info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Loonwaardemetingen en diagnoses op afstand - Tips & Tricks

Tips van de professionals

Diagnostiek op afstand kan prima, ontdekte CompetenSYS na een corona-periode van twee jaar. Met de juiste aanpak breng je als klantmanager of consulent ook in deze tijd je cliënten dichterbij passend werk. In een face-to-face situatie organiseer je voor diagnoses begeleiding bij het invullen van het klantportaal, bezoek je voor loonwaardemetingen de werkplek en voer je persoonlijke gesprekken. Dit blijft wat ons betreft ook het meest ideale. Maar met deze tips van de CompetenSYS-professionals lukt het om je cliënten op afstand ‘te zien en horen’ en kwalitatief goede diagnoses en metingen te verrichten!

Nienke Heuver & Jolijn Kuipers ontdekten de afgelopen periode hoe gemeenten het beste op afstand cliënten ondersteunen en loonwaardemetingen en diagnoses verrichten.

Lees hier meer over hun ervaringen

Tip 1

Nodig uit en stem af via de telefoon

Bel de cliënt vanuit een rustige ruimte met minimale afleiding. Leg uit dat je een afspraak wilt maken voor een individueel gesprek, waarop je je diagnose of loonwaardemeting baseert. Vertel dat het belangrijk is dat de cliënt tijdens deze afspraak:

  • in een rustige omgeving zit met maximale privacy en minimale ruis en afleiding,
  • zijn CV geprint of op een scherm bij de hand heeft.

Check vervolgens of cliënt beschikt over een e-mailadres en computer. Zeg dat je ter voorbereiding op de gemaakte afspraak een e-mail stuurt waarin je die cliënt uitnodigt om een digitale vragenlijst in te vullen (het klantportaal). Spreek een datum af waarop deze vragenlijst ingevuld is en check dit ook. Heeft de cliënt geen e-mailadres en computer, dan sla je deze stap over en ga je zonder deze voorbereiding het gesprek in. Bevestig tot slot nogmaals de afspraken en data.

Tip 2

Kies bewust voor bellen of beeldbellen

Volgens de ervaring van CompetenSYS is het bellen met cliënten prettiger dan beeldbellen. Die laatstgenoemde optie is namelijk minder laagdrempelig: de cliënt moet over een computer beschikken, het juiste programma hebben en ermee overweg kunnen. Bovendien ervaren sommige cliënten het letterlijke kijkje in hun leefomgeving als inbreuk op hun privacy.

Tip 3

Voer het juiste gesprek

In een telefonisch gesprek compenseer je nooit helemaal het gebrek aan lichaamstaal. Toch is het echt een prima alternatief. Het belangrijkste is dat je investeert in het contact maken met de cliënt en tegelijkertijd je doelen voor ogen houdt. Begin het gesprek met een luchtig praatje om de cliënt op z’n gemak te stellen. Vertel vervolgens wat de bedoeling is van het gesprek. Voor jezelf maak je vooraf een shortlist met daarop je doelen en prioriteiten: vul je een volledige diagnose of wil je een diagnose aanvullen of wijzigen?

Vanuit angst of onzekerheid gaan cliënten soms een discussie met je aan. Hierdoor dwaal je gemakkelijk af van het doel van het gesprek. Wees je hier bewust van en laat je hier niet toe verleiden. Stuur het gesprek netjes terug naar het echte onderwerp.

Kortom, zorg vooral voor een prettig, kort en doelgericht gesprek! Deze tip geldt overigens ook voor face-to-face gesprekken.

Extra tips voor loonwaardemetingen

Omdat inzetten van onze loonwaarde methodiek net iets andere koek is dan een diagnose, nog wat aanvullende tips:

  • Het spreken van werkgevers op afstand is juist wel prettig via beeldbellen. Deze doelgroep is vaak wel comfortabel met beeldbellen en dan is de toegevoegde waarde van elkaar zien tijdens het gesprek de moeite waard. De input van de werkgever voor een goede meting is namelijk essentieel.
  • Voor een loonwaardemeting vullen werknemer en werkgever vooraf een vragenlijst in die je hen digitaal toestuurt. Een werknemer kan als hij zelf niet over een computer beschikt, de vragenlijst invullen op het werk.
  • Benoem naar werkgever en werknemer dat de meting na 6 maanden verloopt en dan opnieuw wordt uitgevoerd, inclusief werkplekbezoek.
  • Een loonwaardemeting leidt gemakkelijk tot discussies. Eer hangt soms veel vanaf, vooral voor werkgevers. Laat je daar niet toe verleiden en blijf bij je doelen.

Tot slot

Spreek je cliënten die je snel of direct richting werk kunt bemiddelen? Vul CompetenSYS zo volledig mogelijk in en gebruik de matchingstool. Hiermee stuur je cliënten potentieel passende vacatures en kun je meekijken.

Natuurlijk spreek je je cliënten het liefste persoonlijk. Daarin komt je vakmanschap het beste tot z’n recht. Onderschat echter niet de kracht van een prettig telefoongesprek. Met de hierboven genoemde tips zorg je ervoor dat je de cliënt ook op afstand ‘hoort en ziet’.

Tips voor je diagnosegesprek

Deel je ervaring

We zijn erg benieuwd hoe jij als professional je werk blijft voorzetten!

Deel via onderstaande link je ervaring met ons. Alle ingezonden tips & tricks worden gebundeld en verspreid onder meer dan 4000 gebruikers van CompetenSYS! Op deze manier helpen we elkaar om in deze periode ons werk zo menselijk mogelijk te maken!

Mail ons