info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Update Diagnose Statushouders

Twee jaar geleden lanceerden we de eerste versie van de unieke meertalige module CompetenSYS Diagnose Statushouders. Het vertrekpunt voor deze module luidde: ‘we willen als gemeente onze statushouders écht leren kennen en onze dienstverlening rond het inburgeringstraject en het begeleiden van statushouders naar werk professionaliseren’. Sindsdien is de module door vele gemeenten succesvol ingezet voor diagnose en bestandsanalyse van deze bijzondere groep cliënten. In september krijgt de module CompetenSYS Diagnose Statushouders een flinke update: uiterlijk, inhoudelijk en functioneel. Hieronder lichten we enkele onderdelen daarvan toe.

Uitbreiding meertalig klantportaal

Het online klantportaal, waarin cliënten een vragenlijst invullen, is voortaan ook beschikbaar in het Frans, Turks en Pools. Hiervoor was de vragenlijst al beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Tigrinya, Pashto en Koerdisch. Met deze uitbreiding dekken we de meest voorkomende taalgebieden van statushouders. Doordat de vragenlijst nu in zoveel talen beschikbaar is, kunnen gemeenten deze ook breder inzetten. Bijvoorbeeld voor anderstalige cliënten die geen statushouder zijn. Alle ingevulde informatie stellen we vanuit dit portaal vertaald naar het Nederlands beschikbaar in de online omgeving van de professional.

Geactualiseerde vragenlijst klantportaal

We hebben de vragenlijst in het klantportaal niet alleen qua taal geactualiseerd, maar ook op inhoud. De vragenlijst is voortaan volledig AVG-proof en door een speciale adaptieve techniek, vult de cliënt deze lijst veel sneller en gerichter in. Op basis van de antwoorden schuift het systeem bepaalde vragen wel of niet naar voren. Voor de professional is hiervan het voordeel dat de informatie echt op maat is.

Direct matchen met kansrijke statushouders

De module CompetenSYS Diagnose Statushouders is voortaan standaard gekoppeld met de modules Werkgever & CRM en Matching. Zodra er baankansen, passende vacatures en ontwikkeltrajecten zijn, wordt met een druk op de knop zichtbaar welke geschikte kandidaten er hiervoor in het systeem staan. Andersom werkt het ook: zodra er een diagnose wordt afgerond in het systeem, zie je met een druk op de knop alle vacatures die matchen met dat klantprofiel.

Managementrapportages

Op ieder gewenst moment zijn met een druk op de knop managementrapportages beschikbaar als PDF en Worddocument. Daarnaast is het mogelijk om iedere maand de nieuwste rapportages én realtime statistieken automatisch in je mail te ontvangen. Handig om (meetbaar) aan te tonen/te zien of het huidige beleid en inzet aan trajecten zijn vruchten afwerpt. Of dat de koers gewijzigd mag worden. Meten met de diagnosedata is weten!

Automatische PIP en adviesrapporten

In onze module Diagnose Statushouders bouwen we een functionaliteit in waarmee professionals na afronding van een diagnose, met één muisklik het adviesrapport en/of het persoonlijk Plan Inburgeringsplan en Participatie beschikbaar krijgen. Dit scheelt veel extra handelingen en komt natuurlijk tegemoet aan de nieuwe wet die straks het PIP verplicht stelt.