info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Update Diagnose Statushouders

In 2021 gaven we de Diagnose Statushouders een flinke update: zowel op inhoud als qua look en feel, maar vooral op de rapportages Brede Intake en het Persoonsplan Inburgering en Participatie (PIP). Met deze update is de Diagnose Statushouders een onmisbaar instrument voor gemeenten om eenvoudiger invulling te geven aan de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022. Toen we de Diagnose Statushouders in 2019 lanceerden, was het vertrekpunt: ‘we willen als gemeente onze statushouders écht leren kennen en onze dienstverlening rond het inburgeringstraject professionaliseren’. Sindsdien hebben talloze gemeenten met succes de Diagnose Statushouders ingezet voor het begeleiden en ondersteunen van deze bijzondere groep cliënten. Een overzicht van de update en mogelijkheden die Diagnose Statushouders onmisbaar maken voor gemeenten vind je hieronder.

Uniek! CompetenSYS Beslisboom Leerroutes

Volledig uniek in onze aanpak volgens Diagnose Statushouders is de CompetenSYS Beslisboom Leerroute. Deze ondersteunt de professional tijdens de Brede Intake ‘realtime’ in het bepalen van de juiste leerroute en geeft advies over het best passende vervolgtrajecten bij de diverse aanbieders van MAP, PVT, KNM, Leerbaarheidstoets, et cetera. Alle aanbieders voor het inburgeringsaanbod bij de drie leerroutes (B1, Onderwijs en Z-route) worden namelijk per gemeente op maat ingebouwd in de Diagnose Statushouders. Last but not least: het PIP wordt via de Beslisboom Leerroute eenvoudig stapsgewijs opgebouwd en met een druk op de knop aan het klantdossier toegevoegd.

Meertalig klantportaal op maat

Ons online klantportaal is beschikbaar in Nederlands, Frans, Turks, Pools, Engels, Arabisch, Farsi, Tigrinya, Pashto en Koerdisch. Hiermee dekken we de meest voorkomende taalgebieden van statushouders. Doordat de vragenlijst in zoveel talen beschikbaar is, kunnen gemeenten deze breder inzetten. Bijvoorbeeld voor anderstalige cliënten die geen statushouder zijn. Alle ingevulde informatie wordt keurig vertaald naar het Nederlands en is zowel digitaal als in rapportagevorm beschikbaar in de online omgeving van de professional. Door een speciale adaptieve techniek vult de cliënt deze lijst ook veel sneller en gerichter in. Op basis van de antwoorden schuift het systeem bepaalde vragen wel of niet naar voren. Voor de professional is de cliëntinformatie dus echt op maat!

Direct inzichtelijk én doorzoekbaar

De inhoud van onze Diagnose Statushouders is nu geheel in lijn met de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022. Denk bijvoorbeeld aan de registratie rond het taalschakeltraject, de cursus ‘kennis van de Nederlandse maatschappij’, de module Arbeidsmarkt en Participatie en het Participatieverklaringstraject. Alle geregistreerde gegevens en live-statistieken zijn direct inzichtelijk en doorzoekbaar op individueel en bestandsniveau. Hierdoor zijn vragen als ‘in welke leerroute bevinden onze inwoners zich?’, ‘welke kansen, (on)mogelijkheden en ontwikkelpunten zijn er, wat is de potentie van ons bestand met statushouders?’ of ‘in welke trajecten zitten onze cliënten?’ snel en eenvoudig te beantwoorden. In de vorm van overzichtelijke statistieken en begrijpelijke, keurig opgemaakte managementrapportages belanden de antwoorden op alle vragen volledig geautomatiseerd in je mailbox.

Automatische managementrapportages

Op ieder gewenst moment zijn met een druk op de knop managementrapportages beschikbaar in PDF en Word-format. Daarnaast is het mogelijk om iedere maand de nieuwste rapportages én realtime statistieken automatisch in je mail te ontvangen. Handig om (meetbaar) aan te tonen/te zien of het huidige beleid en inzet aan trajecten zijn vruchten afwerpt of dat de koers gewijzigd mag worden. Meten is weten!

Kansrijke statushouders direct matchen

Onze Diagnose Statushouders inclusief PIP is gekoppeld met de modules Werkgever & CRM en Matching. Zodra er baankansen, passende vacatures en/of ontwikkeltrajecten zijn, wordt met een druk op de knop zichtbaar welke geschikte kandidaten er hiervoor in het systeem staan. Andersom werkt het ook: zodra een Brede Intake wordt afgerond in het systeem, zie je met een druk op de knop alle vacatures die matchen met dat klantprofiel.