info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Diagnostiek voor sociale diensten en SW-organisaties is mensenwerk

Onze applicaties en mensen helpen u dit slimmer en professioneler te organiseren

Ongeëvenaarde matching in de sociale zekerheid

Op werkelijk ieder aspect kan gefilterd en geselecteerd worden

Praktijkdiagnose om de prestaties op de werkvloer te monitoren en te verbeteren

Gericht aan de slag om vaardigheden en competenties in de praktijk te ontwikkelen

Door het het ministerie erkende loonwaarde-methodiek

Objectief de arbeidsprestatie meten op de werkvloer

Zelf doen of uitbesteden?

Deskundige capaciteit om diagnoses en loonwaardemetingen voor u uit te voeren

Gericht aan de slag met de kansen en mogelijkheden voor statushouders

Met het meertalig klantportaal toewerken naar passende arbeid, participatie en inburgering

Meer cliënten succesvol aan de slag

Sinds 2005 is het onze dagelijkse missie om een positieve impuls te geven aan de sociale zekerheidswereld. We helpen gemeenten, SW- en werkbedrijven om cliënten nóg beter te leren kennen, waardoor ze sneller en gemakkelijker passende arbeid voor hen vinden. Een reguliere baan, garantiebaan of vrijwilligerswerk, alle arbeid telt. Het draait er tenslotte om dat iedereen op zijn manier mee kan doen aan onze maatschappij.

Diagnostiek, loonwaardemetingen en matching is en blijft mensenwerk. CompetenSYS helpt om dat mensenwerk, vertaald naar objectieve cliëntinformatie, efficiënter en professioneler te organiseren. Ons uitgebreide platform bespaart veel tijd, geeft gemakkelijk inzichten op individueel cliëntniveau én in uw complete cliëntbestand. Door slimme selecties ziet u snel met welke ondersteuning u de cliënten in uw bestand dichter bij de arbeidsmarkt brengt. Met ons platform zet u uw beschikbare middelen en ondersteuning gerichter in en helpt u zo meer cliënten succesvol naar vermogen aan de slag.

Lees meer

Meest actuele ontwikkelingen:

Diagnosticeren van uitkeringsgerechtigden met systemen en tools: louter administratieve ballast? Klopt deels.

Cliënten als geen ander kennen op het onderbuikgevoel en eigen lijstjes? Dat kan zeker! Maar wat gebeurt er met die kennis als de consulent ziek wordt of vertrekt? Een goede diagnose en screening van uitkeringsgerechtigden bestaat niet zonder persoonlijke vakmanschap.

Lees meer

Na de diagnose: Aan de slag met de Participatieverklaring

Met enkele klantgemeenten zijn wij inmiddels een stap verder gegaan. De uitkomsten van de diagnoses lieten zien, dat er vaak veel aanknopingspunten uit naar voren komen om invulling te geven aan de Participatieverklaring.

Lees meer

Ondersteuning door getrainde taalhulpen

Recentelijk hebben wij tijdens de diverse implementaties van CompetenSYS steeds meer vragen gekregen om ook taalondersteuning te bieden. Dit omdat het veelal voor gemeenten lastig is om taalondersteuning te kunnen bieden in de meest voorkomende talen (Syrisch, Pashti, Tigrinya, Koerdisch en Arabisch) waar momenteel juist een grote behoefte aan is.

Lees meer

Geen dubbel werk door koppeling met Sonar van UWV

We ontwierpen en realiseerden met de Gemeente ''s-Hertogenbosch een koppeling vanuit ons platform naar Sonar van het UWV. Zo voldoen gemeenten die werken met het CompetenSYS platform toch aan de landelijke taakstelling. Ze zetten cliënten die in aanmerking komen voor garantiebanen gemakkelijk over in Sonar en cliënten met een indicatie banenafspraak in de Kandidaat Verkenner Banenafspraak (KVB). Deze koppeling maakt tijdrovend en foutgevoelig dubbel werk overbodig en combineert het beste van twee aparte systemen.

