info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Voor de tweede in de reeks 'werkgeversverhalen' hebben we Meesterwerk benaderd. Ilja Wentink, sinds 2015 werkzaam bij Meesterwerk als interne jobcoach, vertelt ons meer over Meesterwerk, haar rol binnen de organisatie en de samenwerking met CompetenSYS.

Lees meer
Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Met grote regelmaat komen de Loonwaardeprofessionals van CompetenSYS bij werkgevers door het hele land voor het uitvoeren van loonwaardemetingen. Zo ook bij UW Utrecht; een participatiebedrijf in Utrecht dat zich inzet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; Arjan de Zeeuw vertelt ons hier meer over.

Lees meer
Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning gericht op (ontwikkeling naar) werk, en voor wie dat niet mogelijk is; activering en participatie. Binnen het totale bestand is een groep inwoners aanwezig die aangeven een fysieke belemmering te ervaren om aan het werk te kunnen. Een deel hiervan is al goed in beeld, maar van een ander deel is nog onvoldoende duidelijk welke ondersteuning passend is. Dient te worden ingezet op de route richting (regulier) werk of moet de focus komen te liggen op activering en participatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden CompetenSYS gevraagd een bestandsanalyse uit te voeren en deze groep met een fysieke belemmering nader te onderzoeken.

Lees meer
Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Robin van der Klok, jobmatcher bij de gemeente Veenendaal, blikt terug op 2021. In dat jaar lanceerde zijn gemeente de app ‘Veenendaal Werkt’ voor cliënten met een uitkering. Ze deden er ervaring mee op in de vorm van een pilot. Robin: “We wilden al een tijdje onze dienstverlening deels digitaliseren en liepen direct warm tijdens de presentatie van deze app. Compleet in onze eigen look & feel laagdrempelig cliënten matchen, leek ons een gouden greep.” De eerste ervaringen zijn positief. Conclusie? Het informeren en communiceren via dit extra kanaal blijkt van waarde voor de Veenendaalse cliënten.

Lees meer
Cliënten matchen met werkgevers!

Cliënten matchen met werkgevers!

“Mijn persoonlijke visie op matching is dat het draait om welke cliënten passen bij welke werkgevers, niet meer om wie matcht op welke vacature. “We matchen niet langer enkel en alleen vraaggericht, maar steeds vaker ook aanbodgericht en dat vereist anders denken en werken.”

Lees meer
De nieuwe wet Inburgering in Twente: Gewoon doen, samen én goed!

De nieuwe wet Inburgering in Twente: Gewoon doen, samen én goed!

“We zetten nog een paar flinke puntjes op de i,” maar verder zijn de 14 Twentse gemeenten klaar voor de nieuwe wet Inburgering die ingaat per 1 januari 2022. Vanaf 2018 mocht Lenneke Niënhuis hen hierin ondersteunen als regiocoördinator inburgering. Het leukste aan die rol?

Lees meer
Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

In twee maanden tijd 20.000 mails en 18.000 telefoontjes beantwoorden en pakweg 9.000 aanvragen verwerken van een hele nieuwe doelgroep in nood: ondernemers voor de Tozo-regeling. Dat overkwam de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) in maart 2020 en natuurlijk vele andere gemeenten.

Lees meer
Met de ‘Kompas-aanpak’ naar passend werk


Met de ‘Kompas-aanpak’ naar passend werk


Rico Meijers, participatiecoach bij ISD Kompas in Zuid-Limburg, vertelt trots over hoe hij en zijn collega’s met hun Kompas-aanpak zoveel mogelijk cliënten met een uitkering naar passende arbeid begeleiden. “Arbeid in de breedste zin van het woord,” benadrukt hij daarbij.

Lees meer
Talentenpool helpt sociale diensten Zuid-Limburg bij matching

Talentenpool helpt sociale diensten Zuid-Limburg bij matching

Gidion Custers is senior adviseur bij de sociale dienst Maastricht-Heuvelland in Zuid-Limburg. Hij vertelt over hoe de diverse sociale diensten in deze regio, verdeeld over drie gewesten (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek), er alles aan doen om ‘de beste kandidaat op de beste plek te krijgen en de beste plek bij de beste kandidaat’. Hun motto verklapt het al: de beste match vind je met oog voor kandidaat én werkgever. Door hierbij de regiogrenzen te overstijgen met de slimme selectietool ‘Talentenpool’, zijn er meer mogelijkheden en resultaten. De manier waarop ze dit doen in het zuiden van ons land is vrij uniek.

