info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Meerinzicht: De Brede Intake

Diagnose- en matchingsysteem volledig op maat

Bij CompetenSYS worden wij blij van mooie initiatieven binnen of tussen aangrenzende gemeente(n). Zo heeft Meerinzicht - een samenwerking tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde - samen met ons de (meertalige) vragenlijst volledig op maat ingericht binnen ons diagnose- en matchingsysteem.

Doel hierbij is geweest om deze perfect te laten aansluiten bij de nieuwe klantreis, de bijbehorende doelgroepindeling, de gegevensuitwisseling met InburgerenWerkt! en daarmee de Brede Intake. Vanuit CompetenSYS ben ik één van de aanspreekpunten geweest die dit traject met veel plezier heeft mogen begeleiden.

Vooroplopend op het gebied van bemiddeling

Meerinzicht loopt hiermee voorop op het gebied van het bemiddelen van cliënten naar de arbeidsmarkt, eventueel met behulp van scholing en het opdoen van werkervaring. Voor iedere cliënt wordt een passende oplossing gevonden en dit hoeft niet alleen uitstroom naar regulier werk te zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan vrijwilligerswerk of sociale activering of het aanbieden van een andere passende oplossing. Met het belang van de cliënt altijd voorop. Dit kan echter alleen gedaan worden door het stellen van goede diagnose, en deze ook periodiek te blijven toetsen...een momentopname blijf immers altijd tricky.

Enthousiasme onder gebruikers

Samen met Meerinzicht hebben wij een uitgebreide workflow gemaakt en inzichtelijke rapportages opgesteld om dit hele proces - zowel op cliënt als op ‘management’ niveau - goed te kunnen blijven managen. En dat alles binnen ons diagnose- en matchingsysteem. Kort gezegd: Een supergaaf project waar alle kracht van ons CompetenSYS systeem goed is benut. En dat zien we niet alleen terug in de resultaten, maar vooral in het enthousiasme van de gebruikers.

Meer klantcases

Samen streven naar optimaal maatschappelijk rendement

Samen streven naar optimaal maatschappelijk rendement

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning gericht op (ontwikkeling naar) werk, en voor wie dat niet mogelijk is; activering en participatie. Binnen het totale bestand is een groep inwoners aanwezig die aangeven een fysieke belemmering te ervaren om aan het werk te kunnen. Een deel hiervan is al goed in beeld, maar van een ander deel is nog onvoldoende duidelijk welke ondersteuning passend is. Dient te worden ingezet op de route richting (regulier) werk of moet de focus komen te liggen op activering en participatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden CompetenSYS gevraagd een bestandsanalyse uit te voeren en deze groep met een fysieke belemmering nader te onderzoeken.

Lees meer
Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Robin van der Klok, jobmatcher bij de gemeente Veenendaal, blikt terug op 2021. In dat jaar lanceerde zijn gemeente de app ‘Veenendaal Werkt’ voor cliënten met een uitkering. Ze deden er ervaring mee op in de vorm van een pilot. Robin: “We wilden al een tijdje onze dienstverlening deels digitaliseren en liepen direct warm tijdens de presentatie van deze app. Compleet in onze eigen look & feel laagdrempelig cliënten matchen, leek ons een gouden greep.” De eerste ervaringen zijn positief. Conclusie? Het informeren en communiceren via dit extra kanaal blijkt van waarde voor de Veenendaalse cliënten.

Lees meer
Cliënten matchen met werkgevers!

Cliënten matchen met werkgevers!

“Mijn persoonlijke visie op matching is dat het draait om welke cliënten passen bij welke werkgevers, niet meer om wie matcht op welke vacature. “We matchen niet langer enkel en alleen vraaggericht, maar steeds vaker ook aanbodgericht en dat vereist anders denken en werken.”

Lees meer