info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Gemeente Meierijstad: Focus op potentie in plaats van op vacatures en investeer altijd in relatiebeheer.

Pieter Bas Mombers, accountmanager gemeente Meierijstad: “Mijn tips voor matching: zet in deze tijd volop in op het activeren van niet werkfitte cliënten, focus op potentie in plaats van op vacatures en investeer altijd in relatiebeheer. Mijn persoonlijke visie op matching gaat over kansen en lichtpuntjes zien: iedereen kan wel iets. Ontdek met een goede diagnose vooral de potentie die in iedereen schuilt.”

1. Zet in op activeren niet werkfitte cliënten

“Er is veel werk en vraag: ongeveer iedereen die wil werken en werkfit is, is aan de slag. Wat nu nog in ons bestand zit, zijn de minder makkelijk bemiddelbare cliënten. Vaak is er sprake van complexe problematiek waardoor het meer effort kost om hen werkfit te maken. Soms is dat geeneens haalbaar... Doordat er al veel cliënten uitstroomden in deze gunstige markt, ontstaat er meer ruimte voor aandacht voor de cliënten die nog niet bemiddeld zijn. Die aandacht vertalen we naar het stellen van een scherpe diagnose: wat is er nodig om een stap te maken? Aan de hand van de re-integratieladder, onderdeel van het CompetenSYS-systeem, zetten we volop in op het activeren van deze mensen. Al worden ze niet werkfit, elke stap op die ladder is winst en brengt ze dichterbij een eigen plek in onze maatschappij. Vrijwilligers- of ervaringswerk zijn minstens zo waardevol als betaald werk.”

2. Focus op potentie in plaats van op vacatures

“Vacatures sluiten soms niet aan op de cliënten in je bestand, maar dat betekent niet dat er geen match is! In gesprek met een werkgever ontdek je beter wat hij precies zoekt en wat belangrijk is. Als je van daaruit je bestand bekijkt en mogelijkheden ziet om het wel passend te maken, heb je een match. Een goede en actuele bestandsanalyse is dan wel een must, het gaat immers om het totaalbeeld van alle potentie. Neem bijvoorbeeld statushouders. Daar investeerden we het afgelopen jaar flink in. Dit is een groep vol potentie, alleen met een achterstand op (vak)taal en basis werkvaardigheden. Aan ons de taak om die potentie om te zetten in baankansen en goede matches. Sommige statushouders stroomden al snel uit doordat onze warme contacten in de regio deze mensen wel intern wilden opleiden. Daarnaast zetten we vanuit een regionale kweekvijver via BOL/BBL-trajecten in op die taalachterstand en basisvaardigheden. Met een erkend landelijk diploma stroomt deze groep vervolgens vlot en duurzaam uit ons bestand.”

3. Investeer altijd in relatiebeheer

“Enkele jaren geleden waren er weinig vacatures en moest je echt je best doen om binnen te komen bij werkgevers. In deze tijd is het weliswaar gemakkelijker, maar juist voor die cliënten die nu nog in ons bestand zitten komt het aan op onze goede relaties met werkgevers. Daarom investeren we altijd in goede contacten, niet alleen in goede maar ook in mindere tijden. Of we nu wel of geen mensen hebben, we bezoeken de werkgevers regelmatig en profileren ons als hun sparring partner en adviseur. De ene keer praten we ze bij over de arbeidsmarktontwikkelingen, de andere keer over juridische zaken of wet- en regelgeving. Zo creëren we goede relaties en dat biedt kansen voor onze cliënten. Neem bijvoorbeeld het doelgroepregister, met daarin cliënten die wel kunnen werken maar door een beperking een verminderde loonwaarde hebben. Dankzij onze goede relaties en het tekort aan mensen, staan werkgevers meer open voor deze groep. En het mooie is dat dit hele goede ervaringen oplevert voor zowel werkgever als cliënt!”

<< lees meer over diagnose & matching