info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Diagnose Statushouders; in lijn met de brede intake en een dynamisch PIP voor alle inburgeraars

"Diagnose Statushouders; in lijn met de nieuwe regelgeving en een dynamisch PIP voor alle inburgeraars"

Beschikbaar in 7 talen

De brede intake voor statushouders is meertalig en het klantportaal is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi, Koerdisch, Afghaans, Tigrinya. De vragenlijst kan eenvoudig worden klaargezet voor de individuele deelnemer en kan zowel thuis als in groepsverband op locatie (bijvoorbeeld bij het AZC) worden afgenomen. Dit betekent dan ook dat het tot de mogelijkheden behoort om deze functionaliteit al in gebruik te nemen op het moment dat de klant bij het AZC in beeld is. De door de kandidaat ingevulde vragen vormen reeds een profiel, maar komen tegelijkertijd overzichtelijk terug in de diagnose-omgeving van de klantmanager, zodat de situatie in een persoonlijk gesprek kan worden doorlopen.

Het sluit aan bij de door het ministerie gepropageerde werkwijze, dat de diagnose uiteindelijk leidt tot een dynamisch en persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. In CompetenSYS kan de ontwikkeling die wordt doorgemaakt op het vlak van taal, participatie, leefgebieden en werk, nauwgezet worden gevolgd. CompetenSYS is dan ook geen eenmalige test met een uitslag, maar kan veel meer dienen als levend document en brede intake dat steeds kan worden aangepast op de ontwikkeling die de deelnemer doormaakt.

Een compleet beeld van iedere statushouder

We zijn bij de doorontwikkeling van de diagnose niet over één nacht ijs gegaan; de diagnose en het klantportaal zijn aangepast op basis van interviews met managers, klantmanagers en beleidsmakers van diverse gemeenten. Het brengt niet alleen de arbeidsmarktpositie in kaart (opleiding, werkervaring, taalniveau, inburgeringsniveau), maar gaat ook in op kansen en belemmeringen om de slag naar de Nederlandse arbeidsmarkt te maken. Dit doen we door in te gaan op zaken als inburgering, netwerk in Nederland, ambitie en doelen, reeds ontplooide activiteiten, leefgebieden, mogelijkheden voor taalstages en vrijwilligerswerk. Op basis van de uitkomsten kan een gedegen inschatting worden gemaakt van de afstand tot de arbeidsmarkt en de kans op het vinden van werk.

Een rondgang langs diverse kennishouders laat zien dat we met deze lijn goed aansluiten op het gedachtegoed rondom het PIP en de hervorming van het inburgeringsstelsel.

Unieke aanpak met taalhulpen

Bij de implementatie van de diagnose statushouders, hebben we gemerkt dat bij gemeenten een grote behoefte bestaat aan tijdelijke ondersteuning van taalhulpen die een specifieke taal machtig zijn. CompetenSYS heeft taalhulpen opgeleid die de diagnose-steller kunnen assisteren in de spreekkamer. Voor diverse gemeenten hebben wij kleine groepen Tigrinya, Afghaans, Arabisch of Farsi-Sprekende cliënten gediagnosticeerd met behulp van onze taalhulpen. De taalhulpen kunnen zeer laagdrempelig en flexibel worden ingezet, zodat de taalbarrière om met mensen in gesprek te komen zoveel mogelijk wordt weggenomen.

Direct management-overzichten over de doelgroep statushouders

De brede intake voor statushouders levert een integraal beeld op van ieder individu. Met de unieke CompetenSYS-software kunnen met een druk op de knop managementoverzichten worden gegenereerd. Zodat direct duidelijk wordt wat de kansen en mogelijkheden van de doelgroep zijn en welke acties vanuit de gemeente ingezet kunnen worden om cliënten naar hun mogelijkheden te laten participeren en gelijktijdig de slag richting de arbeidsmarkt te laten maken. De diagnose kan zelfs gekoppeld worden met ons matchingssysteem, om op basis van de profielen gelijk de slag te maken naar stages, duale trajecten, vrijwilligersvacatures en in feite werk in de meest brede zin van het woord. De brede intake genereert vervolgens automatisch een rapport op basis waarvan een goed beeld wordt verkregen van de kansen en mogelijkheden en de benodigde inzet van een vervolgtraject of activiteit.

De lokale sociale kaart van de gemeente wordt eenvoudig in de diagnose ingebouwd, zodat bij de vervolgadviezen heel doelgericht kan worden aangesloten bij de lokale productenwaaier en begeleidende organisaties. Het systeem levert dan ook geen algemene adviezen over een mogelijke richting zoals taal, inburgering of activering, maar levert adviezen die aansluiten bij de lokale situatie en mogelijkheden. Er kan direct aan de slag worden gegaan met het bespoedigen van de inburgering en het vinden van passend werk.

De diagnose onderscheidt zich door de volgende kenmerken:

  • Zeer geschikt als brede, kwalitatieve intake voor statushouders;
  • In lijn met de nieuwe regelgeving rond inburgering;
  • Een dynamisch PIP voor alle inburgeraars;
  • De sociale kaart van de gemeente wordt op maat ingebouwd;
  • Werkende koppelingen met Suite, Civision en Cognos, dus geen dubbele invoer en grip op het resultaat en de voortgang;
  • Plan van aanpak en CV; kansrijke statushouders kunnen laagdrempelig bij werkgevers worden voorgesteld;
  • Ingebouwde bestandsanalyse; direct zicht door managementinformatie over alle statushouders;
  • Gecertificeerde DIGID-proof omgeving;
  • Meertalig inzetbaar voor de klant: Engels, Arabisch, Koerdisch, Afghaans, Tigrinya, Farsi en Nederlands.

Voor meer informatie over de mogelijkheden rondom de diagnose statushouders; neem contact op met Kevin Biemans via 06-43877144 of mail naar kevin.biemans@competensys.nl.

<< Ga terug naar de nieuwsbrief


Tips voor je diagnosegesprek