info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Bestandsanalyse Leiden van Start

Slaaghwijk

De Slaaghwijk in Leiden is een wijk met kwaliteiten en een groot scala aan faciliteiten. De wijk kent echter ook overlast, sociale problematieken en een divers en groot aanbod van (welzijns)organisaties. Om de kansen in de wijk te benutten en om de veiligheid en leefbaarheid van Slaaghwijk te verbeteren is er een specifiek project opgetuigd binnen de Gemeente Leiden.

Onderdeel van deze brede aanpak is om de kansrijke cliënten uit de wijk zo goed mogelijk te ondersteunen in hun weg naar werk en participatie. Samen met de Gemeente Leiden gaan we werken aan een beter zicht op de doelgroep binnen deze wijk. Belangrijk doel is om een goede bestandsanalyse te maken door de kansen en belemmeringen in beeld te brengen die er zijn voor duurzame participatie of re- integratie.

Sociale Partners

Daarnaast, wellicht minstens zo essentieel is dat het Leiden een goed “overall” inzicht geeft in wat er speelt en welk aanbod er is van de verschillende organisaties die in de wijk werkzaam zijn. Daarbij wil Gemeente Leiden zicht houden op de leefsituatie van de bewoners, maar ook om regie en inhoudelijke afstemming tussen sociale partners in brede zin van “wie” met “wat” bezig is te verbeteren.

Onze opdracht is om de Gemeente Leiden te helpen om op basis van onze professionaliteit en objectiviteit te helpen de inwoners van deze wijk in beeld te brengen. Vanuit dit beeld wil de gemeente passende ondersteuning bieden voor de inwoners die dit nodig zijn en kansen bieden voor cliënten met een activeringsperspectief. CompetenSYS verzorgd voor de Gemeente Leiden het volledige uitnodiging en afstemmingsproces met de cliënt, begeleid de cliënt tijdens groepsbijeenkomsten, voert gesprekken en draagt het advies met zorg over aan de verantwoordelijk consulent.

Voor meer informatie over de bestandsanalyse die CompetenSYS biedt, neem contact op met Paul Ensink op 06-42394523.