info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Talentenpool helpt sociale diensten Zuid-Limburg bij matching

Gidion Custers is senior adviseur bij de sociale dienst Maastricht-Heuvelland in Zuid-Limburg. Hij vertelt over hoe de diverse sociale diensten in deze regio, verdeeld over drie gewesten (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek), er alles aan doen om ‘de beste kandidaat op de beste plek te krijgen en de beste plek bij de beste kandidaat’. Hun motto verklapt het al: de beste match vind je met oog voor kandidaat én werkgever. Door hierbij de regiogrenzen te overstijgen met de slimme selectietool ‘Talentenpool’, zijn er meer mogelijkheden en resultaten. De manier waarop ze dit doen in het zuiden van ons land is vrij uniek.

Talentenpool voor selectie in Zuid-Limburg

Gidion: “In Zuid-Limburg verschilt de werkgeversvraag en het aanbod van kandidaten per gemeente soms sterk en matcht dit soms lastig. Waar er in bepaalde gemeenten bijvoorbeeld veel vraag is naar kandidaten voor in de horeca en het toerisme, is er in andere gemeenten juist behoefte aan kandidaten voor de medische logistiek of in callcenters.” De sociale diensten van alle 3 gewesten bundelden hun krachten en bedachten samen een oplossing: ze ontwikkelden voor Zuid-Limburg de Talentenpool. Die inspireerden ze overigens op de module die Werkgeverservicepunt (WSP) Parkstad al eerder ontwikkelde voor de regio Parkstad. De Talentenpool selecteert via minimale gegevens uit alle kandidaten die direct of anders binnen 1 jaar WerkFit zijn, de meest geschikte kandidaten voor de in de regio openstaande vacatures.

Matching blijft vooral mensenwerk

“We noemen het bewust een selectietool die ons helpt bij matching. Want dat is wat ons betreft nog altijd vooral mensenwerk: het met elkaar aan tafel voelen, horen en zien of die match tussen kandidaat en werkgever er is. Anderhalf jaar werkten we aan de ontwikkeling van de Talentenpool, samen met juristen. Qua techniek is er veel mogelijk, maar we kijken er uiteraard goed naar wat de Wet AVG hierin toelaat. Soms was dat even lastig, want je wilt natuurlijk gewoon die kandidaat matchen met die vacature. In de Talentenpool vind je geen diagnoses en volledige profielen, alleen de voor selectie relevante gegevens,” schetst Gidion.

Dezelfde regionale aanpak met CompetenSYS

De Talentenpool is ontwikkeld met CompetenSYS. Zij wonnen afgelopen februari opnieuw de aanbesteding voor de komende jaren. Alle gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg werken met het diagnose- en matchingsysteem van CompetenSYS. Voor mij is dit het meest gebruikersvriendelijke systeem dat ik ken. We vinden het belangrijk dat onze kandidaten op alle plekken in de regio op exact dezelfde manier gediagnosticeerd en geholpen worden. In de afgelopen jaren had iedere gemeente op onderdelen het systeem toch een beetje op maat aangepast. Sinds die aanbesteding trekken we dit samen weer recht, zodat die uniforme regionale aanpak echt gewaarborgd is. We werken dan allen volgens dezelfde begrippen, beslisbomen en vragenlijsten. Formeel zetten we nu de laatste punten op de ‘i’ en dan gaat de Talentenpool live!

Talentenpool als instrument in regionaal werkcentrum

Een andere nieuwe ontwikkeling die naadloos aansluit op de unieke Zuid-Limburgse aanpak, is het nieuwe Werkcentrum Zuid-Limburg. Gidion: “Dit is een landelijke pilot vanuit het UWV die op slechts enkele plekken in Nederland wordt ingevuld. De bedoeling hiervan is om alle landelijke regelingen en loketten voor wat betreft het zoeken naar werk samen te voegen naar één regionaal loket. Onze kandidaten die naar passend werk zoeken, vormen slechts een onderdeel van de werkzoekende doelgroepen die terecht kunnen in dit centrum. Van alle sociale diensten, het UWV en Leoloopbaan is er een consulent fysiek aanwezig, alwaar ze onze Talentenpool inzetten als instrument, samen met de eveneens aanwezige banenmakelaars. Wat ik bijzonder vind aan onze Zuid-Limburgse samenwerking en de beschreven ontwikkelingen, is dat we ieder onze eigenheid behouden maar daar waar het veel oplevert, we moeiteloos de handen ineen slaan. Dat maakt ons wendbaar in een tijd waarin we best onder druk staan met meer vacatures dan kandidaten.”

De beste kandidaat op de beste plek en vice versa

“Dankzij de manier waarop we samenwerken vanuit zo’n werkcentrum, met de Talentenpool en ook door bijvoorbeeld ingekochte trajecten voor kandidaten regionaal met elkaar te delen, maken we ons motto werkelijk waar. Jobcarving is daarin ook essentieel. Juist omdat in onze regio vraag en aanbod niet helemaal aansluiten, stimuleren we een bredere blik bij zowel kandidaat als werkgever. Alleen focussen op het opleidingsniveau is passé, met de juiste vaardigheden is een kandidaat met een ander opleidingsniveau vaak minstens zo geschikt. En kandidaten die openstaan voor bijvoorbeeld omscholing, hebben ineens meer mogelijkheden. Juist het CompetenSYS-systeem is sterk in diagnosticeren en selecteren op ‘soft skills’ zoals vaardigheden. Dat maakt het laagdrempelig en het op maat matchen voor ons een stuk plezieriger en gemakkelijker,” besluit Gidion.

Meer klantcases

Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning gericht op (ontwikkeling naar) werk, en voor wie dat niet mogelijk is; activering en participatie. Binnen het totale bestand is een groep inwoners aanwezig die aangeven een fysieke belemmering te ervaren om aan het werk te kunnen. Een deel hiervan is al goed in beeld, maar van een ander deel is nog onvoldoende duidelijk welke ondersteuning passend is. Dient te worden ingezet op de route richting (regulier) werk of moet de focus komen te liggen op activering en participatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden CompetenSYS gevraagd een bestandsanalyse uit te voeren en deze groep met een fysieke belemmering nader te onderzoeken.

Lees meer
Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Robin van der Klok, jobmatcher bij de gemeente Veenendaal, blikt terug op 2021. In dat jaar lanceerde zijn gemeente de app ‘Veenendaal Werkt’ voor cliënten met een uitkering. Ze deden er ervaring mee op in de vorm van een pilot. Robin: “We wilden al een tijdje onze dienstverlening deels digitaliseren en liepen direct warm tijdens de presentatie van deze app. Compleet in onze eigen look & feel laagdrempelig cliënten matchen, leek ons een gouden greep.” De eerste ervaringen zijn positief. Conclusie? Het informeren en communiceren via dit extra kanaal blijkt van waarde voor de Veenendaalse cliënten.

Lees meer
Cliënten matchen met werkgevers!

Cliënten matchen met werkgevers!

“Mijn persoonlijke visie op matching is dat het draait om welke cliënten passen bij welke werkgevers, niet meer om wie matcht op welke vacature. “We matchen niet langer enkel en alleen vraaggericht, maar steeds vaker ook aanbodgericht en dat vereist anders denken en werken.”

Lees meer