info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Loonwaardemeting

Gevalideerde loonwaardemeting door CompetenSYS

CompetenSYS verrichte afgelopen jaren duizenden loonwaardemetingen. Sinds 1 juli 2021 hanteert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier één uniforme methodiek voor. Daarmee bepalen we de objectieve loonwaarde van cliënten met een uitkering en een structurele, functionele beperking ten opzichte van een reguliere werknemer. Het is een belangrijk instrument voor het vinden van een passende werkplek voor deze cliënten en de ondersteuning hierin richting werkgevers. Iedere aanbieder hanteert verplicht dezelfde methodiek die resulteert in een eenduidige uitkomst. CompetenSYS biedt daaromheen nog meer. Zodat onze klanten met loonwaardemetingen het maximale bereiken voor én met hun cliënten en werkgevers.

Onderdelen van de loonwaardemeting

100% conform norm

De kaders van de uniforme methodiek zijn helder en CompetenSYS houdt zich hier 100% aan. Met onder andere het Ministerie, AKC, UWV en Blik op Werk bouwden wij mee aan deze uniforme methodiek, die overigens weinig verschilt van onze gevalideerde methodiek die we ervoor hanteerden. Met bijvoorbeeld dezelfde taak-functie-analyse.

Ongeëvenaarde statistieken

Het CompetenSYS-systeem staat bekend om z’n statistieken op verschillende niveaus. Ook die voor loonwaarde zijn ongeëvenaard, zoals de gemiddelde loonwaarde in bepaalde functies of sectoren. Alle berekeningen gaan automatisch, inclusief subsidieberekening, check op dubbelingen en gericht advies.

Met cliënten en werkgevers

CompetenSYS ondersteunt gemeenten in het vinden van een passende werkplek voor hun cliënten. Dat lukt vooral samen met die cliënten en werkgevers. Die visie komt terug in ons gebruikersvriendelijke systeem met onder meer een klantportaal voor optimale betrokkenheid van cliënten en werkgevers.

​Accrediteerde loonwaardemeting door CompetenSYS

Loonwaardemetingen mogen alleen worden uitgevoerd mits de desbetreffende loonwaarde methodiek voor het meten van loonwaarde gevalideerd is door het Ministerie. Samen met 5 andere methodieken behoort onze CompetenSYS loonwaarde-methodiek tot de gevalideerde loonwaardemethodieken.

Meer dan alleen een meting

Onze loonwaardemetingen zijn gebruiksvriendelijk en past de berekening toe op taakniveau. Daarnaast stelt onze loonwaardemethodiek ontwikkelprofielen op en creëert heldere rapportages waarmee administratieve ballast grotendeels wordt uitgesloten.

Er is controle op de invoer, waardoor onlogische en zichzelf tegensprekende antwoorden zijn uitgesloten. Het systeem verzorgt zelfs complete subsidieberekeningen. CompetenSYS scoort hoog op validiteit, blijkt uit Blik op Werk: 92% van de Loonwaardepercentages lagen binnen de bandbreedte van de Gouden Standaard.

Werkgever en cliënt betrokken

Het creëren van betrokkenheid bij werkgevers is van essentieel belang voor een betrouwbare uitkomst van een loonwaardemeting. Werkgevers krijgen bij het invullen van de vragenlijst een beeld van de punten waarop we een loonwaardemeting uitvoeren. Hierdoor kunnen ze voorafgaand aan de meting al gericht letten op de prestaties van de medewerker waardoor de onderbouwing over een mogelijk verminderde arbeidsprestatie tijdens de loonwaardemeting scherper is. De digitale vragenlijsten voor cliënt en werkgever zijn eenvoudig en intuïtief vormgegeven, het invullen ervan duurt nog geen tien minuten.

Een uitgebreide rapportage

Onze loonwaardemeting is inmiddels het resultaat van meerdere jaren testen, bijstellen en valideren in de prakijk. Het is meer dan een simpel rekensommetje en heeft z’n sporen inmiddels verdiend als een objectieve en betrouwbare loonwaarde methodiek. Wil jij weten hoe wij onze loonwaardemethodiek kunnen inzetten voor jouw gemeente? Neem dan contact met ons op.

Direct contact opnemen