info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Met de ‘Kompas-aanpak’ naar passend werk


Rico Meijers, participatiecoach bij ISD Kompas in Zuid-Limburg, vertelt trots over hoe hij en zijn collega’s met hun Kompas-aanpak zoveel mogelijk cliënten met een uitkering naar passende arbeid begeleiden. “Arbeid in de breedste zin van het woord,” benadrukt hij daarbij. “Dus ook vrijwilligerswerk, garantiebanen en werkervaringsplekken. Het draait tenslotte allemaal om participeren op je eigen manier.” Gemeenten en sociale diensten staan tegenwoordig voor pittige uitdagingen bij de uitvoering van de Participatiewet. Kompas lijkt die uitdagingen ogenschijnlijk moeiteloos te tackelen met een flinke dosis persoonlijke aandacht die simpelweg in hun DNA zit.

Vooral begeleiding naar werk

Rico: “ISD staat voor Intergemeentelijke Sociale Dienst. We zijn de sociale dienst voor drie gemeenten in het mooie Zuid-Limburg: Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal. Wat er uniek is aan onze aanpak? Volgens mij onze nadruk op de doelmatigheid van de Participatiewet en de manier waarop we dat doen. Natuurlijk stellen we vast of cliënten recht hebben op een uitkering (rechtmatigheid) en voeren we dit netjes uit. Maar mijn collega’s en ik zetten ons vooral dagelijks met veel enthousiasme in om ons klantenbestand met daarin ongeveer 550 dossiers te begeleiden naar passend werk.”

Zelf ontwikkelde ‘gereedschapskist’

Dat geeft Kompas op eigen wijze vorm: “We besteden die begeleiding niet uit, maar verzorgen dit in eigen beheer met een vrij grote afdeling van wel tien participatiecoaches. Zij coachen ons gehele klantenbestand naar passend werk. Van cliënten die al jaren in ons bestand staan tot statushouders en werkfitte cliënten. We ontwikkelden hiervoor een uitgebreide ‘gereedschapskist’ met diverse tools. Zoals de welbekende banenmakelaar, verschillende zelf bedachte trainingen, interessante werkervaringsplekken en nog veel meer. Het zijn stuk voor stuk bottom-up bedachte ideeën. We hebben een enorme positieve drive en zijn niet bang om te proberen en leren,” schetst Rico.

Persoonlijke aanpak in DNA

“Dat kwam goed van pas tijdens de coronacrisis. We bedachten nieuwe tools en ontdekten hoe we optimaal gebruik konden maken van Zoom en Teams. Daarmee brachten we cliënten persoonlijk in gesprek met onze contacten bij de uitzendbureaus. Ons team participatiecoaches werkt veel samen. We luisteren goed en helpen elkaar gevraagd en ongevraagd. Op sommige dagen stond Zoom gewoon de hele dag open, zonder dat we een meeting hadden. Ieder was dan voor zich aan het werk, maar we waren verbonden. Als iemand iets riep, was het net alsof we op kantoor bij elkaar zaten. Dat persoonlijke vind je terug in alles bij Kompas, het zit in ons DNA.”

Cliënten écht kennen

“Cliënten geven terug dat ze verrast zijn door die persoonlijke aanpak. Ik kan met recht zeggen dat we alle cliënten in ons bestand goed kennen.” Wat voegt een systeem zoals CompetenSYS daar nog aan toe? Rico: “De diagnosetool bevestigde hoe goed we onze cliënten inderdaad kennen. En al die kennis is nu eenduidig, digitaal geordend en deelbaar. CompetenSYS is leidend in onze bepaling waar een cliënt staat, we voeren gerichter onze gesprekken. Bovendien versnelt het systeem onze processen. Die onderste steen om onze cliënten te helpen, krijgen we sneller boven water. De tools die we bedenken, toetsen we direct aan de informatie in CompetenSYS. De beschrijving van onze tools en effecten van onze aanpak landen met een druk op de knop in de rapportages van het systeem. Dat alles scheelt werk.”

CompetenSYS en Kompas matchen

“Maar wat ik het belangrijkste vind, CompetenSYS matcht met de Kompas-aanpak! Dat we werken met en voor mensen verliezen zij nooit uit het oog. Ik was best verbaasd over de hoeveelheid tijd en energie die ze erin stopten om het systeem bij ons te installeren. Als we ze nodig hebben, zijn ze er en komen ze zonder moeite vanuit Enschede naar Zuid-Limburg. De mate waarin we de tools kunnen personaliseren vind ik ongekend. Als kartrekker van de implementatie ken ik het systeem nu zo goed, dat ik enkele uren per week ben vrijgespeeld. Zodat ik samen met collega’s alle kennis en mogelijkheden voor onze cliënten eruit haal. Je voelt, ziet en merkt aan alles dat hun systeem vanuit een missie is ontwikkeld i.p.v. dat het om algoritmes draait. Kortom, voor Kompas en ons klantenbestand een perfecte match,” aldus Rico.

Meer klantcases

Samen streven naar optimaal maatschappelijk rendement

Samen streven naar optimaal maatschappelijk rendement

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning gericht op (ontwikkeling naar) werk, en voor wie dat niet mogelijk is; activering en participatie. Binnen het totale bestand is een groep inwoners aanwezig die aangeven een fysieke belemmering te ervaren om aan het werk te kunnen. Een deel hiervan is al goed in beeld, maar van een ander deel is nog onvoldoende duidelijk welke ondersteuning passend is. Dient te worden ingezet op de route richting (regulier) werk of moet de focus komen te liggen op activering en participatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden CompetenSYS gevraagd een bestandsanalyse uit te voeren en deze groep met een fysieke belemmering nader te onderzoeken.

Lees meer
Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Robin van der Klok, jobmatcher bij de gemeente Veenendaal, blikt terug op 2021. In dat jaar lanceerde zijn gemeente de app ‘Veenendaal Werkt’ voor cliënten met een uitkering. Ze deden er ervaring mee op in de vorm van een pilot. Robin: “We wilden al een tijdje onze dienstverlening deels digitaliseren en liepen direct warm tijdens de presentatie van deze app. Compleet in onze eigen look & feel laagdrempelig cliënten matchen, leek ons een gouden greep.” De eerste ervaringen zijn positief. Conclusie? Het informeren en communiceren via dit extra kanaal blijkt van waarde voor de Veenendaalse cliënten.

Lees meer
Cliënten matchen met werkgevers!

Cliënten matchen met werkgevers!

“Mijn persoonlijke visie op matching is dat het draait om welke cliënten passen bij welke werkgevers, niet meer om wie matcht op welke vacature. “We matchen niet langer enkel en alleen vraaggericht, maar steeds vaker ook aanbodgericht en dat vereist anders denken en werken.”

Lees meer