info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Je hebt een brief ontvangen van CompetenSYS. En nu?

U heeft een brief ontvangen en bent uitgenodigd door CompetenSYS voor een gesprek in uw gemeente. Wat staat u te wachten? Hoe gaat het in zijn werk? Dat leest u allemaal op deze pagina.

Voorbereiding

Waarom wordt een gesprek ingepland?

U heeft een bijstandsuitkering of u valt onder de Participatiewet binnen uw gemeente. U werkt niet of u werkt wel, maar u ontvangt een aanvullende uitkering vanuit de Paticipatiewet (Bijstand).

Aan de Participatiewet zitten rechten en plichten verbonden. Een voortganggesprek kan een van die plichten zijn. In dit geval heeft uw gemeente ervoor gekozen om het voortganggesprek door CompetenSYS te laten doen. Daarom heeft u een uitnodiging per post ontvangen.

Wat te doen met de brief?

 1. U belt met het telefoonnummer op de brief.
 2. U overlegt en plant een datum en tijd in die voor u en CompetenSYS past.
 3. U ontvangt een bevestiging per brief met de afgesproken tijd en datum en de locatie.
  (Soms ontvangt u een per e-mail een link met online vragen, deze mag u invullen. Lukt dat niet, dan is dat geen probleem).
 4. Op de dag en het tijd van het gesprek meldt U zich bij de receptie
 5. U wordt opgehaald door een CompetenSYS-adviseur en gaat u naar een rustige, veilige spreekkamer.

Moet ik iets meenemen?

Nee, u hoeft niets mee te nemen, (medische) verklaringen, documenten of diploma’s kunt u thuislaten. Heeft u een cv? Die mag u meebrengen, maar dit hoeft niet.

Mag ik iemand meenemen naar het gesprek?

Ja, dat mag. Dit hoeft u niet te vermelden als u het gesprek met ons inplant, maar het mag wel. Neemt u bijvoorbeeld iemand mee die u ondersteunt met de Nederlandse taal, dan is het handig dat wij dat weten.

Het gesprek

Waar gaat het gesprek met een CompetenSYS adviseur over?

 1. Stap voor stap en aan de hand van vragen gaan we uw situatie en hoe het nu met u gaat in kaart brengen.
 2. Onderwerpen als scholing, werk(verleden) en uw gezondheid en welzijn bespreken we met u.
 3. Ook uw competenties: uw sterke (en minder sterke) punten en eigenschappen komen aan bod.
 4. Tijdens het gesprek is er ruimte voor uw vragen.

Wat gebeurt er na het gesprek?

 • Het gesprek en de vragen worden door de CompetenSYS-adviseur uitgewerkt in een verslag. Dit verslag is AVG-proof, dit wil zeggen dat uw gegevens veilig zijn en volgens de Europese Privacywetgeving worden behandeld.
 • Het verslag gaat naar uw contactpersoon of consulent. Deze persoon gaat, als dat aan de orde is, met u verder of houdt met u daarna de voortganggesprekken, zoals het eerder ook ging.
 • U hoeft zelf niets te doen, u ontvangt van uw eigen contactpersoon een uitnodiging voor een nieuwe afspraak, als dat nodig is.
 • Het verslag wordt niet online naar u toegestuurd vanwege de veiligheid. U mag als u dat wenst het verslag van de CompetenSYS adviseur lezen, neem daarvoor contact op met uw consulent of contactpersoon in uw gemeente.

Wat als u nu nog vragen heeft?

Neem bij vragen contact op met CompetenSYS op 053- 303 0217. (Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00).

Lees ook andere artikelen

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Loonwaarde bij Meesterwerk Werkprojecten

Voor de tweede in de reeks 'werkgeversverhalen' hebben we Meesterwerk benaderd. Ilja Wentink, sinds 2015 werkzaam bij Meesterwerk als interne jobcoach, vertelt ons meer over Meesterwerk, haar rol binnen de organisatie en de samenwerking met CompetenSYS.

Lees meer
Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Loonwaarde-metingen bij UW Utrecht

Met grote regelmaat komen de Loonwaardeprofessionals van CompetenSYS bij werkgevers door het hele land voor het uitvoeren van loonwaardemetingen. Zo ook bij UW Utrecht; een participatiebedrijf in Utrecht dat zich inzet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; Arjan de Zeeuw vertelt ons hier meer over.

Lees meer
Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

Bestandsanalyse Drechtsteden: de inwoner aan zet!

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning gericht op (ontwikkeling naar) werk, en voor wie dat niet mogelijk is; activering en participatie. Binnen het totale bestand is een groep inwoners aanwezig die aangeven een fysieke belemmering te ervaren om aan het werk te kunnen. Een deel hiervan is al goed in beeld, maar van een ander deel is nog onvoldoende duidelijk welke ondersteuning passend is. Dient te worden ingezet op de route richting (regulier) werk of moet de focus komen te liggen op activering en participatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden CompetenSYS gevraagd een bestandsanalyse uit te voeren en deze groep met een fysieke belemmering nader te onderzoeken.

Lees meer