info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Diagnose statushouders

Duurzame participatie & inburgering

Voor nieuwkomers zoals statushouders is het belangrijk om te kunnen deelnemen aan onze maatschappij met onder meer passende arbeid. Een opgave voor gemeenten als regievoerders. Uit onderzoek bij onze klantgemeenten blijkt dat uiteenlopende factoren de inburgering en participatie beïnvloeden: gezondheid, eventuele gezinshereniging, onzekere financiën, de woonsituatie, etc. De Diagnosemodule Statushouders geeft gemeenten uitgebreid inzicht in al die factoren. Zo leren ze ‘hun’ statushouders écht kennen. Via het klantportaal worden de nieuwkomers betrokken in hun eigen (moeder)taal. De module creëert een actief samenspel tussen gemeente en cliënt, op maat voor optimale inzet in de veranderopgave waar gemeenten voor staan.

Onderdelen van onze Diagnose statushouders

De CompetenSYS Diagnose statushouders:

MAP/Brede Intake/PIP geïntegreerd

Competenties en arbeidskansen komen onder meer in beeld met de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), de Brede intake schetst een compleet beeld van de persoonlijke situatie. Uiteindelijk wordt alles vastgelegd in een dynamisch en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Beschikbaar in 10 talen

Het online klantportaal waarin cliënten een vragenlijst invullen, is beschikbaar in 10 talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Tigrinya, Pashto, Koerdisch, Frans, Turks en Pools. Het portaal is ook inzetbaar voor anderstalige cliënten die géén statushouder zijn. Alle informatie wordt naar het Nederlands vertaald in een eigen online omgeving per gemeente.

Actuele managementrapportages

Meten is weten! Iedere gemeente heeft een eigen managementomgeving met alle actuele statistieken, die met een druk op de knop als rapportage in PDF of Word worden gegenereerd. Liever de nieuwste rapportages iedere maand automatisch in je mail? Dat kan ook. Handig om te zien hoe effectief de huidige inzet is.

Slimme vragenlijsten

In de vragenlijst voor cliënten zit een ‘slimme’ techniek, waardoor je snel en gericht invult. Op basis van de antwoorden schuift het systeem sommige vragen wel of niet naar voren. Voordeel voor de professional: alle informatie is écht op maat.

Matchen kansrijke cliënten

Diagnose Statushouders is gekoppeld met de modules Werkgever & CRM en Matching. Baankansen, passende vacatures en ontwikkeltrajecten worden direct zichtbaar en gematcht met geschikte kandidaten in het systeem. En andersom: bij een afgeronde diagnose zie je alle vacatures en baankansen die matchen.

CompetenSYS Diagnose Statushouders

De CompetenSYS Diagnose Statushouders is een op maat gesneden diagnose-methodiek waarmee een uitgebreid profiel kan worden samengesteld van statushouders

  • inburgering
  • netwerk in Nederland
  • ambitie en doelen
  • reeds ontplooide activiteiten
  • leefgebieden
  • gericht vervolg; mogelijkheden voor werk, taalstages en vrijwilligerswerk.

Veel meer dan een diagnose van een statushouder

Net als onze reguliere diagnosemodule is de module Diagnose Statushouders ontwikkeld om cliënten grondig te leren kennen. Er is een sterke focus op het realiseren van duurzame en maximale participatie. Via reguliere arbeid, vrijwilligerswerk, stage of werkervaringsplaatsen. Daarmee sluit de laatstgenoemde module naadloos aan op de werkwijze die het ministerie propageert en die verplicht is volgens de Wet inburgering. De module biedt veel meer dan een eenmalige diagnose. Het brengt de cliënt uitgebreid in beeld en monitort diverse ontwikkelingen: de arbeidsmarktpositie, competenties, persoonlijke situatie en (lokale) kansen en mogelijkheden voor passend werk. Bij het afronden van elke diagnose worden zonder extra handelingen automatisch enkele op maat ingerichte rapportages gegenereerd: adviesrapport, PIP, Brede Intake, et cetera.

Uitbesteden: snel en slim

Het CompetenSYS-systeem en alle modules hierin zijn zó ontwikkeld, dat professionals er zelf vanuit één digitale omgeving eenvoudig mee aan de slag kunnen. Desondanks is een klantbestand soms te groot, is er haast geboden of is er uitval in het team. Dan is uitbesteden slim. Laat ons ondersteunen bij het diagnosticeren van (een deel) van het bestand met statushouders en/of reguliere cliënten. We hebben hiermee ruime ervaring, werken samen met de professionals in de organisatie, nemen veel of alles uit handen en dragen altijd ‘warm’ over. Onze consulenten en taalhulpen staan in de startblokken. Mail of bel gerust naar info@competensys.nl of 053-3030217.

Screening in moedertaal

Snel tot de kern

Professionele taalhulp in dienst

Referenties

Meer referenties

Gericht aan de slag met de statushoudersdiagnose

Tijdig Statushouders helpen leren van taal en te helpen met de begeleiding richting arbeidsmarkt, (taal)trajecten, opleiding of het inzetten van andere vormen van activering.

Het klantportaal helpt gemeenten om de cliënt in beeld te brengen, de hulpvraag scherp te krijgen en aansluitend echt werk te maken van de inburgering