info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Bestandsanalyse uitbesteed: ervaringen Gemeente Hellendoorn

Voer een inhoudelijke discussie op basis van feiten

Sanne Timmer - Gemeente Hellendoorn

‘Hoe ziet ons cliëntbestand eruit, waarom stromen er niet meer richting werk in deze markt? Sanne Timmer, coördinator Participatie bij gemeente Hellendoorn vertelt: “Op deze vragen vanuit de politiek hadden we telkens geen kwalitatieve antwoorden, maar nu wel. In plaats van in de verdediging schieten bij zulke vragen, voeren we voortaan de juiste inhoudelijke discussies. Een prettige verbetering!”

Toch maar uitbesteden

“Wij waren ervan overtuigd dat het ‘t beste was om zelf ons bestand te vullen met actuele cliëntgegevens en dito diagnose. Immers, wij kennen onze cliënten het beste. We realiseerden ons tegelijkertijd dat het een arbeidsintensieve klus was en ondertussen nam de politieke druk om kwalitatieve antwoorden toe. We besloten om de bestandsanalyse, het invoeren van 120 cliënten, bij CompetenSYS neer te leggen. In goede samenwerking met ons nodigden zij deze cliënten uit, hielpen ze hen in een groepsbijeenkomst met het invullen van de vragenlijst, hielden ze met iedereen een diagnosegesprek en schreven ze een diagnose. De keuze om dit uit te besteden, pakte goed uit.”

Meer kwalitatieve inzichten en discussies

“Onze collega’s keken mee met de bestandsanalyse door CompetenSYS. Sindsdien snappen ze het systeem beter en gebruiken ze het doeltreffender. Sommige gemeenten voeren alleen werkfitte cliënten in, maar CompetenSYS is ons enige registratiesysteem, dus wij zetten er al onze cliënten in. Die werkwijze is even wennen. Het is grondig en goed maar ook arbeidsintensief. Het bijhouden van eenmaal ingevoerde gegevens is gemakkelijk. Alle gegevens in één systeem creëert absoluut meer transparantie: cliëntgegevens zijn nu van ons samen. De bestandsanalyse biedt me kwalitatief betere inzichten, waardoor ik uitvoeringsprogramma’s gerichter inzet en we met de politiek inhoudelijk betere discussies voeren over de doorstroom van onze cliënten.”

Goed geoliede machine

“Het was helder voor onze collega’s waarom we de bestandsanalyse toch wilden uitbesteden en wat de toegevoegde waarde ervan was. Dat zorgde voor het benodigde draagvlak. De samenwerking met CompetenSYS verliep heel prettig. We ervaarden het als een geoliede machine met duidelijke aanspreekpunten, professioneel en benaderbaar. Prettige sparringpartners met duidelijk gebrek aan ‘uurtje factuurtje’-mentaliteit. Ze kijken altijd samen met ons naar hoe we het breder en beter kunnen maken.”

Profijt van gemeente-ervaring

“We profiteerden volop van hun ervaring bij veel gemeenten, waardoor we het wiel niet telkens opnieuw uitvonden. Ze begrepen waar we het over hadden, waar we tegenaan liepen. Ze kwamen altijd met een antwoord op onze vragen. Hun proces zit strak in elkaar, dankzij jarenlange ervaring. Waar wij vooraf twijfels over hadden, bijvoorbeeld de groepsbijeenkomsten, pakte achteraf altijd goed uit. Onze consulenten herkenden hun cliënten in de diagnoses van CompetenSYS en dat schepte vertrouwen. Ik voelde me vooral ontzorgd door de warme overdracht en systematische terugkoppeling over het proces.”

Tevreden college

“Sinds de bestandsanalyse zijn de managementrapportages duidelijk verbeterd. Dit werd goed ontvangen tijdens een themasessie met ons college. De discussies over de groepen cliënten zijn nu wezenlijk anders. We gaven CompetenSYS nog wel een aandachtspunt mee. Voor onze cliënten met een Wia-uitkering is het systeem namelijk te uitgebreid, maar we willen ze wel meenemen in de managementrapportages. CompetenSYS onderzoekt op ons verzoek of voor deze cliënten een ‘short cut’ mogelijk is. Zoiets kunnen we gewoon op tafel leggen en dat wordt dan serieus onderzocht. Heel prettig vind ik dat!”

Ook het college overtuigen op basis van feiten? We vertellen je graag meer: Klik hier

Meer klantcases

Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

In twee maanden tijd 20.000 mails en 18.000 telefoontjes beantwoorden en pakweg 9.000 aanvragen verwerken van een hele nieuwe doelgroep in nood: ondernemers voor de Tozo-regeling. Dat overkwam de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) in maart 2020 en natuurlijk vele andere gemeenten.

Lees meer
Met de ‘Kompas-aanpak’ naar passend werk


Met de ‘Kompas-aanpak’ naar passend werk


Rico Meijers, participatiecoach bij ISD Kompas in Zuid-Limburg, vertelt trots over hoe hij en zijn collega’s met hun Kompas-aanpak zoveel mogelijk cliënten met een uitkering naar passende arbeid begeleiden. “Arbeid in de breedste zin van het woord,” benadrukt hij daarbij.

Lees meer
Talentenpool helpt sociale diensten Zuid-Limburg bij matching

Talentenpool helpt sociale diensten Zuid-Limburg bij matching

Gidion Custers is senior adviseur bij de sociale dienst Maastricht-Heuvelland in Zuid-Limburg. Hij vertelt over hoe de diverse sociale diensten in deze regio, verdeeld over drie gewesten (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek), er alles aan doen om ‘de beste kandidaat op de beste plek te krijgen en de beste plek bij de beste kandidaat’. Hun motto verklapt het al: de beste match vind je met oog voor kandidaat én werkgever. Door hierbij de regiogrenzen te overstijgen met de slimme selectietool ‘Talentenpool’, zijn er meer mogelijkheden en resultaten. De manier waarop ze dit doen in het zuiden van ons land is vrij uniek.

Lees meer