info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Effectieve Diagnosegesprekken

Een Gestructureerde Aanpak voor Kwalitatieve Resultaten

Een nauwkeurige diagnose vereist een doordacht en ‘effectief’ diagnosegesprek. Onze diagnosemethodiek speelt hierbij een cruciale rol. Deze methodiek is speciaal ontworpen om hoogwaardige diagnoses te stellen door professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein. De eerste vier stappen van deze methodiek schetsen een diepgaand beeld van de achtergrond, persoonlijke omstandigheden, huidige activiteiten en bruikbare talenten van elke cliënt. Deze gegevens vormen de basis voor de vijfde stap: een solide conclusie en goed onderbouwd advies dat de cliënt een stap dichter bij geschikt werk of activering brengt.

De Rol van de CompetenSYS Vragenlijst

De vragenlijst biedt structuur in gesprekken, maar bovenal is het een middel om een waardevol gesprek te voeren. Het is niet de bedoeling om de vragenlijst klakkeloos af te werken zonder een verbinding met de cliënt tot stand te brengen.

Een goede voorbereiding is essentieel. Verdiep je in de vragenlijst en eventuele input die de cliënt al via het klantportaal heeft gegeven. Bepaal van tevoren welke vragen je wilt stellen en welke onderwerpen je wilt bespreken. Dit helpt je om tijdens het gesprek gefocust te blijven en, nog belangrijker, de aandacht op de cliënt te richten.

De Gouden Vijf Minuten

Iedereen hanteert zijn eigen aanpak voor het uitwerken en vastleggen van diagnose gesprekken. Echter, een universele regel is dat je een gedegen verslag nooit tijdens het gesprek zelf opstelt, maar altijd nadien. De focus moet liggen op de cliënt, niet op je scherm of papier.

Maak gebruik van de eerste "gouden" vijf minuten na het gesprek. In deze tijdspanne zijn de herinneringen aan het gesprek het levendigst, waardoor je gedetailleerde context aan je diagnose kunt toevoegen.

Vier Tips Tijdens het Gesprek

Zoals eerder genoemd, is een waardevol gesprek van essentieel belang. Onze speciaal ontworpen vragenlijst draagt bij aan een nauwkeurige diagnose. Hier zijn enkele praktische tips voor een effectief diagnosegesprek:

1. Toon Interesse in de Cliënt

Benadruk dat je de cliënt graag beter wilt leren kennen, omdat dit de sleutel is tot passend werk of participatie. Samen de situatie verkennen en gezamenlijk de beste vervolgstappen bepalen.

2. Stel Open Vragen

Gebruik vragen die beginnen met woorden als "hoe," "wie," "waar," "wanneer" en "welke." Open vragen verdiepen het gesprek.

3. Focus het Gesprek

Indien je tijdens het gesprek al een duidelijk beeld hebt van de richting (werk, voorbereiding op werk, participatie of zorg/ontheffing), stuur het gesprek dan in die richting.

4. Trek een Conclusie en Schets Mogelijkheden

Probeer aan het einde van het gesprek een voorlopige conclusie te formuleren, zodat de cliënt een idee krijgt van de mogelijke vervolgstappen. Wees echter voorzichtig met het doen van beloftes.

Het Opstellen van een Professioneel Rapport

Het uiteindelijke doel is het stellen van een scherpe diagnose. Het daarbij behorende rapport benadrukt jouw expertise als professional en brengt de cliënt dichter bij passend werk of participatie. Het is cruciaal dat het rapport professioneel en gestructureerd wordt opgesteld. Houd bij het opstellen van een gestructureerd rapport rekening met het volgende:

  • Breng de situatie van de cliënt overzichtelijk in kaart.
  • Schrijf beknopt en helder.
  • Gebruik tussenkopjes voor leesbaarheid.
  • Versterk het verhaal met citaten en input van de cliënt.

Tips voor je diagnosegesprek