info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Diagnose statushouders

Unieke ondersteuning bij participatie & inburgering

De Wet inburgering legt per 1 januari 2022 de regie voor de uitvoering van de inburgering bij gemeenten. Aan hen de taak om met gerichte ondersteuning nieuwkomers te laten integreren in onze maatschappij. Uit onderzoek blijkt dat uiteenlopende factoren de inburgering en participatie beïnvloeden: gezondheid, eventuele gezinshereniging, onzekere financiën, de woonsituatie, etc. De wet stelt dan ook een Brede intake verplicht waarin al die factoren meewegen. Hoewel de Diagnose Statushouders altijd al breed registreerde, maakte de update in 2021 het een simpelweg onmisbare tool voor gemeenten als regievoerder op inburgering. Alle verplichte onderdelen komen uitgebreid aan bod en de unieke CompetenSYS Beslisboom Leerroute geeft gerichte adviezen en ondersteuning aan de professionals. Diagnose Statushouders biedt daardoor diepgaand inzicht in het volledige bestand van statushouders en op individueel niveau. Kortom, alles wat een gemeente nodig heeft voor een afgestemde, prettige en efficiënte inburgering van iedere cliënt.

Onderdelen van onze Diagnose statushouders

De CompetenSYS Diagnose statushouders:

Alle verplichte onderdelen

Diagnose Statushouders registreert uitgebreid alle wettelijk verplichte onderdelen. Een met recht Brede Intake inclusief de unieke Beslisboom Leerroute, met actuele en snel beschikbare informatie over het taalschakeltraject, de verplichte cursus ‘kennis van de Nederlandse maatschappij’, het participatieverklaringstraject en de leerbaarheidstoets. Dat alles vervat in een automatisch te genereren PIP inclusief degelijk onderbouwde, gerichte adviezen.

Beschikbaar in 10 talen

Het online klantportaal waarin cliënten een vragenlijst invullen, is beschikbaar in 10 talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Tigrinya, Pashto, Koerdisch, Frans, Turks en Pools. Het portaal is ook inzetbaar voor anderstalige cliënten die géén statushouder zijn. Alle informatie wordt naar het Nederlands vertaald in een eigen online omgeving per gemeente.

Actuele managementrapportages

Meten is weten! Iedere gemeente heeft een eigen managementomgeving met alle actuele statistieken, die met een druk op de knop als rapportage in PDF of Word worden gegenereerd. Liever de nieuwste rapportages iedere maand automatisch in je mail? Dat kan ook. Handig om te zien hoe effectief de huidige inzet is.

Slimme vragenlijsten

In de vragenlijst voor cliënten zit een ‘slimme’ techniek, waardoor je snel en gericht invult. Op basis van de antwoorden schuift het systeem sommige vragen wel of niet naar voren. Voordeel voor de professional: alle informatie is écht op maat.

Matchen kansrijke cliënten

Diagnose Statushouders is gekoppeld met de modules Werkgever & CRM en Matching. Baankansen, passende vacatures en ontwikkeltrajecten worden direct zichtbaar en gematcht met geschikte kandidaten in het systeem. En andersom: bij een afgeronde diagnose zie je alle vacatures en baankansen die matchen.

CompetenSYS Diagnose Statushouders

De CompetenSYS Diagnose Statushouders is een op maat gesneden diagnose-methodiek waarmee een uitgebreid profiel kan worden samengesteld van statushouders

  • inburgering
  • netwerk in Nederland
  • ambitie en doelen
  • reeds ontplooide activiteiten
  • leefgebieden
  • gericht vervolg; mogelijkheden voor werk, taalstages en vrijwilligerswerk.

Veel meer dan diagnose alleen

Net als onze reguliere diagnosemodule is de Diagnose Statushouders ontwikkeld om cliënten grondig te leren kennen. Dat is ook nodig om de jarenlange inburgeringsperiode goed af te ronden. Diagnose Statushouders biedt daarom veel meer dan alleen een op arbeid gerichte diagnose. Alle informatie wordt optimaal benut en door de jaren heen geregistreerd zodat het te allen tijde inzichtelijk en doorzoekbaar is. Deze unieke mix aan informatie stelt gemeenten in staat om de juiste keuzes te maken voor iedere cliënt afzonderlijk en het volledige bestand. Zo komen zowel de betrokkenheid als ondersteuning maximaal tot hun recht en is elke stap goed onderbouwd.

Uitbesteden: snel en slim

Het CompetenSYS-systeem en alle modules hierin zijn zó ontwikkeld, dat professionals er zelf vanuit één digitale omgeving eenvoudig mee aan de slag kunnen. Desondanks is een klantbestand soms te groot, is er haast geboden of is er uitval in het team. Dan is uitbesteden slim. Laat ons ondersteunen bij het diagnosticeren van (een deel) van het bestand met statushouders en/of reguliere cliënten. We hebben hiermee ruime ervaring, werken samen met de professionals in de organisatie, nemen veel of alles uit handen en dragen altijd ‘warm’ over. Onze consulenten en taalhulpen staan in de startblokken. Mail of bel gerust naar info@competensys.nl of 053-3030217.

Screening in moedertaal

Snel tot de kern

Professionele taalhulp in dienst

Referenties

Meer referenties

Gericht aan de slag met de statushoudersdiagnose

Tijdig Statushouders helpen leren van taal en te helpen met de begeleiding richting arbeidsmarkt, (taal)trajecten, opleiding of het inzetten van andere vormen van activering.

Het klantportaal helpt gemeenten om de cliënt in beeld te brengen, de hulpvraag scherp te krijgen en aansluitend echt werk te maken van de inburgering