info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Loonwaardemethodiek Loonbalans: Belangrijke wijziging!

Beste Loonbalans-gebruiker!

Graag brengen we je op de hoogte van een recente wijziging in het Loonbalans-platform.

Per 1 juli 2019 is een aangepast minimumloon van kracht voor BBL-ers. Voor 18, 19 en 20 jarigen is er een verlaagd minimumloon als zij een BBL volgen (Voor leerlingen van 15, 16 en 17 en voor leerlingen met een BBL-overeenkomst die ouder zijn dan 21 jaar geldt overigens het normale minimumloon).

Deze wijzigingen hebben ook betrekking op de subsidieberekeningen rondom Loonwaarde. In de toolkit loonkostensubsidie op de website van “Samen voor de klant”, zijn deze wijzigingen inmiddels doorgevoerd in de berekeningen.

We willen je met deze korte mailing laten weten dat we de wijzigingen inmiddels ook in de subsidieberekeningen binnen CompetenSYS Loonbalans hebben doorgevoerd. Binnen de loonwaarde methodiek zie je dit als volgt terug:

Tabel WL

Uitgangspunten en selectie

Toelichting BBL

Dit is inmiddels meegegaan in een recente update van het systeem. Daarmee loopt de tool van samenvoordeklant weer helemaal synchroon met CompetenSYS.