info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Samenwerking CompetenSYS met Gemeente Almelo

Het onbenut arbeidspotentieel binnen gemeente Almelo beter benutten

“Het onbenut arbeidspotentieel binnen de gemeente beter benutten.” antwoordt Koen Schneider, projectleider bij gemeente Almelo, op de vraag wat het project in samenwerking met CompetenSYS het beste omschrijft. “Het is een uitdaging voor vrijwel iedere gemeente; zorgen dat de Participatiewet zo goed mogelijk wordt uitgevoerd en inwoners naar vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving.”

Herevaluatie van het bestand

“Afgelopen najaar zijn we samen met CompetenSYS een project gestart om de diagnoses binnen ons bestand te her-evalueren. Eigenlijk willen we inzichtelijk krijgen of inwoners inmiddels een stap hebben gemaakt, of toe zijn om een volgende stap te maken. En uiteraard waar mogelijk; inwoners deze stap ook daadwerkelijk te laten zetten.”

“Met ‘een stap’ bedoel ik in termen van Participatie. Dat kan betekenen dat iemand die voorheen vrijwilligerswerk deed, nu wellicht al wel klaar is om voorzichtig wat betaald werk te gaan doen. Of iemand met specifieke problematieken die voorheen thuis zat, nu wellicht klaar is om een activiteit te gaan doen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.”

De inwoner centraal stellen

Koen vertelt dat ze bij dit project binnen de gemeente Almelo de inwoner centraal stellen, in plaats van mensen te wijzen op de plichten die ze hebben wanneer ze over een uitkering beschikken, wil de gemeente voornamelijk focussen op de rechten die ze hebben, namelijk het recht op ondersteuning Zo vraagt de gemeente Almelo inwoners een afspraak te maken met de boodschap ‘Wij zijn benieuwd hoe het met u gaat. Daarom plannen we graag een gesprek met u’. Dat is een hele andere toon dan ‘vanwege uw uitkering bent u verplicht dat …’. “Op deze manier willen we de band met de inwoner(s) versterken, en vanuit deze relatie de bereidheid bij de inwoner verhogen. Dat betekent overigens niet dat alles maar vrijblijvend is. Uiteraard moeten we ons ook gewoon aan de wet- en regelgeving houden, maar de basis is een goede relatie opbouwen.”

Partnerschap

“Nu is het natuurlijk een hele klus om de ca. 900 inwoners die we geselecteerd hebben opnieuw te spreken, en daarnaast ook, waar mogelijk, meteen voor een traject aan te melden. Een flinke klus waarbij extra handjes nodig zijn om dit in een redelijk en vooral behapbaar tempo af te wikkelen. Vanuit de achtergrond dat CompetenSYS ook betrokken is geweest bij de invoering hun diagnosesysteem, hebben we wederom de hulp van CompetenSYS ingeschakeld om hier in gezamenlijkheid in op te trekken. Zo draaien consulenten Mirthe en Lea van CompetenSYS twee dagen per week mee binnen het ‘versnellingsteam’.”

Mirthe: “Als blijkt dat inwoners een stap naar werk kunnen maken komen ze in bij ons in de caseload en maken we gebruik van de instrumenten die werkcoaches tot hun beschikking hebben. We draaien daardoor feitelijk mee in het team van de gemeente Almelo.”

“Het fijne aan het werken bij de gemeente Almelo is het vertrouwen en de vrijheid die we krijgen. Ik heb bijvoorbeeld – in samenspraak met Koen – een Beweegtraject opgezet als pilot. Op deze manier denken we ook met de gemeente mee om de inwoners op de juiste manier letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. We kijken met elkaar allereerst naar de mogelijkheden van de inwoner en gaan waar mogelijk niet uit van belemmeringen.”

Lea vult aan: “Binnen andere projecten worden we vaak kort(er) ingevlogen en richten we ons voornamelijk op het geven van advies. De impact die we kunnen maken binnen de gemeente Almelo door het advies ook uit te voeren, is een stuk groter.”

Behaalde resultaten

“Wij zijn nu een dik half jaar onderweg en zijn erg tevreden over de behaalde resultaten door onze eigen werkcoaches en de aanvullende effort die Mirthe en Lea hierin leveren. Wij hebben veel instrumenten beschikbaar om mensen te activeren, en idealiter uit te laten stromen naar regulier betaald werk. En daar wordt ook door iedereen volop gebruik van gemaakt.” vertelt Koen.

“Goed overigens om te vermelden is dat CompetenSYS ook hun Backoffice volledig op ons project heeft ingericht. Zo worden afspraken met de inwoners door hen gemaakt en hanteren zij de planning van alle betrokken werkcoaches. Dat draagt eraan bij dat het hele project als het ware ‘versneld’ kan worden en wij ons puur kunnen focussen op de uitvoering.”

“De nieuwe ‘foto’ die we willen maken van het bestand is dus al redelijk compleet. Hier ligt de komende tijd natuurlijk nog een opgave, want een project waarbij honderden inwoners betrokken zijn heb je niet zo 1, 2, 3 afgerond. De energie en het enthousiasme is echter nog volop aanwezig, wat we ongetwijfeld terug gaan zien in de resultaten”.

Recente artikelen

Samenwerking CompetenSYS met Gemeente Almelo

Samenwerking CompetenSYS met Gemeente Almelo

“Het onbenut arbeidspotentieel binnen de gemeente beter benutten.” antwoordt Koen Schneider, projectleider bij gemeente Almelo, op de vraag wat het project in samenwerking met CompetenSYS het beste omschrijft. “Het is een uitdaging voor vrijwel iedere gemeente; zorgen dat de Participatiewet zo goed mogelijk wordt uitgevoerd en inwoners naar vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving.”

Lees meer
Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Voor de tweede in de reeks 'werkgeversverhalen' hebben we Meesterwerk benaderd. Ilja Wentink, sinds 2015 werkzaam bij Meesterwerk als interne jobcoach, vertelt ons meer over Meesterwerk, haar rol binnen de organisatie en de samenwerking met CompetenSYS.

Lees meer
Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Met grote regelmaat komen de Loonwaardeprofessionals van CompetenSYS bij werkgevers door het hele land voor het uitvoeren van loonwaardemetingen. Zo ook bij UW Utrecht; een participatiebedrijf in Utrecht dat zich inzet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; Arjan de Zeeuw vertelt ons hier meer over.

Lees meer