info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Talentenpool helpt sociale diensten Zuid-Limburg bij matching

Gidion Custers is senior adviseur bij de sociale dienst Maastricht-Heuvelland in Zuid-Limburg. Hij vertelt over hoe de diverse sociale diensten in deze regio, verdeeld over drie gewesten (Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek), er alles aan doen om ‘de beste kandidaat op de beste plek te krijgen en de beste plek bij de beste kandidaat’. Hun motto verklapt het al: de beste match vind je met oog voor kandidaat én werkgever. Door hierbij de regiogrenzen te overstijgen met de slimme selectietool ‘Talentenpool’, zijn er meer mogelijkheden en resultaten. De manier waarop ze dit doen in het zuiden van ons land is vrij uniek.

Talentenpool voor selectie in Zuid-Limburg

Gidion: “In Zuid-Limburg verschilt de werkgeversvraag en het aanbod van kandidaten per gemeente soms sterk en matcht dit soms lastig. Waar er in bepaalde gemeenten bijvoorbeeld veel vraag is naar kandidaten voor in de horeca en het toerisme, is er in andere gemeenten juist behoefte aan kandidaten voor de medische logistiek of in callcenters.” De sociale diensten van alle 3 gewesten bundelden hun krachten en bedachten samen een oplossing: ze ontwikkelden voor Zuid-Limburg de Talentenpool. Die inspireerden ze overigens op de module die Werkgeverservicepunt (WSP) Parkstad al eerder ontwikkelde voor de regio Parkstad. De Talentenpool selecteert via minimale gegevens uit alle kandidaten die direct of anders binnen 1 jaar WerkFit zijn, de meest geschikte kandidaten voor de in de regio openstaande vacatures.

Matching blijft vooral mensenwerk

“We noemen het bewust een selectietool die ons helpt bij matching. Want dat is wat ons betreft nog altijd vooral mensenwerk: het met elkaar aan tafel voelen, horen en zien of die match tussen kandidaat en werkgever er is. Anderhalf jaar werkten we aan de ontwikkeling van de Talentenpool, samen met juristen. Qua techniek is er veel mogelijk, maar we kijken er uiteraard goed naar wat de Wet AVG hierin toelaat. Soms was dat even lastig, want je wilt natuurlijk gewoon die kandidaat matchen met die vacature. In de Talentenpool vind je geen diagnoses en volledige profielen, alleen de voor selectie relevante gegevens,” schetst Gidion.

Dezelfde regionale aanpak met CompetenSYS

De Talentenpool is ontwikkeld met CompetenSYS. Zij wonnen afgelopen februari opnieuw de aanbesteding voor de komende jaren. Alle gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg werken met het diagnose- en matchingsysteem van CompetenSYS. Voor mij is dit het meest gebruikersvriendelijke systeem dat ik ken. We vinden het belangrijk dat onze kandidaten op alle plekken in de regio op exact dezelfde manier gediagnosticeerd en geholpen worden. In de afgelopen jaren had iedere gemeente op onderdelen het systeem toch een beetje op maat aangepast. Sinds die aanbesteding trekken we dit samen weer recht, zodat die uniforme regionale aanpak echt gewaarborgd is. We werken dan allen volgens dezelfde begrippen, beslisbomen en vragenlijsten. Formeel zetten we nu de laatste punten op de ‘i’ en dan gaat de Talentenpool live!

Talentenpool als instrument in regionaal werkcentrum

Een andere nieuwe ontwikkeling die naadloos aansluit op de unieke Zuid-Limburgse aanpak, is het nieuwe Werkcentrum Zuid-Limburg. Gidion: “Dit is een landelijke pilot vanuit het UWV die op slechts enkele plekken in Nederland wordt ingevuld. De bedoeling hiervan is om alle landelijke regelingen en loketten voor wat betreft het zoeken naar werk samen te voegen naar één regionaal loket. Onze kandidaten die naar passend werk zoeken, vormen slechts een onderdeel van de werkzoekende doelgroepen die terecht kunnen in dit centrum. Van alle sociale diensten, het UWV en Leoloopbaan is er een consulent fysiek aanwezig, alwaar ze onze Talentenpool inzetten als instrument, samen met de eveneens aanwezige banenmakelaars. Wat ik bijzonder vind aan onze Zuid-Limburgse samenwerking en de beschreven ontwikkelingen, is dat we ieder onze eigenheid behouden maar daar waar het veel oplevert, we moeiteloos de handen ineen slaan. Dat maakt ons wendbaar in een tijd waarin we best onder druk staan met meer vacatures dan kandidaten.”

De beste kandidaat op de beste plek en vice versa

“Dankzij de manier waarop we samenwerken vanuit zo’n werkcentrum, met de Talentenpool en ook door bijvoorbeeld ingekochte trajecten voor kandidaten regionaal met elkaar te delen, maken we ons motto werkelijk waar. Jobcarving is daarin ook essentieel. Juist omdat in onze regio vraag en aanbod niet helemaal aansluiten, stimuleren we een bredere blik bij zowel kandidaat als werkgever. Alleen focussen op het opleidingsniveau is passé, met de juiste vaardigheden is een kandidaat met een ander opleidingsniveau vaak minstens zo geschikt. En kandidaten die openstaan voor bijvoorbeeld omscholing, hebben ineens meer mogelijkheden. Juist het CompetenSYS-systeem is sterk in diagnosticeren en selecteren op ‘soft skills’ zoals vaardigheden. Dat maakt het laagdrempelig en het op maat matchen voor ons een stuk plezieriger en gemakkelijker,” besluit Gidion.

Meer klantcases

Samenwerking CompetenSYS met Gemeente Almelo

Samenwerking CompetenSYS met Gemeente Almelo

“Het onbenut arbeidspotentieel binnen de gemeente beter benutten.” antwoordt Koen Schneider, projectleider bij gemeente Almelo, op de vraag wat het project in samenwerking met CompetenSYS het beste omschrijft. “Het is een uitdaging voor vrijwel iedere gemeente; zorgen dat de Participatiewet zo goed mogelijk wordt uitgevoerd en inwoners naar vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving.”

Lees meer
Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Voor de tweede in de reeks 'werkgeversverhalen' hebben we Meesterwerk benaderd. Ilja Wentink, sinds 2015 werkzaam bij Meesterwerk als interne jobcoach, vertelt ons meer over Meesterwerk, haar rol binnen de organisatie en de samenwerking met CompetenSYS.

Lees meer
Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Met grote regelmaat komen de Loonwaardeprofessionals van CompetenSYS bij werkgevers door het hele land voor het uitvoeren van loonwaardemetingen. Zo ook bij UW Utrecht; een participatiebedrijf in Utrecht dat zich inzet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; Arjan de Zeeuw vertelt ons hier meer over.

Lees meer