info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Digitaal handen ineen voor cliënten regio Parkstad

In de regio Parkstad in Zuid Limburg slaan gemeenten hun handen ineen om hun cliënten naar passend werk te begeleiden. Letterlijk kan dat nu niet, dus dan maar digitaal. In een op maat gebouwde omgeving, speciaal voor de ambitie van deze gemeenten, worden bemiddelbare en werkfitte cliënten gemeente-overstijgend gematcht met passende vacatures. Uniek in Nederland! CompetenSYS realiseerde deze omgeving in opdracht van ketenpartner Werkgeverservicepunt (WSP) Parkstad. Vol vertrouwen tekenden Fred Dijk, directeur WSP Parkstad, en Paul Ensink, directeur CompetenSYS midden in de coronacrisis op afstand het contract hiervoor. De eerste succesvolle match was enkele uren na de livegang op 15 september al een feit.

Gemeente-overstijgend matchen

In 2016 won CompetenSYS een aanbesteding en werd ze ‘het’ matchingsysteem voor alle gemeenten in Zuid-Limburg, en daarmee ook Parkstad . Tegelijkertijd ontwikkelde WSP Parkstad zich als ketenpartner die deze gemeentes ondersteunt bij het begeleiden van cliënten met een uitkering naar passend werk. WSP gebruikte de gegevens die aangeleverd werden via de gemeenten, maar t het bleek een uitdaging om hiermee in hun eigen applicatie te kunnen matchen. Daarop gaf WSP aan CompetenSYS de opdracht een omgeving te bouwen voor het ontsluiten plaatsingsgegevens van werkfitte en bemiddelbare cliënten van de aangesloten gemeenten. Paul: “Een mooie innovatie uitdaging die we graag aangingen!”

Geen kwestie van ‘even’ koppelen

Hoewel alle gemeenten in Parkstad draaien op CompetenSYS, was het geen kwestie van die systemen ‘even’ aan elkaar koppelen. “Immers, we willen alleen specifieke plaatsingsgegevens ontsluiten in plaats van complete cliëntprofielen. Samen met WSP en de gemeenten benoemden we die specifieke plaatsingsgegevens. Vervolgens bouwden we een omgeving voor het ontsluiten van die gegevens van bemiddelbare SW-medewerkers van WSP Parkstad en van bemiddelbare cliënten van de gemeente Heerlen en ISD (intergemeentelijke sociale dienst) Bol en Kompas. Alle gecertificeerde en betrokken cliënt- en jobmanagers hebben toegang tot deze omgeving.”

Actuele plaatsingsgegevens delen

Paul: “Bij het bouwen van zo’n gemeente-overstijgende omgeving kom je verschillende uitdagingen tegen. Welke gegevens deel je, wie krijgt er op welke manier toegang? Maar ook, hoe werk je zo veilig mogelijk? Via WSP Parkstad gaven de aangesloten gemeenten toestemming aan CompetenSYS voor het uitwisselen van de plaatsingsgegevens, een cruciale voorwaarde voor het aansluiten.” En wat gebeurt er als de gemeenten gegevens van een cliënt wijzigen? “We gebruiken altijd de projecten van de gemeenten als bron. Als daarin iets wijzigt, wijzigen de betreffende plaatsingsgegevens in die omgeving mee. Elke nacht voeren we een update uit, waardoor elke ochtend de gegevens actueel zijn,” vertelt Paul.

Meer mogelijkheden voor cliënten

Het is uniek in Nederland dat gemeenten op deze manier, in een op maat gebouwde digitale omgeving, gemeentegrenzen overstijgend matchen. Wat levert dit op? “Het is de taak van gemeenten om cliënten te begeleiden naar passende arbeid. Het bemiddelen is een expertise die niet alleen vraagt om grondige kennis van de cliënt maar ook om kennis van de regionale arbeidsmarkt en goede contacten met werkgevers. Daarin is WSP Parkstad een belangrijke partner voor gemeenten. De omgeving die wij voor hen realiseerden, maakt het voor alle betrokkenen gemakkelijker om bemiddelbare en werkfitte cliënten vlot naar passend werk te begeleiden. Op deze wijze regionaal samenwerken biedt cliënten zoveel meer mogelijkheden. Het is helemaal van deze tijd,” besluit Paul.

Meer klantcases

Samen streven naar optimaal maatschappelijk rendement

Samen streven naar optimaal maatschappelijk rendement

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning gericht op (ontwikkeling naar) werk, en voor wie dat niet mogelijk is; activering en participatie. Binnen het totale bestand is een groep inwoners aanwezig die aangeven een fysieke belemmering te ervaren om aan het werk te kunnen. Een deel hiervan is al goed in beeld, maar van een ander deel is nog onvoldoende duidelijk welke ondersteuning passend is. Dient te worden ingezet op de route richting (regulier) werk of moet de focus komen te liggen op activering en participatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden CompetenSYS gevraagd een bestandsanalyse uit te voeren en deze groep met een fysieke belemmering nader te onderzoeken.

Lees meer
Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Robin van der Klok, jobmatcher bij de gemeente Veenendaal, blikt terug op 2021. In dat jaar lanceerde zijn gemeente de app ‘Veenendaal Werkt’ voor cliënten met een uitkering. Ze deden er ervaring mee op in de vorm van een pilot. Robin: “We wilden al een tijdje onze dienstverlening deels digitaliseren en liepen direct warm tijdens de presentatie van deze app. Compleet in onze eigen look & feel laagdrempelig cliënten matchen, leek ons een gouden greep.” De eerste ervaringen zijn positief. Conclusie? Het informeren en communiceren via dit extra kanaal blijkt van waarde voor de Veenendaalse cliënten.

Lees meer
Cliënten matchen met werkgevers!

Cliënten matchen met werkgevers!

“Mijn persoonlijke visie op matching is dat het draait om welke cliënten passen bij welke werkgevers, niet meer om wie matcht op welke vacature. “We matchen niet langer enkel en alleen vraaggericht, maar steeds vaker ook aanbodgericht en dat vereist anders denken en werken.”

Lees meer