info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Tozo-ondernemersScan

Gemeenten hebben er een nieuwe doelgroep bij sinds Covid-19 haar intrede deed in maart 2020: ondernemers die de Tozo-regeling aanvragen. Vooralsnog loopt deze regeling tot juli 2021. Hoe kunnen gemeenten, midden in alle ontwikkelingen, deze groep het beste helpen? Met als doel ze uiteindelijk weer op eigen benen te laten staan en de kans op doorstroom naar een reguliere uitkering te verkleinen. CompetenSYS ontwikkelde samen met de RSD Kromme Rijn Heuvelrug een krachtig digitaal instrument dat gemeenten hierbij helpt: de Tozo-OndernemersScan.

Het ‘regelwerk’ bij het toekennen van de Tozo verzwaart het takenpakket van gemeenten flink. In de huidige coronacrisis vroegen veel ondernemers die nieuwe regeling noodgedwongen aan. Gemeenten helpen deze ondernemers graag en weten als geen ander dat dit passende dienstverlening vergt, die verder reikt dan regelwerk alleen. Welke ondersteuning voorziet in de behoeften van die ondernemers, blijkt echter een zoektocht. Het is immers een nieuwe doelgroep: hoe leer je die kennen in een tijd dat er al zoveel op je bord ligt? Toch is dat een vereiste voor een prettige samenwerking die leidt tot de beste oplossingen. Gelukkig is er een gemeenschappelijk doel: de ondernemers weer op eigen benen helpen en de kans op doorstroom naar een reguliere uitwerking verkleinen.

Gemeenten scannen ‘hun’ Tozo-groep

CompetenSYS biedt daarvoor hulp in de vorm van de Tozo-OndernemersScan: een uniek digitaal instrument dat gemeenten realtime en met een druk op de knop (cijfermatig) inzicht biedt in ‘hun’ groep ondernemers! Dé start voor een goede samenwerking en sleutel tot de best passende aanpak om geen beroep meer te hoeven doen op de Tozo. CompetenSYS staat al jaren voor grondige diagnoses, waarmee gemeenten hun cliënten zelfredzamer maken en richting passende arbeid bewegen. En al is de Tozo van tijdelijke aard, ook bij deze nieuwe doelgroep geldt: leer ze goed kennen en breng ze als gemeenten van daaruit efficiënt en snel verder.

Weer op eigen benen

De Tozo-OndernemersScan biedt gemeenten snel inzicht in de meest en minst urgente gevallen, waarmee de prioritering helder is en duidelijk wordt welke ondersteuning gewenst is. De scan biedt daarnaast inzicht in de omvang en inhoud van de problematiek en zorgen waarmee ondernemers vooral worstelen. Hierdoor weten gemeenten met welke acties ze hen het beste helpen om weer (financieel) zelfredzaam te zijn, wat de doorstroom naar een reguliere uitkering overbodig maakt. Daar waar de inzet en middelen van gemeenten niet toereikend is, kan ze dankzij de uitgebreide inzichten in ieder geval tijdig voorbereidingen treffen.

Inzicht voor beste acties en middelen

Kortom, de Tozo-OndernemersScan is op meerdere fronten een veelzijdig hulpmiddel voor gemeenten en ondernemers. De scan is een op maat gemaakte variant van de inmiddels beproefde diagnosemodule van CompetenSYS, met een uitgebreide digitale vragenlijst die ondernemers zelf invullen. Het bijzondere aan de scan is dat deze verder gaat dan het ophalen van de gebruikelijke cijfermatige gegevens. Het biedt gemeenten inzicht in hoe het nu écht gaat met de ondernemers en hoe hun (toekomst)perspectief is. Juist deze informatie biedt aanknopingspunten voor gerichte acties. Alle ingevulde gegevens kunnen gemeenten inzien en op verschillende manieren verwerken in handige overzichten en (management)rapportages, die nodig zijn voor het bepalen van de meest passende inzet en middelen.

Geschikt voor iedere gemeente

Deze tijd draait om elkaar helpen en snel schakelen, daarom stelt CompetenSYS de Tozo-OndernemersScan beschikbaar voor álle gemeenten. Of je als gemeente al werkt met het CompetenSYS-systeem, maakt in feite niet uit. Het mooie is namelijk dat je ook de scan alleen kunt gebruiken, zonder dat je verplicht bent andere producten af te nemen. Naast een optimale inrichting en ingebruikname zorgt CompetenSYS ervoor dat iedereen die met de scan werkt, weet hoe het werkt. Het is de missie van CompetenSYS om gemeenten te helpen en daar passen geen hoge drempels bij.

Ben je geïnteresseerd in de Tozo-OndernemersScan? Neem dan vandaag nog contact met ons op via info@competensys.nl of 053-3030217.