info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Jezelf kwetsbaar opstellen als consulent; een handig instrument

Als consulent bij CompetenSYS voer je regelmatig gesprekken met cliënten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. We maken gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst, echter heeft iedere consulent zijn of haar eigen stijl in gesprekken met cliënten. Dat is ook goed, we zijn geen robots. Hoe meer jij jezelf bent, hoe oprechter je overkomt. Hierdoor voelt de cliënt automatisch meer de ruimte om ook zichzelf te mogen zijn.

Fundamentele attributiefout

Iedereen heeft zijn eigen stijl, maar toch is één bepaalde basishouding naar mijn mening cruciaal in gesprekken met cliënten. Deze grondhouding draait om open zijn, maar ook je kwetsbaar opstellen. Deze instrumenten zijn voor mij een belangrijke gesprekstool voor een fijn en waardevol gesprek. Ik vind het belangrijk om hierbij het goede voorbeeld te geven, hoe kun je anders openheid vanuit de cliënt vragen? Daarnaast is het ook belangrijk om onbevooroordeeld te blijven. Iedereen heeft zijn of haar rugzakje, zo ook cliënten die in de uitkering zitten. Bij problemen wordt vaak met de vinger naar de persoon gewezen, terwijl omstandigheden net zo’n grote rol kunnen spelen. Deze wijze van denken wordt ook wel de fundamentele attributiefout genoemd. Wanneer je deze denkwijze te vaak toepast, zal een cliënt zich niet begrepen voelen, waarmee gevoelens van machteloosheid en frustratie gepaard kunnen gaan. Een cliënt meekrijgen in jouw plan van aanpak wordt dan een zware opgave.

De kracht van verbinding

Het lijkt mij niet meer dan logisch om, in plaats van anderen te veroordelen op hun problemen, juist empathie te tonen en te zoeken naar verbinding. Wanneer iemand het bijvoorbeeld over bepaalde klachten heeft waar ik ook mee te maken heb gehad, laat ik het niet na om dit te delen. Een cliënt voelt zich dan eerder geaccepteerd, omdat je laat merken dat je diegene oprecht wil begrijpen. De kans wordt daarmee groter dat deze persoon meer over diens situatie wil vertellen, maar ook mee wil denken over vervolgstappen, waardoor jij passender advies kunt geven. Niet alleen in de relationele samenwerking tussen cliënt en gesprekspartner is openhartigheid dus waardevol, maar ook inhoudelijk om van betekenis te kunnen zijn.

Tot de volgende!

Dit was mijn eerste geschreven column namens CompetenSYS. Hopelijk heb ik jullie het belang van onbevooroordeeld zijn en de kracht van kwetsbaar opstellen inzichtelijk kunnen maken. Mocht je een column zoals deze interessant vinden, dan heb ik goed nieuws. De komende periode gaan wij met CompetenSYS vaker een inkijkje in ons werk geven aan de hand van columns en artikelen over verschillende onderwerpen. Bij deze alvast een tipje van de sluier voor wat te wachten staat. We gaan in de volgende artikelen jullie meenemen in hoe een werkdag van een consulent bij CompetenSYS eruitziet, maar ook de beste tips en tricks omtrent diagnostiek. Dus op naar de volgende werkdag van Jork!

Bij problemen wordt vaak met de vinger naar de persoon gewezen, terwijl omstandigheden net zo’n grote rol kunnen spelen.

Lees ook andere artikelen

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Voor de tweede in de reeks 'werkgeversverhalen' hebben we Meesterwerk benaderd. Ilja Wentink, sinds 2015 werkzaam bij Meesterwerk als interne jobcoach, vertelt ons meer over Meesterwerk, haar rol binnen de organisatie en de samenwerking met CompetenSYS.

Lees meer
Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Met grote regelmaat komen de Loonwaardeprofessionals van CompetenSYS bij werkgevers door het hele land voor het uitvoeren van loonwaardemetingen. Zo ook bij UW Utrecht; een participatiebedrijf in Utrecht dat zich inzet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; Arjan de Zeeuw vertelt ons hier meer over.

Lees meer
Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning gericht op (ontwikkeling naar) werk, en voor wie dat niet mogelijk is; activering en participatie. Binnen het totale bestand is een groep inwoners aanwezig die aangeven een fysieke belemmering te ervaren om aan het werk te kunnen. Een deel hiervan is al goed in beeld, maar van een ander deel is nog onvoldoende duidelijk welke ondersteuning passend is. Dient te worden ingezet op de route richting (regulier) werk of moet de focus komen te liggen op activering en participatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden CompetenSYS gevraagd een bestandsanalyse uit te voeren en deze groep met een fysieke belemmering nader te onderzoeken.

Lees meer