Lees meer
Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Goede diagnoses maken de ‘onzichtbaren’ zichtbaar

Geen magie maar realiteit, weet men inmiddels in de gemeenten Sluis en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen. Het begon allemaal met de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt en de gemeenteraad, die meer inzicht wilde in de samenstelling van het bijstandsbestand. Er werd een ‘Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt’ gesmeed met negen deelprojecten. Eén daarvan was het project ‘CompetenSYS Zeeuws-Vlaanderen’.

Lees meer
Vlotter communiceren met cliënten en werkgevers

Vlotter communiceren met cliënten en werkgevers

De Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug begeleidt onder andere inwoners van gemeenten Zeist/Bunnik/Wijk bij Duurstede/De Bilt en Utrechtse Heuvelrug naar passende arbeid. Patrick van den Berg, projectleider bij RSD Kromme Rijn Heuvelrug vertelt enthousiast: “Al jaren houd ik me bezig met innovatieve projecten vanuit de vraag ‘hoe doen we dingen slimmer en sneller?’

Lees meer
Digitaal handen ineen voor cliënten regio Parkstad

Digitaal handen ineen voor cliënten regio Parkstad

In de regio Parkstad in Zuid Limburg slaan gemeenten hun handen ineen om hun cliënten naar passend werk te begeleiden. Letterlijk kan dat nu niet, dus dan maar digitaal. In een op maat gebouwde omgeving, speciaal voor de ambitie van deze gemeenten, worden bemiddelbare en werkfitte cliënten gemeente-overstijgend gematcht met passende vacatures. Uniek in Nederland!

Lees meer
Samen aan de juiste knoppen draaien

Samen aan de juiste knoppen draaien

Doelgerichter en meer samen met cliënten toewerken naar die voor hen passende plek op de arbeidsmarkt. Samen aan de juiste knoppen draaien. Wat is daarvoor nodig? In elk geval scherp inzicht in je cliëntenbestand voor de juiste aanpak. Zo luidde ook de bestuursopdracht aan de afdeling werk en inkomen van de gemeente Renkum.

Lees meer
Meerinzicht: De Brede Intake

Meerinzicht: De Brede Intake

Bij CompetenSYS worden wij blij van mooie initiatieven binnen of tussen aangrenzende gemeente(n). Zo heeft Meerinzicht - een samenwerking tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde - samen met ons de (meertalige) vragenlijst volledig op maat ingericht binnen ons diagnose- en matchingsysteem.

Lees meer
Onverwachte mogelijkheden van 'granieten' bestand bij RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Onverwachte mogelijkheden van 'granieten' bestand bij RSD Kromme Rijn Heuvelrug

De sociale zekerheidswereld kent diverse uitdagingen. Eentje daarvan is het ondersteunen van cliënten, van wie de afstand naar passend werk onoverbrugbaar lijkt: het zogeheten ‘granieten’ bestand. Zijn de kansen van deze cliënten, die vaak al jarenlang een uitkering ontvangen, minimaal of is er meer mogelijk dan je op het eerste oog zou denken? Kuli Miloud, senior projectleider bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug ontdekte samen met zijn team dat er voor deze cliënten wel degelijk mogelijkheden zijn!

Lees meer
Bestandsanalyse uitbesteed bij Gemeente Gooise Meren; Ons cliëntenbestand professioneel op orde.

Bestandsanalyse uitbesteed bij Gemeente Gooise Meren; Ons cliëntenbestand professioneel op orde.

Maarten Beckx is projectleider kwaliteitszorg bij de uitvoeringsdienst sociaal domein, gemeente Gooise Meren: “We werkten al met de module Diagnose en Matching, maar door de afwezigheid van drie klantmanagers kregen we ons bestand niet actueel gevuld. Nu is de basis op orde en kunnen we weer verder.”

Lees meer
Bestandsanalyse uitbesteed: ervaringen Gemeente Hellendoorn

Bestandsanalyse uitbesteed: ervaringen Gemeente Hellendoorn

‘Hoe ziet ons cliëntbestand eruit, waarom stromen er niet meer richting werk in deze markt?’ Sanne Timmer, coördinator Participatie bij gemeente Hellendoorn vertelt: “Op deze vragen vanuit de politiek hadden we telkens geen kwalitatieve antwoorden, maar nu wel. In plaats van in de verdediging schieten bij zulke vragen, voeren we voortaan de juiste inhoudelijke discussies.”

