info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Eén uniforme loonwaarde-methodiek

De vraag naar één uniforme loonwaarde-methodiek is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Voornamelijk door de grote verschillen en daarmee uitkomsten van de gevalideerde loonwaarde-methodieken zorgde voor een behoefte in meer sturing op kwaliteit. Begin 2019 is er een werkgroep gestart met de taak dit doel te verwezenlijken. De werkgroep; bestaande uit 6 gevalideerde methoden, het ministerie van SZW, AKC, en Blik op Werk, heeft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een duidelijke opdracht gekregen: Eén uniforme loonwaarde methodiek om hiermee de uniformiteit te vergroten.

Een tweede werkgroep is vervolgens aan de slag gegaan met het ontwikkelen van betere kwaliteitsborging van de loonwaardebepaling en de richtlijnen voor de certificering. Het resultaat van deze sessies is een uniforme loonwaardegids die door de diverse aanbieders én het AKC is ontwikkeld. In deze loonwaardegids staat de uniforme loonwaardemethodiek uitgebreid beschreven, inclusief voorbeelden, casuïstiek en diverse documenten ter ondersteuning voor het loonwaarde meten.

Uitkomst Uniformering

De taakfunctie-analyse - zoals CompetenSYS al hanteert - is de methodiek die grotendeels als basis geldt voor de nieuwe uniforme loonwaardemethodiek. In de nieuwe methodiek wordt loonwaarde bepaald op basis van tempo/snelheid, kwaliteit en netto werktijd. Wel zijn er wat inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zo is het laatste onderdeel van de taak-functie analyse gewijzigd; voorheen was dit namelijk inzetbaarheid. Omdat dit in de praktijk voor veel onduidelijkheid en interpretatieverschillen zorgt, is gekozen voor de wijziging naar netto werktijd.

Overige wijzigingen

Een andere belangrijke wijziging is dat er twee vragenlijsten zijn opgesteld; één voor de werknemer, en één voor de werkgever. Deze mogen facultatief (dus niet verplicht) worden verstuurd aan beide partijen. Er is een rapportageformat ontwikkeld die door de diverse partijen gebruikt dient te worden: Een algemene rapportage en een deskundigenrapportage. Het rapport is verifieerbaar, inzichtelijk en toetsbaar. Interessant omdat dit gaat om passendheid en duurzaamheid van de plaatsing. Daarnaast is er een gespreksprotocol geformuleerd en is de manier waarop er een werkplekbezoek plaats kan vinden beschreven. Ter ondersteuning zijn er 5 veelvoorkomende functies uitgebreid beschreven op TKN. Ook zijn de rekenregels beschreven om de loonwaarde te bepalen.

Wat betekent de uniformering?

Deze uniformering van loonwaarde meten zal voor alle aanbieders betekenen dat ze op één en dezelfde manier gaan werken. Dit zal er ook voor zorgen dat in hoofdlijnen de uitkomst door elke aanbieder er altijd hetzelfde uit gaat zien. Naast het berekenen van de loonwaarde heeft elke aanbieder wel de mogelijkheid om zijn of haar 'eigen sausje' er overheen te doen. Wij als CompetenSYS hebben dit gedaan door onder andere de mogelijkheid te bieden om een uitgebreid ontwikkeladvies toe te voegen aan het rapport en de passendheid plaatsing in kaart te brengen. Daarnaast hebben wij een klantportaal ontwikkeld voor de vragenlijsten die naar de werkgever en werknemer worden verstuurd. De certificering gaat straks op een centrale en uniforme manier plaatsvinden. Dit wordt door een externe, nog op te richten stichting (College van Deskundigen Uniforme Loonwaarde), georganiseerd.

Implementatie

Het ontwikkelen van de uniforme loonwaarde gids (download de gids hier) is afgerond. Plan is dat men tot 1 juli 2021 de eigen methode blijft gebruiken, aanvragen voor loonwaardemetingen vanaf 1 juli 2021 worden met de eigen methode afgehandeld. Indien de wetgeving wordt aangenomen, worden per 1 juli alle loonwaardemetingen op de nieuwe, uniforme, werkwijze worden uitgevoerd.

Dit betekent voor CompetenSYS dat:

 • Het systeem moet worden aangepast naar de nieuwe loonwaardemethodiek. Omdat CompetenSYS als werkt met de taak-functie analyse, zullen dit geen grote aanpassingen zijn..
 • Alle loonwaardedeskundigen worden door CompetenSYS opnieuw opgeleid volgens de richtlijnen van de nieuwe uniforme loonwaardemethodiek.

Geplande situatie vanaf 1 juli 2021:

 • College van Deskundigen voor Uniforme Loonwaarde
 • Commissies die gaan over opleidingsmateriaal, toetsing en kwaliteit
 • Handhaving door Blik op Werk
 • Register voor loonwaardedeskundigen
 • Alle nieuwe loonwaardedeskundigen moeten zich kwalificeren en certificeren
 • Nieuw aanbieders kunnen toetreden
 • Keuze voor 1 methode per arbeidsmarkt regio verdwijnt
 • Elke gemeente is vrij om zelf een aanbieder/uitvoerder te kiezen
 • Naast alleen de loonwaarde staat het aanbieders vrij aanvullende dienstverlening aan te bieden

Meer weten over de uniformering?

Nu bent u weer op volledig op de hoogte van hetgeen wat er aan komt op het gebied van loonwaarde. Mocht u alsnog vragen hebben wat dit voor u betekent, aarzel dan niet contact met één van onze consultants op te nemen.

Mail ons