info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Diagnose Statushouders - in gesprek met Rijssen-Holten

‘Zo leer ik onze statushouders echt kennen’

We helpen onze klanten graag verder in hun werk voor cliënten. Kijkend naar de doelgroep statushouders is het belangrijk om te participeren binnen onze maatschappij. Om hier succesvol invulling aan te geven, is maatwerk en commitment nodig. Werner Loode, beleidsmedewerker gemeente Rijssen-Holten, vertelt hoe hij dit ervaart. Werner:

“Hoe vertalen we het beroep timmerman voor Irak en welke waarde hebben Afghaanse diploma’s in Nederland? Om de statushouders in ons bestand écht te leren kennen, is het belangrijk ze uit te vragen in hun eigen taal en naar hun specifieke situatie en mogelijkheden. Deze vraag legde ik namens de gemeente Rijssen-Holten voor aan CompetenSYS. Dat leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van de Diagnose Statushouders, een proces waarin CompetenSYS mij als klant nauw heeft betrokken. Met name bij het in lijn brengen van de diagnose met ons lokale gemeentebeleid en bijbehorende werkprocessen. Gedurende en na afronding van de bestandsanalyse zijn alle kansen en mogelijkheden binnen deze specifieke doelgroep in beeld gebracht en zijn we als gemeente in staat om een succesvolle inburgering te bespoedigen.”

Gerichter prioriteren en ondersteunen

"De Diagnose Statushouders brengt ons sneller tot de kern en levert direct waardevolle actuele kennis, waardoor we beter prioriteren en onze plannen voor ondersteuning doelgerichter worden. Uit onze analyse blijkt bijvoorbeeld slechts 5-10% van de statushouders klaar voor werk. Het verhogen van dat percentage vraagt om een andere aanpak dan wanneer dat percentage hoger was. Met de informatie uit onze analyse gingen we in gesprek met bedrijven. We ontdekten dat statushouders op een passende werkplek, met extra taalles via het ROC, veel sneller Nederlands leren dan wanneer we afwachten tot na de inburgering!.”

Extra capaciteit voor bestandsanalyse

“CompetenSYS voerde samen met onze consulenten gesprekken met ruim honderd statushouders, op basis van de door hen ingevulde vragenlijsten in de Diagnose Statushouders. CompetenSYS heeft zelf ervaren consulenten en taalhulpen in dienst en daar maakten we graag gebruik van. Voor een goede maar vlotte uitvoering hadden we wel de kennis maar niet de capaciteit in huis. Dankzij deze bestandsanalyse kunnen we nu verder met het uitzetten van onze acties,” vertelt Werner.

Vertaling van klantbehoeften

Werner: “Dankzij een onderzoek door Werkplein weten we welke de meest kansrijke beroepen in deze regio zijn. Nu wil ik graag weten welke statushouders in ons bestand in aanmerking komen voor deze beroepen. Ook die vraag legde ik voor aan CompetenSYS. Ze werken nu aan filters waarmee ik die selectie eenvoudig kan uitvoeren. Dat een leverancier zo goed inspeelt op vragen, waardoor ik als klant in mijn werk echt stappen maak, vind ik fantastisch. Hopelijk laten we als gemeenten de tijd van Excel-lijsten vlot achter ons. Hoe meer we samen met gelijkwaardig systeem werken dat ons snel een actueel inzicht biedt van de statushouders en overige cliënten in ons bestand, hoe doelgerichter en efficiënter we aan de slag kunnen met hen voor passende arbeid.”

Meer weten over de Diagnose Statushouders? Lees hier verder >


Tips voor je diagnosegesprek