info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Na de diagnose: Aan de slag met de Participatieverklaring

Vertrouwd raken met de lokale arbeidsmarkt

In het Traject Participatieverklaring hebben we al onze kennis en faciliteiten gebundeld om uw statushouders in drie dagdelen vertrouwd te maken met de lokale samenleving. Onze ervaren consulenten en professionele taalhulpen doen er tijdens deze bijeenkomsten alles aan om de zelfredzaamheid van uw statushouders te vergroten. Vragen die zoal aan bod komen zijn:

  • Wat wordt van mij verwacht door de gemeente?
  • Wat kan ik van de gemeente verwachten?
  • Wat mag ik wel en wat kan ik niet doen in de uitkering?
  • Waar kan ik lokaal terecht met mijn hulpvragen?

Het traject bestaat uit:

  1. CV-workshops, één op één met ondersteuning van een taalhulp.
  2. Drie dagdelen training gericht op het verkrijgen van de Participatieverklaring.
  3. Persoonlijk advies richting matching, participatie , scholing of zorg
  4. Overdracht bevindingen met klantmanager en opstellen PvA / PiP

We organiseren de bijeenkomsten in de vorm van workshops, eventueel per taalgebied, op uw locatie. We faciliteren alles wat hierbij komt kijken, hanteren een strakke planning en registreren de aanwezigheid. Als eindresultaat ondertekenen de statushouders die deelnamen de verplichte Participatieverklaring. U ontvangt van ons een terugkoppeling in de vorm van een rapportage. Zo weet u precies welke passende vervolgstappen u kunt nemen. Onze ervaren consulenten en professionele taalhulpen doen er alles aan om uw cliënten alle benodigde kennis bij te brengen die ze nodig hebben om ze een vliegende start te geven in onze samenleving.

Meer inzicht in het programma van deze workshops?

Maak een vrijblijvende afspraak met ons.

Tips voor je diagnosegesprek