info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Loonwaardemeting

Gevalideerde loonwaardemeting door CompetenSYS

Loonbalans is een loonwaarde methodiek waarmee objectief en betrouwbaar de loonwaarde van een werknemer kan worden bepaald. Vervolgens kan er direct inzichtelijk worden gemaakt of een werkplek echt goed en voor een langere tijd past bij een cliënt of werknemer; dat is de kracht van onze loonwaardemethodiek.

Onderdelen van de loonwaardemeting

Valide loonwaarde-methodiek

CompetenSYS is een door Blik op Werk en het ministerie erkend loonwaarde-aanbieder

Geaccepteerd door werkgever en werknemer

CompetenSYS spreekt de taal van de werkgever en de werknemer

Uitbesteden of zelf doen, allebei mogelijk

CompetenSYS heeft gecertificeerde loonwaardespecialisten in dienst die kunnen insprongen wanneer u capaciteit nodig heeft

De Professional ondersteund; eenvoudig in gebruik

Het online klantportaal is zeer laagdrempelig in te zetten

Inzicht in mogelijkheden cliënt en cliëntpopulatie

De loonwaarde methodiek levert ook een gedegen advies aan welke vaardigheden nog moet worden gewerkt

​Accrediteerde loonwaardemeting door CompetenSYS

Loonwaardemetingen mogen alleen worden uitgevoerd mits de desbetreffende loonwaarde methodiek voor het meten van loonwaarde gevalideerd is door het Ministerie. Samen met 5 andere methodieken behoort onze CompetenSYS loonwaarde-methodiek tot de gevalideerde loonwaardemethodieken.

Meer dan alleen een meting

Onze loonwaardemetingen zijn gebruiksvriendelijk en past de berekening toe op taakniveau. Daarnaast stelt onze loonwaardemethodiek ontwikkelprofielen op en creëert heldere rapportages waarmee administratieve ballast grotendeels wordt uitgesloten.

Er is controle op de invoer, waardoor onlogische en zichzelf tegensprekende antwoorden zijn uitgesloten. Het systeem verzorgt zelfs complete subsidieberekeningen. CompetenSYS scoort hoog op validiteit, blijkt uit Blik op Werk: 92% van de Loonwaardepercentages lagen binnen de bandbreedte van de Gouden Standaard.

Werkgever en cliënt betrokken

Het creëren van betrokkenheid bij werkgevers is van essentieel belang voor een betrouwbare uitkomst van een loonwaardemeting. Werkgevers krijgen bij het invullen van de vragenlijst een beeld van de punten waarop we een loonwaardemeting uitvoeren. Hierdoor kunnen ze voorafgaand aan de meting al gericht letten op de prestaties van de medewerker waardoor de onderbouwing over een mogelijk verminderde arbeidsprestatie tijdens de loonwaardemeting scherper is. De digitale vragenlijsten voor cliënt en werkgever zijn eenvoudig en intuïtief vormgegeven, het invullen ervan duurt nog geen tien minuten.

Een uitgebreide rapportage

Onze loonwaardemeting is inmiddels het resultaat van meerdere jaren testen, bijstellen en valideren in de prakijk. Het is meer dan een simpel rekensommetje en heeft z’n sporen inmiddels verdiend als een objectieve en betrouwbare loonwaarde methodiek. Wil jij weten hoe wij onze loonwaardemethodiek kunnen inzetten voor jouw gemeente? Neem dan contact met ons op.

Direct contact opnemen