info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Privacy verklaring

CompetenSYS ondersteunt gemeenten en SW-organisaties met het opstellen van loopbaan- en arbeidsmarktdiagnoses. Hiermee verkrijgen onze klanten inzicht in hun plaatsbaarheid op de arbeidsmarkt en verkrijgen gemeenten en SW-organisaties strategische informatie ten aanzien van de individuele cliënten en werknemers die zij bemiddelen.

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, registreert en verwerkt CompetenSYS in opdracht van derden persoonsgegevens.

Binnen CompetenSYS richten we ons erop dat we transparantie bieden over welke gegevens we in opdracht van gemeenten en SW-organisaties verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld.

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die CompetenSYS als subverwerker van haar opdrachtgevers verzamelt alsmede gegevens die worden verzameld via de website www.competensys.nl.

CompetenSYS verzamelt gegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van competensys.nl. Deze Privacy Verklaring is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van competensys.nl en onze dienstverlening en wanneer u onze website bezoekt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan hoe wij met uw gegevens om moeten gaan. Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan en ons houden aan de regels gesteld in deze Verordening.

CompetenSYS streeft doelbinding na; Dit betekent vooral ook dat wij gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verzameld. Volgens de actuele wet- en regelgeving maken wij gebruik van een (verwerkers- en hoofd)overeenkomst indien wij persoonsgegevens in opdracht van derden verzamelen.

CompetenSYS heeft een eigen functionaris gegevensbescherming (FG), welke de rol vervult van intern toezichthouder op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de CompetenSYS. Wilt u meer informatie over dit beleid? Dan kunt u contact opnemen met Arjan van Nes. Telefoon: 053 30 30 217. E-mail: fg@competensys.nl.

Wij maken gebruik van strenge veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de opgeslagen gegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (HTTPS) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. Uw gegevens blijven zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is met inachtneming van de wettelijke termijnen.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u vrijblijvend te benaderen voor een nieuwsbrief of enquête. U bent niet verplicht om te reageren op deze acties. U kunt uzelf te alle tijde weer afmelden voor deze diensten.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Onze producten kunnen gebruik maken van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers.

Vragen?
Vragen over ons privacy beleid of klachten hieromtrent, staan wij u uiteraard graag te woord. Vragen kunt u te allen tijde richten aan info@competensys.nl