info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Werkgeversmodule en CRM voor sociaal domein

Alle werkgeversactiviteiten binnen één applicatie

Er zijn veel CRM-systemen in de markt beschikbaar. Echter, werkgeversmodules en CRM-applicaties die geheel op de bemiddelingsprocessen van gemeenten en werkbedrijven zijn toegespitst, zijn zeldzaam. De CompetenSYS werkgevers & CRM module is de complete oplossing voor het sociaal domein. De module biedt alle functionaliteiten om de werkgeversbenadering, vacatures, bezoeken en notities eenvoudig en overzichtelijk in beeld te brengen. We zijn erin geslaagd om de registratie van alle werkgeversactiviteiten overzichtelijk binnen één applicatie te bundelen.

Werkgeversmodule en CRM

Voor gemeenten en werkbedrijven

Bij de vele gesprekken met onze gemeentelijke klanten kwam keer op keer naar voren dat het proces voor het toevoegen en beheren van werkgevers, contactpersonen, verslagen en vacatures eenvoudig dient te verlopen. Geen lastige import-procedures en moeilijk te doorgronden applicaties, maar een simpele en krachtige tool waarin accountmanagers de benodigde informatie snel kunnen doorlopen en toevoegen. Vanuit die visie is de werkgeversmodule ontwikkeld.

Koppeling met KVK

Werkgevers kunnen gemakkelijk worden aangemaakt met automatisch ingevulde velden vanuit het handelsregister

Uitgebreid & simpel CRM-pakket

Een CRM-pakket dat eenvoudig genoeg is om er simpel mee te werken, maar uitgebreid genoeg om er alles mee te kunnen doen.

Samenwerking

Een volwaardige tool waarin teams van accountmanagers goed kunnen samenwerken.

Actuele vacatures

Een live vacaturespider met al het werk in de regio, maar waar ook alle eigen vacatures in kunnen worden ondergebracht.

Managementinformatie

Realtime en uitgebreide managementinformatie op alle niveaus

Importeren

Importfunctionaliteit voor vacatures en bestaande werkgeverscontacten (WVS)

Publiceren en delen vacatures

Gemakkelijk om vacatures te publiceren en te delen op verschillende kanalen voor een groter bereik

Import-mogelijkheid

Wij hebben veel ervaring met het inlezen van gegevens vanuit huidige systemen. We verzorgen hierin de volledige mapping en zien erop toe dat gegevens zo compleet mogelijk overgezet worden.

Gekoppeld met KVK

Werkgevers worden eenvoudig toegevoegd middels de KVK-koppeling. En aansluitend kunnen aan iedere werkgever meerdere contactpersonen gekoppeld worden. Na het aanmaken van de werkgever kunnen eenvoudig gespreksverslagen, vacatures, taken en plaatsingsresultaten worden vastgelegd.

Er is ruimte om aan te geven waar je het contact hebt opgedaan of wat je relatie is met de werkgever en haar contactpersonen. De taken-functionaliteit maakt het mogelijk om taken per werkgever of contactpersoon toe te voegen of toe te wijzen aan een collega.

Bezoekverslagen en notities

Het bijhouden van bezoekverslagen en het maken van notities behorende bij werkgevers heeft binnen de applicatie een prominente plek gekregen; we willen het klusje van administreren zo simpel mogelijk maken voor de gebruiker. Het toevoegen van een kort verslag na een bedrijfsbezoek kan snel gerealiseerd worden.

Notities en verslagen worden overzichtelijk naast elkaar weergegeven zodat het ook voor (nieuwe) collega’s snel duidelijk wordt wat de recente afspraken zijn, wanneer het laatste bedrijfsbezoek is geweest en welke baanopeningen er zijn.

Al het werk in de regio met een druk op de knop in beeld

Naast dat accountmanagers zelf vacatures en baanopeningen kunnen aanmaken, beschikt CompetenSYS over een vacaturespider die dag en nacht het gehele Nederlandse internet scant op vacatures. De CompetenSYS vacaturespider is gekoppeld met alle grote vacaturesites.
Tevens kunnen de baanopeningen van eigen werkgeverscontacten worden opgevoerd. CompetenSYS is het eerste systeem dat gepubliceerde vacatures en zelf opgehaald werk in één matchingsapplicatie meeneemt

Meer reguliere vacatures alléén; het gehele sociale domein afgedekt

De vacature-omgeving is geheel op maat in te richten. Naast regulier werk, vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken, stages, participatieplaatsen, zijn tal van andere voorzieningen op maat op te voeren. Het systeem beschikt over een gebruiksvriendelijke vacature-invoer. Met behulp hiervan kunnen snel en eenvoudig vacatures worden toegevoegd en geclassificeerd. Zo is matchen niet alleen voor de bovenkant van het bestand mogelijk, maar kan de brede vraag aan het gehele bestand worden gesteld.

Monitoring matchings- en plaatsingsresultaten

In CompetenSYS hebben ook de matchingsresultaten een prominente rol; eenvoudig grip op het matchingsproces krijgen en houden is de kern. Inzichtelijk wordt welke deelnemers op vacatures zijn voorgesteld en wat de status en resultaten zijn. Hierbij kan geheel worden aangesloten bij het matchingsproces dat de accountmanagers van de gemeentelijke sociale dienst of het werkbedrijf hanteren.

Binnen het systeem is het accountmanagement ook in staat om álle resultaten van de werkgeversdienstverlening te registreren en de voortgang hiervan bij te houden. Hierdoor kan heel eenvoudig worden toegewerkt naar managementinformatie voor alle gerealiseerde matchacties en plaatsingsresultaten.

Referenties

Meer referenties

Kortom; met de CompetenSYS werkgeversmodule bieden we gemeenten en werkbedrijven dé CRM-applicatie voor het sociaal domein.

Specifiek weten wat we voor uw gemeente of werkbedrijf kunnen betekenen? Neem contact met met ons op en plan een vrijblijvende afspraak met één van onze accountmanagers.

Neem contact op