info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Onverwachte mogelijkheden van 'granieten' bestand bij RSD Kromme Rijn Heuvelrug

De cliënten waren al veel actiever dan we dachten

Kuli Miloud - Senior Projectleider

Kuli Miloud, senior projectleider bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug ontdekte samen met zijn team dat er voor deze groep cliënten wel degelijk mogelijkheden zijn!

In krap een halfjaar 1400 cliënten spreken

Kuli: “De opdracht van het project Activering dat ik leidde, was om in krap een halfjaar ruim 1400 cliënten met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt te diagnosticeren en hun gegevens te digitaliseren. Met een bijbehorend advies over de mogelijkheden voor passend arbeid voor deze cliënten. Een pittige taak in korte tijd! We kozen ervoor om het diagnosticeren zelf uit te voeren. Uiteindelijk spraken we ruim 1000 cliënten. Hun gegevens voerden we in het systeem van CompetenSYS in, waarmee RSD al werkte. Door dit project kwam het gebruik van CompetenSYS in een stroomversnelling. De diagnose staken we breed in waardoor we een keur aan aspecten in beeld kregen: participatie, financiën, zorg, taal en nog meer.”

Contact werd gewaardeerd

“We hielden de werkwijze aan die hoort bij het systeem van CompetenSYS. We nodigden cliënten uit om onder begeleiding zelf een digitale vragenlijst in te vullen in het klantportaal. Vervolgens spraken ze individueel met één van onze consulenten. Die liep de ingevulde vragenlijst door en voerde alle gegevens in CompetenSYS in. Een prettige manier om door te vragen op wat cliënten invulden en zo een goed gesprek te voeren. Het gesprek en die gegevens vormden de basis voor een diagnose. We hadden met sommige cliënten al lange tijd geen contact, dus we stelden ons in op weerstand. Maar we werden blij verrast! Veruit de meeste cliënten stelden het contact op prijs en werkten graag mee,“ schetste Kuli.

We hadden met sommige cliënten al lange tijd geen contact, dus we stelden ons in op weerstand. Maar we werden blij verrast! Veruit de meeste cliënten stelden het contact op prijs en werkten graag mee,“

Weerstand op het woord ‘werk’

“Dat we uiteindelijk weinig weerstand ondervonden, kwam volgens ons door de laagdrempelige manier van communiceren. We gebruikten eenvoudige taal en stelden ons begripvol op. We legden allerminst de nadruk op het verplichte karakter en stelden de cliënten vooral op hun gemak. Het enige dat wél weerstand opriep was het woord ‘werk’. We legden uit dat we gewoon de mogelijkheden opnieuw wilden monitoren, om nieuwe afspraken te maken. En we legden uit dat wat ons betreft het woord werk veelomvattend is. Zo ongeveer alles wat duidt op dagritme, inzet en participatie, kortom een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Die toelichting stelde cliënten direct gerust, ” aldus Kuli.

Fijne feedback van de makers

Kuli: “CompetenSYS ondersteunde ons bij het diagnosticeren en invoeren van de cliëntgegevens in het door hun ontworpen systeem. Daarnaast controleerden ze steekproefsgewijs een aantal diagnoserapportages. We vonden en vinden het namelijk belangrijk om de kwaliteit en voortgang van ons project te borgen. Onze consulenten zijn geen feedback op hun rapportages gewend, maar die van CompetenSYS bleek prettig en constructief. Dankzij de inzichten en hulp van ‘de makers’ leerden we het systeem nog beter kennen en gebruiken. Dat verhoogt blijvend de kwaliteit van het werk door onze consulenten. Wat mij betreft voeren we vaker zulke controles uit om de kwaliteit te borgen en verder te verbeteren.”

Cliënten verrassend actief en welwillend

“Wat leverde het project Activering ons op? Een waardevol, grondig en actueel beeld van onze cliënten met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. En hernieuwd persoonlijk contact met deze groep. En last but not least: inzicht in wat deze cliënten kunnen en willen. Dat helpt ons vervolgens bij het maken van de juiste keuzes in het ondersteunen, begeleiden en motiveren van deze groep. We stemmen nu zeg maar de vraag en het aanbod veel beter op elkaar af.

Wat ons opvalt nu alle gegevens inzichtelijk in het systeem staan, is dat deze cliënten graag willen participeren maar de weg hier naartoe lastig vinden. Dat blijkt het grootste struikelblok. Bovendien blijken ze veel actiever dan we hadden gedacht! Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om te registreren en digitaliseren. Doe je dit niet, dan stuur je zonder kompas, “ besluit Kuli.

"Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om te registreren en digitaliseren. Doe je dit niet, dan stuur je zonder kompas“

Kuli Miloud - RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Meer klantverhalen

Samen streven naar optimaal maatschappelijk rendement

Samen streven naar optimaal maatschappelijk rendement

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning gericht op (ontwikkeling naar) werk, en voor wie dat niet mogelijk is; activering en participatie. Binnen het totale bestand is een groep inwoners aanwezig die aangeven een fysieke belemmering te ervaren om aan het werk te kunnen. Een deel hiervan is al goed in beeld, maar van een ander deel is nog onvoldoende duidelijk welke ondersteuning passend is. Dient te worden ingezet op de route richting (regulier) werk of moet de focus komen te liggen op activering en participatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden CompetenSYS gevraagd een bestandsanalyse uit te voeren en deze groep met een fysieke belemmering nader te onderzoeken.

Lees meer
Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Robin van der Klok, jobmatcher bij de gemeente Veenendaal, blikt terug op 2021. In dat jaar lanceerde zijn gemeente de app ‘Veenendaal Werkt’ voor cliënten met een uitkering. Ze deden er ervaring mee op in de vorm van een pilot. Robin: “We wilden al een tijdje onze dienstverlening deels digitaliseren en liepen direct warm tijdens de presentatie van deze app. Compleet in onze eigen look & feel laagdrempelig cliënten matchen, leek ons een gouden greep.” De eerste ervaringen zijn positief. Conclusie? Het informeren en communiceren via dit extra kanaal blijkt van waarde voor de Veenendaalse cliënten.

Lees meer
Cliënten matchen met werkgevers!

Cliënten matchen met werkgevers!

“Mijn persoonlijke visie op matching is dat het draait om welke cliënten passen bij welke werkgevers, niet meer om wie matcht op welke vacature. “We matchen niet langer enkel en alleen vraaggericht, maar steeds vaker ook aanbodgericht en dat vereist anders denken en werken.”

Lees meer