info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

Met betrokkenheid en daadkracht kregen de professionals van RSD KRH de uitvoering van deze nieuwe regeling snel op de rit. Direct daarna rees de vraag ‘wat hebben deze ondernemers naast inkomensondersteuning nog méér nodig?’. “Met die vraag begon een traject waarin creativiteit, kruisbestuiving en actie centraal stonden. Samen met CompetenSYS ontwikkelden we in no-time een prachtig digitaal instrument waarmee we de ondersteuningsbehoeften van ondernemers in beeld brengen: de Tozo-OndernemersScan. Op basis van de uitkomsten biedt het RSD Ondernemersteam daar waar mogelijk hulp en ondersteuning op maat.” schetst Ray Geerling, directeur a.i. van de RSD KRH.

Op basis van gelijkwaardigheid: samen in de spiegel kijken

Ray over de scan en het doel: “De Tozo-OndernemersScan is een digitale vragenlijst waarmee we vooral de behoeften inventariseren van ondernemers die de Tozo-regeling aanvroegen. Met als doel om samen eens in de spiegel te kijken: hoe gaat het nou écht en wat is er nodig? Door op basis van gelijkwaardigheid en dus zonder oordeel naast deze ondernemers te staan, verkennen we waarmee we hen het beste helpen. Onze hulp is natuurlijk niet allesomvattend, maar er kan veel. En mocht een andere partij beter passen, dan verwijzen we graag door. Zo help je de ondernemer altijd een stap verder.”

Soms moet je vooral doen!

De ontwikkeling van deze scan was best een bijzonder proces. “De crisissituatie die in 2020 startte is natuurlijk ongekend. Ik heb ontzag voor onze overheid en hoe ze inspeelt op de noden van onze inwoners. En ik ben trots op hoe onze professionals vorm geven aan deze situatie. Toen de basis van de Tozo stond, vroegen twee creatieve projectleiders Patrick van de Berg en Joadri van Kempen, hardop ‘wat kunnen we nog meer doen?’. Ik gaf carte blanche en drie weken later was de Tozo-OndernemersScan beschikbaar. Als overheden creëren we vaak onbedoeld een woud aan regelingen waarin cliënten verstrikt raken. De ontwikkeling van de scan laat zien dat je, zeker als de nood hoog is, soms vooral moet doen! Ik roep andere gemeenten op om vooral te profiteren van onze expertise, vervat in deze scan en krachten te bundelen. Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden, maar hiermee kun je direct aan de slag.”

CompetenSYS versterkte onze kracht

Ray schetst hoe de scan samen met CompetenSYS tot stand kwam: “Omdat we vrijwel direct dachten aan het uitwerken van een soort analysetool vroegen we CompetenSYS aan tafel. Want hun systeem waarmee we al jaren werken, draait immers om grondige analyses. Zonder ego’s en met volle betrokkenheid kwam het traject in een stroomversnelling. CompetenSYS hielp ons onder meer met het juiste model, een inhoudelijk sterke set aan vragen en vooral de werkbaarheid van de scan voor de gebruikers. De Tozo-OndernemersScan is het resultaat van een publieke en private partij die dachten in mogelijkheden en elkaar versterkten met kennis, ervaring en creativiteit. Alle lof voor hoe Patrick, Joadri, ons ondernemersteam én CompetenSYS dit met elkaar hebben aangepakt!”

Ondernemersteam zet de scans uit

“Om deze groep zo goed mogelijk te helpen, formeerden we een ondernemersteam van professionals in onze organisatie die daadwerkelijk ervaring hebben met zelfstandigen. Voor nu voorziet dit team, die onder meer de scans uitzet, in de behoefte om deze forse nieuwe doelgroep te helpen: ongeveer 7.000 ondernemers. We stuurden de Tozo-OndernemersScan inmiddels naar 1.000 ondernemers en verwachten een respons van ongeveer 35% op de 1e uitnodiging. Vervolgens zetten we de scan nog breder uit en hopen we nog vele ervaringen op te halen. Daarop kunnen we direct mooie analyses loslaten, zoals welke problematiek in welke branches speelt,” aldus Ray.

Eerste ervaringen scan zijn positief

Inmiddels zijn de eerste ingevulde scans geretourneerd. Ray schetst de ervaringen, die bijzonder positief zijn: “Wat me opvalt is het optimisme van de ondernemers en hun daadkracht! Natuurlijk heeft de ene het zwaarder dan de ander, maar dit is duidelijk een groep met drive en creativiteit. Daarnaast valt op dat ze niet ‘zomaar’ bij ons aankloppen, ze hebben zelf al van alles geprobeerd. Ze geven terug dat ze de scan en de aandacht die eruit spreekt erg waarderen. Ze zijn vooral op zoek naar een professionele gespreks- en sparringpartner. De scan ademt eenvoud en gebruikersgemak, schetst een grondig beeld van de problematiek en maakt helder onderscheid tussen privé en zakelijk. Met alle ervaringen verfijnen we de scan en zetten we deze ook na de Tozo in als vast instrument voor ondernemers. Ik verwacht namelijk dat het aantal ZZP’ers blijft groeien. Een mooie ontwikkeling!

Meer weten over de Tozo-OndernemersScan?

Zoals blijkt uit het interview met Ray Geerling, directeur a.i. van RSD KRH ontwikkelden we de Tozo-OndernemersScan vanuit veel kennis en ervaring met ondernemers. Daarmee stemden we dit instrument helemaal af op deze specifieke doelgroep. Natuurlijk is deze scan één instrument in een mix aan instrumenten die gemeenten inzetten. Door vooral krachten te bundelen, kennis te delen en het wiel niet opnieuw uit te vinden, helpen we deze ondernemers weer op eigen benen.

We zijn benieuwd naar jullie ideeën en maken de scan bijvoorbeeld graag samen verder op maat! Maak een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden hiervoor te verkennen, via info@competensys.nl of 053-3030217.

Meer klantcases

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Voor de tweede in de reeks 'werkgeversverhalen' hebben we Meesterwerk benaderd. Ilja Wentink, sinds 2015 werkzaam bij Meesterwerk als interne jobcoach, vertelt ons meer over Meesterwerk, haar rol binnen de organisatie en de samenwerking met CompetenSYS.

Lees meer
Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Met grote regelmaat komen de Loonwaardeprofessionals van CompetenSYS bij werkgevers door het hele land voor het uitvoeren van loonwaardemetingen. Zo ook bij UW Utrecht; een participatiebedrijf in Utrecht dat zich inzet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; Arjan de Zeeuw vertelt ons hier meer over.

Lees meer
Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning gericht op (ontwikkeling naar) werk, en voor wie dat niet mogelijk is; activering en participatie. Binnen het totale bestand is een groep inwoners aanwezig die aangeven een fysieke belemmering te ervaren om aan het werk te kunnen. Een deel hiervan is al goed in beeld, maar van een ander deel is nog onvoldoende duidelijk welke ondersteuning passend is. Dient te worden ingezet op de route richting (regulier) werk of moet de focus komen te liggen op activering en participatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden CompetenSYS gevraagd een bestandsanalyse uit te voeren en deze groep met een fysieke belemmering nader te onderzoeken.

Lees meer