info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Opleiding loonwaarde expert

Word opgeleid tot gecertificeerd loonwaardeprofessional

CompetenSYS heeft haar loonwaarde-systeem geheel ingericht aan de hand van de landelijke, uniforme Loonwaardemethodiek. Naast het loonwaardesysteem zijn met de inwerkingtreding van de uniformering Loonwaarde ook de eisen rondom het opleiden en certificeren verder aangescherpt. Met als resultaat dat het volledige opleidingstraject een stuk uitgebreider is geworden.

Als gevalideerd aanbieder van de uniforme Loonwaardemethodiek voldoen we uiteraard aan alle gestelde eisen maar we gaan nog een stuk verder. CompetenSYS biedt we een opleidingstraject aan tot gecertificeerd loonwaardedeskundige waarbinnen ook voldoende aandacht voor de cursist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het tempo waarin de opleiding doorlopen kan worden, het bieden van persoonlijke feedback en een mentor die korte lijnen met de cursisten onderhoudt om snel te kunnen schakelen bij bijzonderheden.

Ik wil opgeleid worden

Persoonlijke aandacht

Wij geven persoonlijke feedback en bieden een mentor aan die korte lijnen met de cursisten onderhoudt om snel te kunnen schakelen bij bijzonderheden.

Gevalideerd Aanbieder

Als gevalideerd aanbieder van de uniforme Loonwaardemethodiek voldoen we uiteraard aan alle gestelde eisen.

Gecertificeerd expert

CompetenSYS biedt een opleidingstraject aan tot gecertificeerd loonwaardedeskundige waarbinnen ook voldoende aandacht voor de cursist.

Eisen aan de loonwaardespecialist

De loonwaardespecialist dient zich te kwalificeren tot gecertificeerd uitvoerder van Loonwaardemetingen om uiteindelijk loonwaardemetingen te mogen uitvoeren. Een belangrijk startpunt is het basisniveau van de professional. In onze optiek heeft een uitvoerder de volgende kwalificaties en competenties nodig om op een zorgvuldige en betrouwbare wijze loonwaarde vast te stellen:

  • Afgeronde Hbo-opleiding of hoger, bij voorkeur op P&O of arbeidskundig vlak
  • Gerichte praktijkervaring op het vlak van mensen met een arbeidshandicap in relatie tot hun arbeidsmarktpositie en prestatie op de werkvloer (minimaal 2 jaar)
  • Affiniteit met zowel werkgevers/ondernemers als met werknemers

Daarnaast dient de loonwaardedeskundige bekend te zijn met de wet- en regelgeving en omgeving waarin de loonwaardemeting wordt verricht. Hij of zij kent de belangen van de werkgevers en weet daarmee om te gaan. Tevens heeft de loonwaardedeskundige een scherp oog voor de vaardigheden van de werknemer en vertaalt deze naast de loonwaarde ook naar ontwikkelmogelijkheden.

Na het doorlopen van de opleiding ben je in staat om de loonwaardemeting helder uiteen te zetten voor zowel opdrachtgever, werkgever als de werknemer. Waardoor je de uitkomsten duidelijk weet te verwoorden en draagkracht weet te creëren voor de uitkomst van de meting.

Interesse?

Heb je vragen en wil je meer te weten komen over onze aanpak, de kosten, doorlooptijden en eventuele startdata, bel of mail ons dan gerust. Dit kan via het aanmeldformulier op de website of door te bellen naar 053-3030217 of mail: info@competensys.nl