info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Trots op samenwerking met ministerie voor uniformering loonwaardebepaling

AKC

Er zijn in Nederland meerdere loonwaarde methodieken om de loonwaarde vast te stellen van werknemers met een lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van beperkingen. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) legde in 2014 de basis voor een valide loonwaardebepaling met een taak-functie-analyse (je meet wat je wil meten).

De Gouden Standaard

De afgelopen twee jaar blijkt dat niet alle loonwaardemethodieken voldoen aan deze ‘gouden standaard’ van AKC. Dat is een ongewenste situatie voor de werknemers om wie het draait en hun werkgever. Daarom gaf de staatssecretaris opdracht aan het ministerie, UWV en diverse marktpartijen ? om uit te zoeken hoe we vanuit de gevalideerde methoden komen tot één verplichte uniforme loonwaardemethode. Zonder daarbij de marktwerking te verstoren.

Loonbalans: Onze Loonwaarde methodiek

CompetenSYS neemt samen met het ministerie, UWV en andere marktpartijen deel in een kopgroep, onder leiding van het AKC, die zich over dit vraagstuk buigt. Onze gevalideerde methode Loonbalans voldoet al sinds het begin aan de ‘gouden standaard’. Net als enkele andere marktpartijen, investeerden we de afgelopen jaren fors in de ontwikkeling van Loonbalans als een instrument dat recht doet aan zowel werknemer als werkgever. We zijn er trots op dat we met onze kennis en ervaring deze kopgroep mogen verrijken!

Adviesfunctie

Voor 1 december brengt de kopgroep een advies uit aan de staatssecretaris hoe we komen tot die ene uniforme loonwaardemethodiek voor alle aanbieders in Nederland en volgens welke afspraken. Denk daarbij ook aan cruciale onderdelen zoals de inhoud en opleiding & certificering. Op basis van dit advies neemt het ministerie een besluit waar iedere aanbieder van een loonwaardemethode zich aan moet houden. Natuurlijk wordt er vervolgens gecontroleerd op de naleving daarvan en de geleverde kwaliteit