info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Bestandsanalyse uitbesteed bij Gemeente Gooise Meren; Ons cliëntenbestand professioneel op orde.

Met bestandsanalyse de basis op orde

Maarten Beckx is projectleider kwaliteitszorg bij de uitvoeringsdienst sociaal domein, gemeente Gooise Meren. Hij vertelt hoe de bestandsanalyse, uitgevoerd door CompetenSYS, bijdroeg aan het op orde krijgen van hun basis. Maarten: “We werkten al met de module Diagnose en Matching, maar door de afwezigheid van drie klantmanagers kregen we ons bestand niet actueel gevuld. We vroegen CompetenSYS deze taak op zich te nemen.

Waardevol

“Overall ervaarden we het uitbesteden van de bestandsanalyse als zeer positief. De bijeenkomsten waar ongeveer 170 van onze cliënten onder begeleiding ter voorbereiding op de diagnosegesprekken de vragenlijst invulden, waren waardevol."

In professionele handen

De aanpak van CompetenSYS zit goed in elkaar en de professionele backoffice had alle touwtjes in handen. Ik voelde me zeker ontzorgd op veel vlakken en ben ook erg te spreken over de begeleiding voor- en achteraf vanuit het management van CompetenSYS. Onze capaciteit is nu weer op orde en deze ‘inhaalslag’ droeg zeker bij aan het nog prettiger werken met het systeem.”

Samen sparren en leren

“Wat we ons vooraf niet realiseerden, is dat uitbesteden niet betekent dat we zelf niks hoefden te doen. Een aantal klantmanagers waren nauw betrokken bij het regelen van spreekkamers en het verlenen van toegang in ons gebouw. Het meest ideale zou zijn als de backoffice van CompetenSYS in ons gebouw zat. Sommige cliënten belden toch met ons in plaats van met de backoffice. De nauwe samenwerking maakte het sparren wel prettig. Sommige diagnoseadviezen zagen onze klantmanagers op onderdelen graag aangepast en in goed overleg was dit geen probleem. CompetenSYS respecteert de eindregie van onze klantmanagers.”

Ruimte voor verder ontwikkelen

“Dat onze basis mede door de bestandsanalyse op orde is, schept ruimte voor verdere ontwikkeling. We zijn vertrouwd geraakt met het systeem en hebben de diagnosetool omarmd. De vragenlijst is helder, het plan van aanpak dat eruit rolt is prettig en helpt bij het nauwkeurig bepalen van het vervolgtraject. Ons proces is nu zo ingericht dat we iedere nieuwe cliënt die bijstand aanvraagt binnen zeven dagen spreken voor een intake en diagnose. Het verwerken van de managementinformatie uit het systeem is voor ons een vervolgstap, evenals het omgaan met de matchingtool die we onlangs aanschaften. Kortom, vanuit de bestandsanalyse bouwen we weer verder aan het zo goed mogelijk begeleiden van onze cliënten naar passend werk.”

“Vanuit de bestandsanalyse bouwen we weer verder aan het zo goed mogelijk begeleiden van onze cliënten naar passend werk.”

Maarten Beckx - Gemeente Gooise Meren

Meer klantcases

Samen streven naar optimaal maatschappelijk rendement

Samen streven naar optimaal maatschappelijk rendement

De Sociale Dienst Drechtsteden biedt inwoners met een bijstandsuitkering ondersteuning gericht op (ontwikkeling naar) werk, en voor wie dat niet mogelijk is; activering en participatie. Binnen het totale bestand is een groep inwoners aanwezig die aangeven een fysieke belemmering te ervaren om aan het werk te kunnen. Een deel hiervan is al goed in beeld, maar van een ander deel is nog onvoldoende duidelijk welke ondersteuning passend is. Dient te worden ingezet op de route richting (regulier) werk of moet de focus komen te liggen op activering en participatie? Om antwoord te kunnen geven op deze vragen heeft de Sociale Dienst Drechtsteden CompetenSYS gevraagd een bestandsanalyse uit te voeren en deze groep met een fysieke belemmering nader te onderzoeken.

Lees meer
Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Robin van der Klok, jobmatcher bij de gemeente Veenendaal, blikt terug op 2021. In dat jaar lanceerde zijn gemeente de app ‘Veenendaal Werkt’ voor cliënten met een uitkering. Ze deden er ervaring mee op in de vorm van een pilot. Robin: “We wilden al een tijdje onze dienstverlening deels digitaliseren en liepen direct warm tijdens de presentatie van deze app. Compleet in onze eigen look & feel laagdrempelig cliënten matchen, leek ons een gouden greep.” De eerste ervaringen zijn positief. Conclusie? Het informeren en communiceren via dit extra kanaal blijkt van waarde voor de Veenendaalse cliënten.

Lees meer
Cliënten matchen met werkgevers!

Cliënten matchen met werkgevers!

“Mijn persoonlijke visie op matching is dat het draait om welke cliënten passen bij welke werkgevers, niet meer om wie matcht op welke vacature. “We matchen niet langer enkel en alleen vraaggericht, maar steeds vaker ook aanbodgericht en dat vereist anders denken en werken.”

Lees meer