info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Loonwaarde meten

Loonwaarde meten? CompetenSYS Loonbalans.

Onze gevalideerde loonwaardemethodiek Loonbalans wordt al veelvuldig ingezet door o.a. gemeenten en werkbedrijven om de loonwaarde te meten. Naast alleen de meting kan er ook direct inzichtelijk worden gemaakt of een werkplek echt goed en voor langere tijd past bij een cliënt of werknemer. Daar zit onze kracht.

Onderdelen bij loonwaarde meten

Valide loonwaarde-methodiek

CompetenSYS is een door Blik op Werk en het ministerie erkend loonwaarde-aanbieder

Geaccepteerd door werkgever en werknemer

CompetenSYS spreekt de taal van de werkgever en de werknemer

Uitbesteden of zelf doen, allebei mogelijk

CompetenSYS heeft gecertificeerde loonwaardespecialisten in dienst die kunnen insprongen wanneer u capaciteit nodig heeft

De Professional ondersteund; eenvoudig in gebruik

Het online klantportaal is zeer laagdrempelig in te zetten

Inzicht in mogelijkheden cliënt en cliëntpopulatie

De loonwaarde methodiek levert ook een gedegen advies aan welke vaardigheden nog moet worden gewerkt

​Accrediteerd loonwaarde meten door CompetenSYS

Het meten van loonwaarde mag alleen uitgevoerd worden door gebruik te maken van één van de vijf gevalideerde loonwaardemethodieken. Onze eigen methodiek - Loonbalans - staat (uiteraard) ook in dit lijstje.

Meer dan alleen een meting

Loonwaarde meten is meer dan alleen een rekensom. Onze loonwaardemethodiek stelt bijvoorbeeld ook ontwikkelprofielen op en creëert heldere rapportages waarmee administratieve ballast grotendeels wordt uitgesloten.

Er is controle op de invoer, waardoor onlogische en zichzelf tegensprekende antwoorden zijn uitgesloten. Het systeem verzorgt zelfs complete subsidieberekeningen. CompetenSYS scoort hoog op validiteit, blijkt uit Blik op Werk: 92% van de Loonwaardepercentages lagen binnen de bandbreedte van de Gouden Standaard.

Werkgever en cliënt betrokken

Een essentieel onderdeel voor een betrouwbare uitkomst van een loonwaardemeting is het creëren van betrokkenheid bij werkgevers. Werkgevers krijgen bij het invullen van de vragenlijst een beeld van de punten waarop we een loonwaardemeting uitvoeren.

Hierdoor kunnen ze voorafgaand aan de loonwaarde meting al gericht letten op de prestaties van de medewerker waardoor de onderbouwing over een mogelijk verminderde arbeidsprestatie tijdens de loonwaardemeting scherper is. Het invullen van de digitale vragenlijst duurt nog geen tien minuten en zijn eenvoudig en intuïtief vormgegeven.

Een uitgebreide rapportage

Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd... Dat geldt ook voor het betrouwbaar meten van loonwaarde middels onze methodiek Loonbalans. Het is het resultaat van meerdere jaren testen, optimaliseren, bijstellen en valideren in de praktijk. Het is geen eenvoudig rekensommetje en heeft z'n sporen inmiddels verdiend als een objectieve en betrouwbare methodiek. Wil jij weten hoe wij onze loonwaardemethodiek kunnen inzetten voor jouw gemeente? Neem dan contact met ons op.

Direct contact opnemen