info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Loonwaarde

Uniforme loonwaarde-methodiek in een uniek Loonwaarde-systeem

CompetenSYS heeft haar loonwaarde-systeem geheel ingericht aan de hand van de landelijke, uniforme methodiek die het Ministerie van Sociale Zaken hanteert. Met ons loonwaarde-platform bepalen we zo objectief mogelijk de loonwaarde van cliënten met een verminderde arbeidsprestatie ten opzichte van een reguliere werknemer. De komende jaren wordt de loonwaarde-meting het centrale instrument om meer mensen met een beperking aan de slag te helpen.

CompetenSYS is 1 van de vier bedrijven die samen met UWV, AKC, Blik op Werk en het ministerie in een unieke samenwerking mee hebben gebouwd aan de totstandkoming van de methodiek. Bijzondere aan de samenwerking is, dat iedere aanbieder zich gecommitteerd heeft om dezelfde methodiek te hanteren, die resulteert in een eenduidige uitkomst. CompetenSYS heeft de methodiek ingebed in haar systeem, waarbij automatische berekeningen, invoer-ondersteuning, een ontwikkeladvies en optimale betrokkenheid van werkgevers en werknemers middels het klantportaal inbegrepen zijn.

Unieke pluspunten

Nu iedere aanbieder dezelfde methodiek hanteert, wordt het systeem van CompetenSYS steeds meer de onderscheidende factor. Door onze jarenlange ervaring met loonwaardemetingen, zijn we erin geslaagd om de nieuwe methodiek in te bouwen in ons gebruikersvriendelijke, geavanceerde systeem dat alles bundelt in één omgeving. Voorafgaand aan de meting kunnen werkgever en werknemer middels het klantportaal voorinformatie aanleveren. En aansluitend leidt de gebruiksvriendelijke workflow de loonwaarde-specialist door de meting. Het systeem zorgt voor de controles, biedt ondersteuning bij moeilijk te kwantificeren taken en genereert automatisch de mooi vormgegeven rapportages. Uiteraard op maat voorzien van huisstijlkenmerken. We gaan echter verder dan losse metingen; teams met loonwaarde-specialisten kunnen gemakkelijk samenwerken in de applicatie. Vervolgmetingen kunnen met tijdswinst worden uitgevoerd, waardoor u jarenlang efficiënt het maximale haalt uit loonwaardemetingen.

Kies jouw aanbieder

De afspraak die voorheen gold, één gevalideerde loonwaardemethodiek per regio, is met de komst van de landelijke uniforme methodiek vervallen. Gemeenten en andere partijen kiezen voortaan zelf hun eigen aanbieder van loonwaardemetingen. Niet zozeer vanwege de methodiek, want die is overal hetzelfde, maar vanwege de werkwijze van de aanbieder. Kiezen voor CompetenSYS loonwaarde kan eenvoudig en snel, zonder de verplichting om onze andere modules af te nemen. Wij regelen een soepele implementatie. Bel gerust met Kevin Biemans (06) 43877144 of Paul Ensink (06) 42394523 voor vrijblijvend meer informatie of een scherpe offerte.

Loonwaardeprofessionals

Sinds kort hebben wij een aparte tak opgezet gericht op loonwaardemetingen, -advisering en het opleiden van gecertificeerde loonwaardeprofessionals. Weer weten? Bezoek www.loonwaardeprofessionals.nl

Praktijkdiagnose

Zit de cliënt eenmaal op z’n plek? Stimuleer hem dan op laagdrempelige wijze in zijn arbeidsprestaties met onze aanvullende module praktijkdiagnose.

Onderdelen Loonwaarde

100% conform norm

De kaders van de uniforme methodiek zijn helder en CompetenSYS houdt zich hier 100% aan. Met onder andere het Ministerie, AKC, UWV en Blik op Werk bouwden wij mee aan deze uniforme methodiek, die overigens weinig verschilt van onze gevalideerde methodiek die we ervoor hanteerden. Met bijvoorbeeld dezelfde taak-functie-analyse.

Ongeëvenaarde statistieken

Het CompetenSYS-systeem staat bekend om z’n statistieken op verschillende niveaus. Ook die voor loonwaarde zijn ongeëvenaard, zoals de gemiddelde loonwaarde in bepaalde functies of sectoren. Alle berekeningen gaan automatisch, inclusief subsidieberekening, check op dubbelingen en gericht advies.

Met cliënten en werkgevers

CompetenSYS ondersteunt gemeenten in het vinden van een passende werkplek voor hun cliënten. Dat lukt vooral samen met die cliënten en werkgevers. Die visie komt terug in ons gebruikersvriendelijke systeem met onder meer een klantportaal voor optimale betrokkenheid van cliënten en werkgevers.

Gids vol standaarden en regels

De uniforme methodiek hanteert dezelfde begrippen en manier van onderzoeken, uitvragen, berekenen, bespreken en rapporteren. De blauwdruk is toegankelijk voor iedereen die loonwaardemetingen wil aanbieden en staat beschreven in de landelijke Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling. De gids vormt ook de leidraad voor alle loonwaardeprofessionals die volgens deze nieuwe methode worden gecertificeerd.

Download onze gids

Zelf doen of uitbesteden

Het CompetenSYS-systeem en alle modules hierin zijn zó ontwikkeld, dat professionals er zelf vanuit één digitale omgeving eenvoudig mee aan de slag kunnen. Dit geldt dus ook voor de module loonwaarde. Wij certificeren de professionals van onze klanten voor het afnemen van de loonwaardemetingen, maar u kunt dit ook (deels) aan CompetenSYS uitbesteden. Wij hebben gecertificeerde loonwaardeprofessionals in dienst met ruime ervaring in het afnemen van loonwaardemetingen. Ze werken samen met professionals in de organisatie, nemen veel of alles uit handen en dragen altijd ‘warm’ over. Mail of bel gerust naar info@competensys.nl of (053) 3030217.

Mail ons

Loonwaardeprofessionals opleiden

De landelijke methodiek per 1 juli 2021 vereist een nieuwe certificering van alle loonwaardeprofessionals. Wil je binnen jouw organisatie collega’s (opnieuw) opleiden tot die professional die alle loonwaardemetingen vakkundig uitvoert volgens de nieuwste eisen? CompetenSYS leidt deze professionals op voor het uitvoeren van loonwaardemetingen in diverse systemen, via een gedegen programma dat aan alle eisen voldoet. Vanaf aanmelding tot aan het examen verzorgen wij het gehele traject, inclusief de certificering. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

Wil jij als loonwaardeprofessional ons CompetenSYS-team versterken? We verzorgen een gedegen opleiding- en certificeringstraject en bieden je een prettige, leerzame werkomgeving bij onze groeiende organisatie.

Leid mij op!

Betrouwbare en gevalideerde loonwaardemethodiek

Minimale administratieve ballast

Maximale betrokkenheid werknemers en werkgevers

Loonwaarde gaat verder dan een rapport alleen.

De vraag van de werkgever centraal stellen, de klant goed in beeld hebben en dit vertalen naar een zo objectief en betrouwbaar mogelijke loonwaarde. Dat is waar het om draait.

Bij CompetenSYS is loonwaarde geen modeartikel. Loonwaarde is het resultaat van meerdere jaren van testen, bijstellen en valideren in de praktijk.

Referenties

Meer referenties