info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

"Van vraag- naar aanbodgericht matchen bij de Sociale Dienst Oost-Achterhoek"

Leon ten Have, teamleider Werkgever Service Punt, Sociale Dienst Oost Achterhoek: “Mijn persoonlijke visie op matching is dat het draait om welke cliënten passen bij welke werkgevers, niet meer om wie matcht op welke vacature. We matchen niet langer enkel en alleen vraaggericht, maar steeds vaker ook aanbodgericht en dat vereist anders denken en werken. Dat zien we terug in alle acht gemeenten die wij bedienen. Mijn twee tips zijn daarom: zorg voor een uitgebreid profiel en scherpe diagnose en wees een creatieve, proactieve sparringpartner van lokale werkgevers.

1. Zorg voor een uitgebreid profiel en scherpe diagnose

“Doordat we aanbodgericht matchen, hebben we voor een goede diagnose een zo uitgebreid mogelijk profiel nodig. Toen we de matching nog vooral vanuit vacatures instaken, kon het systeem voorselecteren. In deze tijd komt het veel meer aan op de professionele expertise voor diagnostiek en gebruiken we het systeem anders. Een uitgebreid profiel en goede diagnose realiseren wij altijd vanuit de driehoek cliënt, klantmanager én accountmanager. Daarvoor hebben we zelfs het intakeproces anders ingericht: het eerste gedeelte van de intake draait om de uitkering. Voor het tweede gedeelte van dit gesprek tussen klantmanager en cliënt sluit altijd een accountmanager aan. Want hoewel de klantmanager de diagnose stelt, is de inbreng van de accountmanager onmisbaar. Hij is degene die vanuit het contact met de werkgevers precies weet waaraan er behoefte is. En dat is niet langer verpakt als een klip en klare vacature. Vanuit zijn kennis en contacten stelt de accountmanager vragen vanuit een andere invalshoek. Dankzij een totaalbeeld stelt de klantmanager vervolgens met hulp van het systeem de meest scherpe diagnose, met meer kans op een succesvolle matching.”

2. Wees een creatieve, proactieve sparringpartner van lokale werkgevers

“Deze andere manier van matchen vraagt van onze accountmanagers dat zij de lokale arbeidsmarkt kennen als hun broekzak. Ze moeten diep in de keuken van werkgevers mogen en kunnen kijken. Dat vereist allereerst een goede relatie, gebaseerd op vertrouwen. Alleen dan gunnen ze je een diepe kijk in de keuken. Die is voor accountmanagers nodig om écht met de werkgever mee te denken. Waarom doen ze wat ze doen, waar lopen ze tegenaan en kan het ook anders? Als er namelijk ruimte is om werkprocessen anders in te richten, ontstaan er kansen voor cliënt en werkgever. Zo was er een werkgever die een complex element voor verwarmingsketels vroeger door vaklieden liet maken. Die spoeling is echter dun en bovendien is de concurrentie uit lagelonenlanden groot. Met hulp van onze accountmanager ontwierp deze werkgever een nieuw werkproces, opgeknipt in deeltaken waarop wij cliënten -met een stukje subsidie- konden matchen. De kwaliteit van het eindproduct was gelijk, maar de productie was procesmatig en kostentechnisch aangescherpt. Cliënten blij en werkgever blij! Deze aanpak vraagt echt iets anders van de accountmanagers: lef, creativiteit en de gedrevenheid om proactief dieper door te denken met de werkgever. We willen op korte termijn ons hele team accountmanagers gecertificeerd hebben volgens de SBCM landelijk erkende opleiding ‘job re-design’. Dat biedt ze de tools om dit aanbodgerichte ‘spel’ tussen werkgever en cliënt vakkundig te spelen.

<< lees meer over onze aanpak