Lees meer
Diagnostiek bij Gemeente Veenendaal: Haal als klantmanager meer uit je vak met heldere data

Diagnostiek bij Gemeente Veenendaal: Haal als klantmanager meer uit je vak met heldere data

Mensen met een uitkering en afstand tot de arbeidsmarkt tóch laten uitstromen naar een goed passende werkplek… Een pittige uitdaging in deze tijd van schaarste. Hans Zuidema, projectleider economie & werk bij de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude, ontwikkelde samen met zijn klantmanagers en het team Informatisering een Dashboard in Cognos. Met die tool tillen de klantmanagers hun vakmanschap naar ‘the next level’. Ze bedienen hun klanten nog beter dankzij hun eigenzinnige manier van datagestuurd werken en heldere bestandsanalyse.

Lees meer
Bestandsanalyse Leiden van Start

Bestandsanalyse Leiden van Start

De gemeente Leiden werkt sinds kort met CompetenSYS en in gezamelijkheid gaan we aan de slag om de kennis van het bestand te vergroten. Gekozen is voor een wijkgerichte aanpak in de wijk Slaaghwijk. Belangrijk doel binnen het project is om een goede bestandsanalyse te maken door de kansen en belemmeringen in beeld te brengen die er zijn voor duurzame participatie of re- integratie.

Lees meer
Gemeente Meierijstad: Focus op potentie in plaats van op vacatures en investeer altijd in relatiebeheer.

Gemeente Meierijstad: Focus op potentie in plaats van op vacatures en investeer altijd in relatiebeheer.

“Mijn tips voor matching: zet in deze tijd volop in op het activeren van niet werkfitte cliënten, focus op potentie in plaats van op vacatures en investeer altijd in relatiebeheer.

Lees meer
Matchen bij de Gemeente Rijssen-Holten: Aandacht & Maatwerk

Matchen bij de Gemeente Rijssen-Holten: Aandacht & Maatwerk

“Mijn gouden tips voor matching in deze tijd? Meer aandacht voor een kleinere groep cliënten en kijk vooral ‘achter’ de cv’s van cliënten." - Annemiek Mensink.

Lees meer
"Sturen op samenwerking, concrete resultaten en stevig inzetten op eigen verantwoordelijkheid"

"Sturen op samenwerking, concrete resultaten en stevig inzetten op eigen verantwoordelijkheid"

“We kunnen van alles vertellen over het mooie van het CompetenSYS-systeem, het is echter de kunst om coaches en matchers zelf de noodzaak ervan te laten ervaren. Pas als je ervaart dat CompetenSYS helpt, ga je het gebruiken en blijf je het gebruiken. Ook beginnen de coaches te ervaren dat CompetenSYS bij grote caseloads een onmisbare hulpbron is.”

Lees meer
Sociale Dienst BBS: "Voordeel halen uit weerstand"

Sociale Dienst BBS: "Voordeel halen uit weerstand"

De Sociale Dienst BBS vond de ideale combinatie tussen mens en systeem voor het stellen van scherpe diagnoses. Hun goede positie in de benchmark van Divosa onderstreept dit. Directeur Jeanet Kool en beleidsadviseur Angelique Pruijsers vertellen erover.

Lees meer
Gericht aan de slag met doelgroepenbeleid; In gesprek over de Bestandsanalyse bij de gemeente Best.

Gericht aan de slag met doelgroepenbeleid; In gesprek over de Bestandsanalyse bij de gemeente Best.

“Inmiddels hebben we zich op ons uitkeringsbestand met actuele informatie én goede diagnoses. Doordat we nu dit beeld hebben, kunnen we gerichter aan de slag met ons doelgroepenbeleid, efficiënter de juiste middelen inkopen en zo onze cliënten dichter bij die passende werkplek te brengen,” vertelt Dennis.

Lees meer
Diagnose Statushouders - in gesprek met Rijssen-Holten

Diagnose Statushouders - in gesprek met Rijssen-Holten

Hoe verkleinen CompetenSYS gemeenten de afstand naar de arbeidsmarkt voor statushouders? Lees hier het interview met Werner Loode van de Gemeente Rijssen-Holten voor een Twents praktijkvoorbeeld.

Lees meer