info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Ingrediënten tot een succesvol diagnosegesprek

De ingrediënten tot een succesvol diagnosegesprek

Als consulent bij CompetenSYS houd ik mij veelal bezig met diagnosegesprekken. Zoals ik in een eerder artikel zei; geen gesprek is hetzelfde. De vraag is dan hoe je als consulent hiermee omgaat. Wat zijn nou de ingrediënten tot een succesvol diagnosegesprek?

Een succesvol diagnosegesprek; de tools.

We proberen bij ieder gesprek door een respectvolle benadering allereerst voor een sfeer van onderling vertrouwen te zorgen. Als een cliënt over diens situatie begint, ben ik actief aan het luisteren, samenvatten en doorvragen om te laten merken dat ik de ander oprecht wil begrijpen. Ik probeer empathisch te zijn door interesse te tonen en me in te leven in de situatie van een ander. Er zijn bijvoorbeeld cliënten die direct over hun moeilijke situatie willen beginnen, ik kies er dan vaak voor om meteen naar hun verhaal te luisteren, in plaats van dit onderwerp te parkeren om er later op terug te komen. Eenmaal het hart gelucht, voelt de cliënt zich vrijer om diens verhaal te kunnen doen.

We spreken cliënten met allerlei soorten verhalen. Aan ons de taak om hieruit potentiële belemmeringen, maar zeker ook mogelijkheden richting werk of participatie te halen. Bij het in kaart brengen van mogelijke belemmeringen vraag ik de cliënt hoe het gaat op fysiek vlak, om daarna hier verder op in te zoomen. Een cliënt zegt dan bijvoorbeeld veel last van stress te hebben. Ik probeer dan in beeld te krijgen in wat voor soort situaties de stress zich uit. Wanneer iemand bijvoorbeeld onrust in de thuissituatie ervaart, kan aan het werk gaan juist voor afleiding zorgen. Kan iemand niet lang staan, lopen en zwaar tillen, maar is de cliënt gemotiveerd en verder gezond? Dan weet je als consulent dat niet-fysieke werkzaamheden wellicht passend zijn bij de betreffende cliënt. Als consulent kijk je dus niet alleen naar de belemmeringen, maar juist ook naar de mogelijkheden richting werk of participatie.

Het eindadvies

Wanneer de consulent de vragenlijst heeft doorgenomen met de cliënt, ontstaat een duidelijk beeld en welk vervolgadvies aansluit bij de situatie. Een advies kan bijvoorbeeld gaan over bemiddeling richting werk of deelname aan participatie. Maar ook over welke rol de betreffende gemeente hierin zou kunnen spelen. Te denken valt aan een cliënt die graag wil werken, maar niet over de sollicitatievaardigheden beschikt om zelfstandig werk te vinden. Dan kan advies voor een ondersteunende rol vanuit de gemeente net het ontbrekende puzzelstukje zijn om iemand aan het werk te krijgen.

Na afloop van een gesprek met een cliënt vindt waar mogelijk afstemming plaats tussen de consulent van CompetenSYS en de klantmanager van de cliënt vanuit de gemeente. Zo kreeg ik bij een gesprek met een cliënt het gevoel dat er wel wat mogelijk was qua participatie, maar wist ik dit op basis van het gesprek nog niet zeker. Eenmaal contact gelegd met de klantmanager kreeg ik een beter beeld, niet alleen dat er participatiemogelijkheden waren, maar ook welke gemeentelijk traject het meest passend is. Na een juiste afstemming met de klantmanager van de gemeente heerst bij mij een voldaan gevoel door de duidelijkheid en het draagvlak wat gecreëerd is.

Het diagnosegesprek bij CompetenSYS: Persoonlijk, concreet en uniform.

Het diagnosegesprek levert veel unieke verhalen op van verschillende mensen. Een consulent diagnostiek is voor de cliënt van betekenis door te willen luisteren en actief mee te denken wat iemand nodig heeft. Richting de betreffende gemeente is het van belang de situatie helder in kaart te brengen met een duidelijk advies, zodat de klantmanager verder aan de slag kan met de betreffende cliënt. Een consulent bij CompetenSYS heeft de ruimte om diagnosegesprekken naar persoonlijke stijl vorm te geven, tegelijkertijd wordt ook de uniformiteit gewaarborgd middels de CompetenSYS-diagnosemethodiek en vastgelegde afspraken binnen ons team. Door verschillende cliënten te spreken, heb ik mezelf ontwikkeld tot een betere gespreksvoerder en rapporteur. Uitdagingen in gesprekken blijven er echter ook. Hoe ga je bijvoorbeeld als consulent om met cliënten met weerstand? Of cliënten die kort of juist te lang van stof zijn? Hier ga ik graag in een volgend artikel verder op in. Op naar de volgende werkdag!

Lees ook andere artikelen

Samenwerking CompetenSYS met Gemeente Almelo

Samenwerking CompetenSYS met Gemeente Almelo

“Het onbenut arbeidspotentieel binnen de gemeente beter benutten.” antwoordt Koen Schneider, projectleider bij gemeente Almelo, op de vraag wat het project in samenwerking met CompetenSYS het beste omschrijft. “Het is een uitdaging voor vrijwel iedere gemeente; zorgen dat de Participatiewet zo goed mogelijk wordt uitgevoerd en inwoners naar vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving.”

Lees meer
Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Voor de tweede in de reeks 'werkgeversverhalen' hebben we Meesterwerk benaderd. Ilja Wentink, sinds 2015 werkzaam bij Meesterwerk als interne jobcoach, vertelt ons meer over Meesterwerk, haar rol binnen de organisatie en de samenwerking met CompetenSYS.

Lees meer
Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Met grote regelmaat komen de Loonwaardeprofessionals van CompetenSYS bij werkgevers door het hele land voor het uitvoeren van loonwaardemetingen. Zo ook bij UW Utrecht; een participatiebedrijf in Utrecht dat zich inzet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; Arjan de Zeeuw vertelt ons hier meer over.

Lees meer