info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Loonwaarde

Kloppende loonwaarde voor passende arbeid

CompetenSYS verrichte afgelopen jaren duizenden loonwaardemetingen. Sinds 1 juli 2021 hanteert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier één uniforme methodiek voor. Daarmee bepalen we de objectieve loonwaarde van cliënten met een uitkering en een structurele, functionele beperking ten opzichte van een reguliere werknemer. Het is een belangrijk instrument voor het vinden van een passende werkplek voor deze cliënten en de ondersteuning hierin richting werkgevers. Iedere aanbieder hanteert verplicht dezelfde methodiek die resulteert in een eenduidige uitkomst. CompetenSYS biedt daaromheen nog meer. Zodat onze klanten met loonwaardemetingen het maximale bereiken voor én met hun cliënten en werkgevers.

Totstandkoming uniforme methodiek

Met onder andere het Ministerie, AKC, UWV en Blik op Werk bouwde CompetenSYS sinds 2019 mee aan de nieuwe landelijke uniforme methodiek. In onderstaand filmpje wordt meer verteld over de totstandkoming:

Unieke pluspunten

Geen enkele partij onderscheidt zich met de methodiek. CompetenSYS onderscheidt zich door haar jarenlange ervaring met loonwaardemetingen, haar visie hierop en het gebruikersvriendelijke, geavanceerde systeem dat alles bundelt in één omgeving. Onze loonwaardemetingen zijn inclusief een passend advies voor plaatsing en ontwikkeladvies per taak en/of competentie. Dus geen losse metingen maar altijd een compleet cliëntbeeld, waardoor u simpelweg jarenlang efficiënt het maximale haalt uit loonwaardemetingen.

Kies jouw aanbieder

De afspraak die voorheen gold, één gevalideerde loonwaardemethodiek per regio, vervalt met de landelijk uniforme methodiek. Gemeenten en andere partijen kiezen hun eigen aanbieder van loonwaardemetingen. Niet zozeer vanwege de methodiek, want die is overal hetzelfde, maar vanwege de werkwijze van de aanbieder. Overstappen voor loonwaardemetingen naar CompetenSYS kan eenvoudig en snel, zonder de verplichting om onze andere modules af te nemen. Wij regelen een soepele overgang. Bel gerust met Kevin Biemans (06) 43877144 of Paul Ensink (06) 42394523 voor vrijblijvend meer informatie of een scherpe offerte.

Praktijkdiagnose

Zit de cliënt eenmaal op z’n plek? Stimuleer hem dan op laagdrempelige wijze in zijn arbeidsprestaties met onze aanvullende module praktijkdiagnose.

Onderdelen Loonwaarde

100% conform norm

De kaders van de uniforme methodiek zijn helder en CompetenSYS houdt zich hier 100% aan. Met onder andere het Ministerie, AKC, UWV en Blik op Werk bouwden wij mee aan deze uniforme methodiek, die overigens weinig verschilt van onze gevalideerde methodiek die we ervoor hanteerden. Met bijvoorbeeld dezelfde taak-functie-analyse.

Ongeëvenaarde statistieken

Het CompetenSYS-systeem staat bekend om z’n statistieken op verschillende niveaus. Ook die voor loonwaarde zijn ongeëvenaard, zoals de gemiddelde loonwaarde in bepaalde functies of sectoren. Alle berekeningen gaan automatisch, inclusief subsidieberekening, check op dubbelingen en gericht advies.

Met cliënten en werkgevers

CompetenSYS ondersteunt gemeenten in het vinden van een passende werkplek voor hun cliënten. Dat lukt vooral samen met die cliënten en werkgevers. Die visie komt terug in ons gebruikersvriendelijke systeem met onder meer een klantportaal voor optimale betrokkenheid van cliënten en werkgevers.

Gids vol standaarden en regels

De uniforme methodiek hanteert dezelfde begrippen en manier van onderzoeken, uitvragen, berekenen, bespreken en rapporteren. De blauwdruk is toegankelijk voor iedereen die loonwaardemetingen wil aanbieden en staat beschreven in de landelijke Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling. De gids vormt ook de leidraad voor alle loonwaardeprofessionals die volgens deze nieuwe methode worden gecertificeerd.

Download onze gids

Zelf doen of uitbesteden

Het CompetenSYS-systeem en alle modules hierin zijn zó ontwikkeld, dat professionals er zelf vanuit één digitale omgeving eenvoudig mee aan de slag kunnen. Dit geldt dus ook voor de module loonwaarde. Wij certificeren de professionals van onze klanten voor het afnemen van de loonwaardemetingen, maar u kunt dit ook (deels) aan CompetenSYS uitbesteden. Wij hebben gecertificeerde loonwaardeprofessionals in dienst met ruime ervaring in het afnemen van loonwaardemetingen. Ze werken samen met professionals in de organisatie, nemen veel of alles uit handen en dragen altijd ‘warm’ over. Mail of bel gerust naar info@competensys.nl of (053) 3030217.

Mail ons

Loonwaardeprofessionals opleiden

De landelijke methodiek per 1 juli 2021 vereist een nieuwe certificering van alle loonwaardeprofessionals. Wil je binnen jouw organisatie collega’s (opnieuw) opleiden tot die professional die alle loonwaardemetingen vakkundig uitvoert volgens de nieuwste eisen? CompetenSYS leidt deze professionals op voor het uitvoeren van loonwaardemetingen in diverse systemen, via een gedegen programma dat aan alle eisen voldoet. Vanaf aanmelding tot aan het examen verzorgen wij het gehele traject, inclusief de certificering. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

Wil jij als loonwaardeprofessional ons CompetenSYS-team versterken? We verzorgen een gedegen opleiding- en certificeringstraject en bieden je een prettige, leerzame werkomgeving bij onze groeiende organisatie.

Leid mij op!

Betrouwbare en gevalideerde loonwaardemethodiek

Minimale administratieve ballast

Maximale betrokkenheid werknemers en werkgevers

Loonwaarde gaat verder dan een rapport alleen.

De vraag van de werkgever centraal stellen, de klant goed in beeld hebben en dit vertalen naar een zo objectief en betrouwbaar mogelijke loonwaarde. Dat is waar het om draait.

Bij CompetenSYS is loonwaarde geen modeartikel. Loonwaarde is het resultaat van meerdere jaren van testen, bijstellen en valideren in de praktijk.

Referenties

Meer referenties