info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Referenties

CompetenSYS is de afgelopen jaren flink gegroeid. We begroeten veel nieuwe klanten. Vaak horen we als reden dat CompetenSYS makkelijk in gebruik is, betrouwbaar is en eenvoudigweg werkt. Juist dat laatste is wellicht ons grootste geheim. Hieronder een kleine greep uit een aantal klanten en projecten waar we trots op zijn!

Gemeente Best

Gericht aan de slag met doelgroepenbeleid; In gesprek over de Bestandsanalyse bij de gemeente Best.

“Inmiddels staan alle 550 cliënten op een uniforme manier in het systeem met actuele informatie én een goede diagnose. Doordat we nu iedereen in beeld hebben, kunnen we gerichter aan de slag met ons doelgroepenbeleid, efficiënter de juiste middelen inkopen en zo onze cliënten dichter bij die passende werkplek te brengen,” vertelt Dennis.

Gemeente Rijssen-Holten

‘Zo leer ik onze statushouders echt kennen’

Hoe verkleinen CompetenSYS gemeenten de afstand naar de arbeidsmarkt voor statushouders? Lees hier het interview met Werner Loode van de Gemeente Rijssen-Holten voor een Twents praktijkvoorbeeld.

Tilburg

Diagnose & matching

Waarbij CompetenSYS wordt ingezet als motor achter het intake & diagnose-proces. Gekoppeld met de Suite en Sonar.

ISD BOL

Diagnose & matching, praktijkdiagnose

Een Diagnose-omgeving waar een mooie combinatie is gevonden tussen de basisdiagnose en de praktijkdiagnose

Werkplein IJsselgemeenten

Diagnose & Matching, Praktijkdiagnose

Waar het matchingsproces vanuit de diagnoses wordt gevoed

Amfors

Praktijkdiagnose

Praktijkdiagnose als vliegwiel voor ontwikkeling op de werkvloer

Sociale Dienst Baarn, Bunschoten Soest

Diagnose & Matching en Diagnose Statushouders

Krachtige combinatie tussen de basisdiagnostiek en het meertalig klantportaal voor statushouders

Rijssen-Holten

Diagnose & matching, statushouders, bestandsanalyse

De CompetenSYS methodiek als voeding voor het Werkpact om lokale ondernemers te betrekken bij het in dienst nemen van kwetsbare doelgroepen

Weener XL ’s-Hertogenbosch

Diagnose & matching, praktijkdiagnose

Eerste project waar diagnostiek van de WWB-doelgroep en SW-organisatie integraal wordt opgepakt en als input dient voor de matching.

Fijnder

Diagnose & matching, praktijkdiagnose

Diagnostiek en Matching voor zowel de brede Participatiedoelgroep als SW

Novawork

Praktijkdiagnose, loonwaarde

Praktijkdiagnose en Loonwaarde integraal afgehandeld in één omgeving

Meierijstad

Diagnose & matching

Een nieuwe gemeente en nieuwe processen, waarbij het intake- en diagnoseproces geheel in CompetenSYS wordt uitgevoerd

Almelo

Diagnose & matching, statushouders, bestandsanalyse, loonwaarde

Diagnose en Matching en de Diagnose statushouders als input voor de perfecte matching

Veenendaal

Diagnose & Matching, Bestandanalyse

Waar de diagnose en klantpresentatie zorgen voor een professionele inbreng in de regionale werkgeversbenadering.

Midden-Drenthe

Diagnose & matching

Waar een klein maar professioneel team het maximale uit de diagnoses en matching haalt

Rijswijk

Diagnose & matching

Waar we ons meest moderne platform hebben ingezet voor de ultieme diagnose en matchingservaring

Heerlen

Diagnose & matching, bestandanalyse, praktijkdiagnose

De diagnose direct gekoppeld aan de regionale sociale kaart en de in te zetten vervolgtrajecten

Werken in Losser

Praktijkdiagnose

Bondige diagnose om de ontwikkeling op de Werkplek en het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) vast te leggen.

Stichtse Vecht en Weesp

Diagnose & matching

Samenwerkende gemeenten die vanuit één diagnose-format het beste voor hun klanten inzetten in de regionale matchingsaanpak

Regio Eindhoven

Loonwaarde

Het gevalideerde loonwaarde-systeem Loonbalans in de hele regio geïmplementeerd.