info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Statushouders Sociaal Domein

Duurzame participatie & inburgering

Voor nieuwkomers (in het sociale domein) zoals statushouders is het belangrijk om te kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Met onder andere passende arbeid. Een behoorlijke opgave voor regievoerders en gemeenten. Bij onze klantgemeenten kwam uit onderzoek naar voren dat uiteenlopende factoren een goede inburgering en participatie beïnvloeden: gezondheid, eventuele gezinshereniging, onzekere financiën, de woonsituatie, etc. Onze module voor statushouders binnen het sociaal domein geeft gemeenten uitgebreid inzicht in al die factoren. Zo leren zij 'hun' statushouders echt kennen. De module creëert een actief samenspel tussen gemeente en cliënt, op maat voor optimale inzet in de veranderopgave waar gemeenten voor staan.

Onderdelen Statushouders Sociaal Domein

MAP/Brede Intake/PIP geïntegreerd

Competenties en arbeidskansen komen onder meer in beeld met de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), de Brede intake schetst een compleet beeld van de persoonlijke situatie. Uiteindelijk wordt alles vastgelegd in een dynamisch en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Beschikbaar in 10 talen

Het online klantportaal waarin cliënten een vragenlijst invullen, is beschikbaar in 10 talen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Tigrinya, Pashto, Koerdisch, Frans, Turks en Pools. Het portaal is ook inzetbaar voor anderstalige cliënten die géén statushouder zijn. Alle informatie wordt naar het Nederlands vertaald in een eigen online omgeving per gemeente.

Actuele managementrapportages

Iedere gemeente heeft een andere informatiebehoefte. En meten is weten. Onze module heeft een eigen managementomgeving met alle actuele statistieken, die met een druk op de knop als rapportage in PDF of Word worden gegenereerd. Liever de nieuwste rapportages iedere maand automatisch in je mail? Dat kan ook. Handig om te zien hoe effectief de huidige inzet is.

Slimme vragenlijsten

Een 'slimme' techniek waardoor je snel en gericht de vragenlijst invult. Op basis van de antwoorden schuift het systeem sommige vragen wel of niet naar voren. Voordeel voor de professional: alle informatie is écht op maat.

Matchen kansrijke cliënten

De module is gekoppeld met de modules Werkgever & CRM en Matching. Baankansen, passende vacatures en ontwikkeltrajecten worden direct zichtbaar en gematcht met geschikte kandidaten in het systeem. En andersom.

Sociaal Domein Statushouders

De CompetenSYS Diagnose Statushouders is een op maat gesneden diagnose-methodiek waarmee een uitgebreid profiel kan worden samengesteld van statushouders.

  • Ambitie en doelen
  • Reeds ontplooide activiteiten
  • Leefgebieden
  • Inburgering
  • Netwerk in Nederland
  • Gericht vervolg; mogelijkheden voor werk, taalstages en vrijwilligerswerk.

Gericht aan de slag met de statushoudersdiagnose

Met de Diagnose Statushouders kunnen gemeenten zo vroeg mogelijk aan de slag om statushouders te helpen met het leren van taal en begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Het klantportaal helpt gemeenten om de cliënt in beeld te brengen, de hulpvraag scherp te krijgen en aansluitend echt werk te maken van de inburgering.