Het meest complete platform van Nederland: voor diagnoses, matching en metingen

Vanuit ons platform maken wij in opdracht van u of maakt u zelf:

Cliëntdiagnoses en matching

Een objectieve beoordeling van de arbeidsmarktpositie van uw cliënt, En een gericht advies over een passend vervolg richting werk of andere vormen van participatie op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Krachtige praktijkdiagnoses

Gekoppeld aan onder meer IOP (Individueel Ontwikkel Plan), voor gerichte verbetering van arbeidsprestaties en verhoging van de loonwaarde.

Lees meer

Gevalideerde loonwaardemetingen

Voor meetbare arbeidsprestaties op de werkplek.

Lees meer

Professionele bestandsanalyses

Deskundige capaciteit voor screening van uw cliëntenbestand.

Lees meer

Diagnose statushouders

Met een meertalig klantportaal in de moedertaal van de cliënt, gericht op hun situatie, afkomst, motivatie en arbeidskansen.

Lees meer

Wij versterken uw vakmanschap

Vanuit onze gedrevenheid en missie bouwden we een platform waarmee u gemakkelijker objectieve informatie verzamelt over uw cliënten. Daarnaast maken we die informatie toegankelijker én slimmer inzetbaar. Daardoor weten u en uw collega’s gemakkelijker en sneller passende arbeidskansen voor uw cliënt te vinden. Of vindt u bij een werkgever aan tafel snel en gemakkelijk de juiste cliënt uit uw bestand. Met uw vakmanschap en onze diagnosemethodiek maakt u echt een verschil.

Gebruiksvriendelijk met oneindige mogelijkheden

Ons platform is nooit ‘af’. We volgen alle ontwikkelingen in de sociale zekerheidswereld en geven deze een plek op het platform, dat fris, modern en vooral gebruikersvriendelijk is. Onze verschillende manieren van support zoals een chatfunctie, trainingen, een deskundige en goed bereikbare helpdesk helpen u om er zelf gemakkelijk mee te werken. We houden altijd contact met u, omdat we het belangrijk vinden dat u ook na de implementatie het maximale uit ons systeem haalt.

De cliënt actief betrokken

De kans dat uw cliënt aan de slag gaat, wordt groter wanneer hij of zij zelf actief betrokken is. Daarom is een klantportaal een vast onderdeel van ons platform. Nog voor het gesprek, vult de cliënt hierin zelf allerlei informatie over zijn situatie. Daardoor voert u het gesprek met de cliënt in plaats van over hem of haar.

Klanten over CompetenSYS

Gericht aan de slag met doelgroepenbeleid; In gesprek over de Bestandsanalyse bij de gemeente Best.

Gericht aan de slag met doelgroepenbeleid; In gesprek over de Bestandsanalyse bij de gemeente Best.

“Inmiddels hebben we zich op ons uitkeringsbestand met actuele informatie én goede diagnoses. Doordat we nu dit beeld hebben, kunnen we gerichter aan de slag met ons doelgroepenbeleid, efficiënter de juiste middelen inkopen en zo onze cliënten dichter bij die passende werkplek te brengen,” vertelt Dennis.

Lees meer
Diagnose Statushouders - in gesprek met Rijssen-Holten

Diagnose Statushouders - in gesprek met Rijssen-Holten

Hoe verkleinen CompetenSYS gemeenten de afstand naar de arbeidsmarkt voor statushouders? Lees hier het interview met Werner Loode van de Gemeente Rijssen-Holten voor een Twents praktijkvoorbeeld.

Lees meer

Uw klant in zijn kracht

Er is nog meer kans op een succesvolle matching, door- en uitstroom als uw klant in zijn kracht staat. Daarom is een klantportaal een vanzelfsprekend onderdeel van ons platform.

IJzersterk in diagnostiek?

We hebben regelmatig afstudeerplekken en actuele vacatures dus houd onze website in de gaten en volg ons op LinkedIn!

Open solicitatie

Wil je bij ons werken? Laat dit weten via een open solicitatie.

Lees meer

Stage of afstudeerplek

Deze functie komt binnenkort beschikbaar

Lees meer

Referenties

Lees meer