info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Slimme App's...

Slimme appjes; Hoe zinvol is het om in te zetten op een digitale benadering van een steeds zwaarder cliëntenbestand?

De arbeidsmarkt draait goed en langzaamaan vinden de meest kansrijke cliënten hun weg richting regulier werk. En juist in een tijd waar werkgevers lopen te springen om personeel, lijkt het zaak om duurzaam in te zetten op het bestand en te professionaliseren op het vlak van diagnose en bestandsanalyse. Toch is het wonderlijk dat in deze tijd, waarin zichtbaar wordt dat het investeren in kwaliteit loont, her en der de rol van de professional wordt gebagatelliseerd.

De appjes waarin cliënten zelf een profiel in vullen op hun mobiele telefoon en waarbij de match met werkgevers als vanzelf lukt door zogenaamde transparantie, vliegen je om de oren. Verkooppraatjes die doen geloven dat iedereen die op Facebook uit de voeten kan, ook prima helemaal alleen zijn eigen arbeidsmarktprofiel en diagnose kan opstellen met een appje. Terwijl wij in de praktijk zien dat het er nu op aankomt! Investeren we in goede bestandskennis, zinvolle matches en duurzame relaties met werkgevers die mensen uit de bijstand echt een kans willen geven? Of laten we het los en geloven we in de zoveelste droom dat het plaatsen van de huidige populatie cliënten met een automatisch testje zonder professionele ondersteuning het voor ons gaat doen?

Het beste systeem is en blijft mensenwerk!

Als CompetenSYS blijven we geloven in de combinatie tussen mens en een modern diagnose-systeem. We geloven in de combinatie van een objectieve diagnose in combinatie met de kennis en toch ook het ouderwetse onderbuikgevoel van de klantmanager en jobhunters. Met de modernste technieken, dat wel. Maar wel gebaseerd op het principe van één van de succesvolste zakenlieden allertijden, Jeff Bezos van Amazon.com; `Richt je in een tijd met onzekerheden en turbulentie op díe principes die nooit zullen veranderen`. En dat is wat wij als CompetenSYS doen; het bieden van state of the art diagnose-en matchingssoftware die gemeenten in staat stelt om de bestandskennis te ontsluiten en die cliënt, professionals en werkgevers bij elkaar brengen. Met oog voor efficiëntere processen, met koppelingen naar suite, Civision en Sonar, maar met respect voor de moeilijke en taak voor gemeenten om juist in deze tijd echt alles uit de bestanden te halen.

Waar ligt nu echt de meerwaarde van een gedegen diagnose?

Zichtbaar wordt dat het aantal nieuwkomers en statushouders, cliënten met een arbeidsbeperking of sociaal-economische problematiek en inactieve deelnemers met beperkte loonwaarde een steeds belangrijker deel van het bestand gaan vormen. Juist om maatwerk te kunnen leveren en het maximale uit de capaciteiten van mensen te halen richting werk, activering en vrijwilligerswerk, wordt de roep om een goede methodische diagnose steeds sterker. Het maken van de juiste keuzes om de beperkte middelen in te zetten en cliënten echt een slag te laten maken, aansluitend bij de lokale sociale kaart en de eigen gemeentelijke productenwaaier, dat is waar CompetenSYS groot mee is geworden. Dit gaat veel verder dan het vullen van gegevensvelden alléén. Immers een goede diagnose levert gelijk een op maat gemaakt CV op, brengt de situatie rondom de Wet taaleis in beeld, geeft een loonwaarde-indicatie af, sluit exact aan bij de klantgroepindeling van de gemeente en heeft de lokale sociale kaart in de diagnose ingebouwd. Aan het eind levert een diagnose een prachtig vormgegeven rapport op, waarin de strategie en keuzes goed onderbouwd worden weergegeven, waarbij tegelijkertijd een prachtig Plan van Aanpak wordt gegenereerd dat door de cliënt kan worden ondertekend. Dat is waar CompetenSYS voor staat en wanneer je daarbij de prachtige live bestandsanalyse optelt alsmede de goedwerkende matchingsfunctionaliteit, dan heb je echt een platform dat ervoor zorgt dat de gemeente professioneel de slag maakt op het vlak van bestandskennis. Gezamenlijk inzetten op bestandskennis in de sociale zekerheid, dat is waar CompetenSYS voor staat.

<< Ga terug naar de nieuwsbrief