info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Onverwachte mogelijkheden van 'granieten' bestand bij RSD Kromme Rijn Heuvelrug

De cliënten waren al veel actiever dan we dachten

Kuli Miloud - Senior Projectleider

Kuli Miloud, senior projectleider bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug ontdekte samen met zijn team dat er voor deze groep cliënten wel degelijk mogelijkheden zijn!

In krap een halfjaar 1400 cliënten spreken

Kuli: “De opdracht van het project Activering dat ik leidde, was om in krap een halfjaar ruim 1400 cliënten met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt te diagnosticeren en hun gegevens te digitaliseren. Met een bijbehorend advies over de mogelijkheden voor passend arbeid voor deze cliënten. Een pittige taak in korte tijd! We kozen ervoor om het diagnosticeren zelf uit te voeren. Uiteindelijk spraken we ruim 1000 cliënten. Hun gegevens voerden we in het systeem van CompetenSYS in, waarmee RSD al werkte. Door dit project kwam het gebruik van CompetenSYS in een stroomversnelling. De diagnose staken we breed in waardoor we een keur aan aspecten in beeld kregen: participatie, financiën, zorg, taal en nog meer.”

Contact werd gewaardeerd

“We hielden de werkwijze aan die hoort bij het systeem van CompetenSYS. We nodigden cliënten uit om onder begeleiding zelf een digitale vragenlijst in te vullen in het klantportaal. Vervolgens spraken ze individueel met één van onze consulenten. Die liep de ingevulde vragenlijst door en voerde alle gegevens in CompetenSYS in. Een prettige manier om door te vragen op wat cliënten invulden en zo een goed gesprek te voeren. Het gesprek en die gegevens vormden de basis voor een diagnose. We hadden met sommige cliënten al lange tijd geen contact, dus we stelden ons in op weerstand. Maar we werden blij verrast! Veruit de meeste cliënten stelden het contact op prijs en werkten graag mee,“ schetste Kuli.

We hadden met sommige cliënten al lange tijd geen contact, dus we stelden ons in op weerstand. Maar we werden blij verrast! Veruit de meeste cliënten stelden het contact op prijs en werkten graag mee,“

Weerstand op het woord ‘werk’

“Dat we uiteindelijk weinig weerstand ondervonden, kwam volgens ons door de laagdrempelige manier van communiceren. We gebruikten eenvoudige taal en stelden ons begripvol op. We legden allerminst de nadruk op het verplichte karakter en stelden de cliënten vooral op hun gemak. Het enige dat wél weerstand opriep was het woord ‘werk’. We legden uit dat we gewoon de mogelijkheden opnieuw wilden monitoren, om nieuwe afspraken te maken. En we legden uit dat wat ons betreft het woord werk veelomvattend is. Zo ongeveer alles wat duidt op dagritme, inzet en participatie, kortom een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Die toelichting stelde cliënten direct gerust, ” aldus Kuli.

Fijne feedback van de makers

Kuli: “CompetenSYS ondersteunde ons bij het diagnosticeren en invoeren van de cliëntgegevens in het door hun ontworpen systeem. Daarnaast controleerden ze steekproefsgewijs een aantal diagnoserapportages. We vonden en vinden het namelijk belangrijk om de kwaliteit en voortgang van ons project te borgen. Onze consulenten zijn geen feedback op hun rapportages gewend, maar die van CompetenSYS bleek prettig en constructief. Dankzij de inzichten en hulp van ‘de makers’ leerden we het systeem nog beter kennen en gebruiken. Dat verhoogt blijvend de kwaliteit van het werk door onze consulenten. Wat mij betreft voeren we vaker zulke controles uit om de kwaliteit te borgen en verder te verbeteren.”

Cliënten verrassend actief en welwillend

“Wat leverde het project Activering ons op? Een waardevol, grondig en actueel beeld van onze cliënten met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. En hernieuwd persoonlijk contact met deze groep. En last but not least: inzicht in wat deze cliënten kunnen en willen. Dat helpt ons vervolgens bij het maken van de juiste keuzes in het ondersteunen, begeleiden en motiveren van deze groep. We stemmen nu zeg maar de vraag en het aanbod veel beter op elkaar af.

Wat ons opvalt nu alle gegevens inzichtelijk in het systeem staan, is dat deze cliënten graag willen participeren maar de weg hier naartoe lastig vinden. Dat blijkt het grootste struikelblok. Bovendien blijken ze veel actiever dan we hadden gedacht! Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om te registreren en digitaliseren. Doe je dit niet, dan stuur je zonder kompas, “ besluit Kuli.

"Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om te registreren en digitaliseren. Doe je dit niet, dan stuur je zonder kompas“

Kuli Miloud - RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Meer klantverhalen

Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

In twee maanden tijd 20.000 mails en 18.000 telefoontjes beantwoorden en pakweg 9.000 aanvragen verwerken van een hele nieuwe doelgroep in nood: ondernemers voor de Tozo-regeling. Dat overkwam de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) in maart 2020 en natuurlijk vele andere gemeenten.

Lees meer
Met de ‘Kompas-aanpak’ naar passend werk


Met de ‘Kompas-aanpak’ naar passend werk


Rico Meijers, participatiecoach bij ISD Kompas in Zuid-Limburg, vertelt trots over hoe hij en zijn collega’s met hun Kompas-aanpak zoveel mogelijk cliënten met een uitkering naar passende arbeid begeleiden. “Arbeid in de breedste zin van het woord,” benadrukt hij daarbij.

Lees meer
Talentenpool helpt sociale diensten Zuid-Limburg bij matching

Talentenpool helpt sociale diensten Zuid-Limburg bij matching

Gidion Custers is senior adviseur bij de sociale dienst Maastricht-Heuvelland in Zuid-Limburg. Hij vertelt over hoe de diverse sociale diensten in deze regio, verdeeld over drie gewesten (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek), er alles aan doen om ‘de beste kandidaat op de beste plek te krijgen en de beste plek bij de beste kandidaat’. Hun motto verklapt het al: de beste match vind je met oog voor kandidaat én werkgever. Door hierbij de regiogrenzen te overstijgen met de slimme selectietool ‘Talentenpool’, zijn er meer mogelijkheden en resultaten. De manier waarop ze dit doen in het zuiden van ons land is vrij uniek.

Lees meer