info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Loonwaarde meten

Loonwaarde meten? CompetenSYS Loonbalans.

Duizenden loonwaardemetingen verrichtte CompetenSYS de laatste jaren. Sinds 1 juli 2021 hanteert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier één uniforme methodiek voor. Daarmee bepalen we de objectieve loonwaarde van cliënten met een uitkering en een structurele, functionele beperking ten opzichte van een reguliere werknemer. Het is een belangrijk instrument voor het vinden van een passende werkplek voor deze cliënten en de ondersteuning hierin richting werkgevers. Iedere aanbieder hanteert verplicht dezelfde methodiek die resulteert in een eenduidige uitkomst. CompetenSYS biedt daaromheen nog meer. Zodat onze klanten met loonwaardemetingen het maximale bereiken voor én met hun cliënten en werkgevers.

Onderdelen bij loonwaarde meten

100% conform norm

De kaders van de uniforme methodiek zijn helder en CompetenSYS houdt zich hier 100% aan. Met onder andere het Ministerie, AKC, UWV en Blik op Werk bouwden wij mee aan deze uniforme methodiek, die overigens weinig verschilt van onze gevalideerde methodiek die we ervoor hanteerden. Met bijvoorbeeld dezelfde taak-functie-analyse.

Ongeëvenaarde statistieken

Het CompetenSYS-systeem staat bekend om z’n statistieken op verschillende niveaus. Ook die voor loonwaarde zijn ongeëvenaard, zoals de gemiddelde loonwaarde in bepaalde functies of sectoren. Alle berekeningen gaan automatisch, inclusief subsidieberekening, check op dubbelingen en gericht advies.

Met cliënten en werkgevers

CompetenSYS ondersteunt gemeenten in het vinden van een passende werkplek voor hun cliënten. Dat lukt vooral samen met die cliënten en werkgevers. Die visie komt terug in ons gebruikersvriendelijke systeem met onder meer een klantportaal voor optimale betrokkenheid van cliënten en werkgevers.

​Accrediteerd loonwaarde meten door CompetenSYS

Het meten van loonwaarde mag alleen uitgevoerd worden door gebruik te maken van één van de vijf gevalideerde loonwaardemethodieken. Onze eigen methodiek - Loonbalans - staat (uiteraard) ook in dit lijstje.

Meer dan alleen een meting

Loonwaarde meten is meer dan alleen een rekensom. Onze loonwaardemethodiek stelt bijvoorbeeld ook ontwikkelprofielen op en creëert heldere rapportages waarmee administratieve ballast grotendeels wordt uitgesloten.

Er is controle op de invoer, waardoor onlogische en zichzelf tegensprekende antwoorden zijn uitgesloten. Het systeem verzorgt zelfs complete subsidieberekeningen. CompetenSYS scoort hoog op validiteit, blijkt uit Blik op Werk: 92% van de Loonwaardepercentages lagen binnen de bandbreedte van de Gouden Standaard.

Werkgever en cliënt betrokken

Een essentieel onderdeel voor een betrouwbare uitkomst van een loonwaardemeting is het creëren van betrokkenheid bij werkgevers. Werkgevers krijgen bij het invullen van de vragenlijst een beeld van de punten waarop we een loonwaardemeting uitvoeren.

Hierdoor kunnen ze voorafgaand aan de loonwaarde meting al gericht letten op de prestaties van de medewerker waardoor de onderbouwing over een mogelijk verminderde arbeidsprestatie tijdens de loonwaardemeting scherper is. Het invullen van de digitale vragenlijst duurt nog geen tien minuten en zijn eenvoudig en intuïtief vormgegeven.

Een uitgebreide rapportage

Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd... Dat geldt ook voor het betrouwbaar meten van loonwaarde middels onze methodiek Loonbalans. Het is het resultaat van meerdere jaren testen, optimaliseren, bijstellen en valideren in de praktijk. Het is geen eenvoudig rekensommetje en heeft z'n sporen inmiddels verdiend als een objectieve en betrouwbare methodiek. Wil jij weten hoe wij onze loonwaardemethodiek kunnen inzetten voor jouw gemeente? Neem dan contact met ons op.

Direct contact opnemen