info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Samen aan de juiste knoppen draaien

Doelgerichter en meer samen met cliënten toewerken naar die voor hen passende plek op de arbeidsmarkt. Samen aan de juiste knoppen draaien. Wat is daarvoor nodig? In elk geval scherp inzicht in je cliëntenbestand voor de juiste aanpak. Zo luidde ook de bestuursopdracht aan de afdeling werk en inkomen van de gemeente Renkum. Ronald Mom, teamleider sociaal team en Anna Falk, procesbegeleider vertellen hoe ze die opdracht aanpakten, welke rol ze toebedeelden aan CompetenSYS en hoe ze ondanks de coronacrisis op koers bleven.

CompetenSYS, doorslaggevende keuze

Ronald: “Het systeem dat we tot voor kort gebruikten, bood onvoldoende inzicht in ons cliëntenbestand. Dus bezochten we collega-gemeente Veenendaal, die CompetenSYS gebruiken. Dat systeem biedt wel de gewenste inzichten, zoals de plek van de cliënt op de participatieladder en welke ondersteuning het beste past. Bovendien koppelt CompetenSYS gemakkelijk met Suite. Dat gaf de doorslag in onze keuze voor CompetenSYS. Het systeem bevalt ons goed. Het volgende gesprek over de managementrapportages zie ik vol vertrouwen tegemoet.”

Welke ondersteuning voor wie?

Anna: “We planden na de aanschaf van het systeem een analyse van ongeveer 650 cliënten uit ons bestand in. Om daarmee helder te krijgen wat ze nodig hebben om aan de slag te kunnen. We bieden namelijk verschillende vormen van ondersteuning, zoals een sollicitatietraining. Pas met heldere diagnoses en plannen van aanpak weten we welke ondersteuning past bij welke cliënten.” “Bovendien bepalen we dit niet voor de cliënt, maar trekken we hierin samen op. CompetenSYS faciliteert die betrokkenheid met een grondige vragenlijst, cliëntportaal en goede aanpak van de diagnosegesprekken. Door de cliënt te leren kennen en samen doelen te bepalen, bereiken we het meest.” vult Ronald aan.

Verbeterde aanpak door corona

En toen gooide de coronacrisis roet in het eten… “Onze consulenten werken samen met die van CompetenSYS aan de geplande bestandsanalyse. Voortvarend gingen we aan de slag, totdat door corona alles plots tot stilstand kwam. We puzzelden en maakten een nieuwe aanpak volgens de RIVM-richtlijnen. We doen al best veel digitaal en een systeem als CompetenSYS is prima inzetbaar op afstand,” aldus Anna. Ronald: “Wat schetst onze verbazing? Er is minder no show en we ontvangen goede feedback van cliënten. Onze door corona veranderde aanpak valt goed.” Anna: “We onderhouden natuurlijk graag contact met onze cliënten en stemmen de mogelijkheden flexibel af op hun wensen. Dat onderstreept het gevoel van samenwerken, wat dus positief uitpakt.”

Weten waarop sturen en hoe

Waarom schakelt de gemeente Renkum de hulp van CompetenSYS in bij hun bestandsanalyse en hoe ervaren ze de samenwerking? Ronald: “De initiële reactie op CompetenSYS luidde in alle eerlijkheid ‘niet wéér een systeem…’ maar de positieve ervaringen en inzichten volgden snel. We verwerken de cliëntgegevens nu uniform. Bij personeelswisselingen dragen we de dossiers gemakkelijker over, waardoor we cliënten minder belasten, twee belangrijke voordelen. Door samen aan de analyse van die 650 cliënten te werken, leren we het systeem goed kennen en ervaren we grip en controle. We weten waar we staan, waarop we kunnen sturen en hoe.”

Prettig en effectief partnership

Anna: “Wij regelen zelf de logistiek rondom de bestandsanalyse en worden in de rest ontlast door CompetenSYS. Onze contactpersoon en centraal aanspreekpunt Kevin Biemans (accountmanager) schakelt prettig en snel. Wat we afspreken gebeurt ook. Dat lijkt een open deur, maar ik maak dit regelmatig anders mee. In de uitvoering schakel ik met Robbin van der Mark (coördinator planning en backoffice). We spreken dezelfde taal en de gemeentelijke processen en problematiek zijn bekend terrein. CompetenSYS denkt proactief en positief kritisch mee. Ze bewaken de privacy en belangen van onze cliënten. Kortom, een heel prettig en effectief partnership!”

Meer klantcases

Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

In twee maanden tijd 20.000 mails en 18.000 telefoontjes beantwoorden en pakweg 9.000 aanvragen verwerken van een hele nieuwe doelgroep in nood: ondernemers voor de Tozo-regeling. Dat overkwam de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) in maart 2020 en natuurlijk vele andere gemeenten.

Lees meer
Met de ‘Kompas-aanpak’ naar passend werk


Met de ‘Kompas-aanpak’ naar passend werk


Rico Meijers, participatiecoach bij ISD Kompas in Zuid-Limburg, vertelt trots over hoe hij en zijn collega’s met hun Kompas-aanpak zoveel mogelijk cliënten met een uitkering naar passende arbeid begeleiden. “Arbeid in de breedste zin van het woord,” benadrukt hij daarbij.

Lees meer
Talentenpool helpt sociale diensten Zuid-Limburg bij matching

Talentenpool helpt sociale diensten Zuid-Limburg bij matching

Gidion Custers is senior adviseur bij de sociale dienst Maastricht-Heuvelland in Zuid-Limburg. Hij vertelt over hoe de diverse sociale diensten in deze regio, verdeeld over drie gewesten (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek), er alles aan doen om ‘de beste kandidaat op de beste plek te krijgen en de beste plek bij de beste kandidaat’. Hun motto verklapt het al: de beste match vind je met oog voor kandidaat én werkgever. Door hierbij de regiogrenzen te overstijgen met de slimme selectietool ‘Talentenpool’, zijn er meer mogelijkheden en resultaten. De manier waarop ze dit doen in het zuiden van ons land is vrij uniek.

Lees meer