info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Snel besloten tot aanschaf van de Sociaal Domein app

Robin: “Onze wens voor meer digitalisering werd door de coronacrisis versterkt. Wij stuurden eerder vooral de vacatures naar onze cliënten. Maar tijdens mijn opleiding tot jobcoach leerde ik dat het sterker is als cliënten zélf in de lead zijn en leuke vacatures aandragen. De app kon daar wellicht aan bijdragen. Veenendaal is een ondernemende, vooruitstrevende gemeente dus het besluit was snel genomen. De implementatie van de sociaal domein app verliep vlot en prettig. Het format is gewoon goed en laagdrempelig, de functionaliteiten spreken voor zich. CompetenSYS, de ontwikkelaar van de app, ondersteunde ons goed en organiseerde een bijeenkomst om de klantmanagers wegwijs te maken in de app.”

Pilotvorm werkte perfect

De gemeente Veenendaal koos voor een pilotfase, onder leiding van Robin, om de app te verkennen. “Dat werkte perfect! We staken vooral in op de matchingsfunctie en gingen in september live. Dankzij onze eigen look & feel voelde de app voor ons en de cliënten meteen als vertrouwd. Er waren wel wat technische kinderziektes, maar die werden snel getackeld door CompetenSYS. We bedienden doorlopend zo’n 15 cliënten met de app. Vooraf staken we in op een hoger aantal, maar door de lockdown werden er minder geschikte kandidaten aangedragen,” vertelt Robin. Veenendaal gebruikte voor deze pilot vooral de enigszins digitaal vaardige cliënten.

Professioneel en eigentijds digitaal communicatiemiddel

Hoe werkt de app? Robin: “De app blinkt uit in eenvoud. Het is een laagdrempelige manier om contact te onderhouden met cliënten.” Bovendien is het qua privacy goed geregeld. Anders dan bijvoorbeeld Whatsapp, wordt de data binnen Nederland verwerkt en staat deze app als zakelijke tool echt los van het privé-verkeer van professionals en cliënten. dpd Kortom, het is een professioneel en eigentijds digitaal communicatiemiddel. “Natuurlijk is de ene cliënt er handiger en actiever mee dan de ander. Waar de ene cliënt het ‘vergat’ te gebruiken na het downloaden via de App- of Google Playstore, gingen anderen er enthousiast mee aan de slag en ontvingen we soms zeer bruikbare feedback. Deze feedback konden we dan weer mooi doorzetten richting CompetenSYS richting een update van Veenendaal Werkt. Het vraagt ook iets van onszelf om cliënten in het gebruik te stimuleren. Overall blijkt de app niet alleen voor onszelf maar ook voor cliënten van toegevoegde waarde. In de eerste plaats als extra communicatiemiddel naast mail en telefoon. En daarnaast om te zien dat er meer mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt dan aanvankelijk gedacht.”

Digitale dienstverlening met app in de hoofdrol

De pilotfase is bijna afgerond. Hoe nu verder? “Vanwege de positieve ervaringen gaan we de app nu breder inzetten in 2022. Afgelopen december peilde ik hiervoor al de behoeften van onze klantmanagers. Verreweg de meesten willen wel aan de slag met de app ‘Veenendaal Werkt’. De toegankelijkheid en eenvoud in het gebruik voor zowel de professionals als de werkzoekenden, ook als er sprake is van bijvoorbeeld laaggeletterdheid of een visuele beperking, is een kritisch speerpunt in de digitale dienstverlening van onze organisatie. We hebben met Veenendaal Werkt een mooie eerste stap gezet, maar blijven vanuit dit licht scherp op verbeteringen. Het mooie bij Veenendaal is dat wij als professionals in de lead zijn voor de vormgeving van onze digitale dienstverlening. Hoewel er nog geen vastomlijnd plan is, spelen de samenwerking met CompetenSYS en onze app zeker een hele belangrijke rol!”, besluit Robin.