info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

Erica Swaters - Contractmanager Gemeente Utrecht

De loonwaardemeting is een belangrijk instrument in het vinden en behouden van een duurzame werkplek voor cliënten. Erica Swaters, contractmanager en inkoper bij de gemeente Utrecht, beschrijft waarom haar gemeente ervoor kiest om jaarlijks de loonwaardemeting van zo’n 100 cliënten uit te besteden aan de professionals van CompetenSYS.

Uitbesteden loonwaardemetingen bewuste keuze

Erica: “Een aantal jaren geleden sloten we met diverse partners een regionaal contract af voor Loonbalans. Deze geaccrediteerde loonwaardemethodiek van CompetenSYS kwam voor ons als beste uit de bus. Wij kozen er vervolgens bewust voor om de uitvoering van de loonwaardemetingen ook bij CompetenSYS te beleggen. Tot die keuze kwamen we om verschillende redenen.”

Jaarlijks ongeveer 1200 uur aan metingen

“We rekenden uit dat tegenover elke loonwaardemeting per cliënt een tijdsinvestering staat van ongeveer 8 tot 12 uur. Er komt veel meer bij kijken dan alleen de meting zelf! Bijvoorbeeld het uitnodigen van de cliënt, het inplannen van een afspraak, reserveren van een ruimte, alles bevestigen, et cetera. Voorheen deden we jaarlijks een meting om de loonwaarde van elke cliënt te bepalen. Maar met de aanwas van nieuwe cliënten stijgt het aantal metingen exponentieel. Nu bekijken we eerst de situatie en meten we minder vaak, ongeveer 100 cliënten per jaar. Maar nog altijd een tijdsintensieve klus. Hoe gingen we dat aanpakken?”

"We willen het maximaal mogelijke doen om cliënten te begeleiden naar een duurzame, passende werkplek"

Erica Swaters - Gemeente Utrecht

Complexe puzzel met eigen professionals

“Voor het uitvoeren van een loonwaardemeting moet je gecertificeerd zijn. We hebben ongeveer 100 werkmatchers in dienst, waarvan er op een gegeven moment 8 gecertificeerd waren. Maar we kampten met veel verloop, dus moesten we telkens weer opnieuw matchers certificeren... We merkten ook dat als je bijvoorbeeld met 8 matchers die 100 metingen per jaar doet, geen van allen echt het maximale uit die metingen haalt. Daarvoor doet iedereen er dan net te weinig. En 2 van onze eigen matchers vrijspelen voor alle metingen was ook geen optie. Bovendien, hoe bewaak je dan de nodige objectiviteit die belangrijk is bij het bepalen van de loonwaarde?”

Tevreden met uitbesteden en Loonbalans

“We willen het maximaal mogelijke doen om cliënten te begeleiden naar een duurzame, passende werkplek. En daarin werkgevers en natuurlijk onze eigen matchers meenemen. Daarom kiezen wij ervoor dat CompetenSYS jaarlijks onze loonwaardemetingen doet. En met die keuze zijn we na al die jaren nog steeds heel blij! We ondervangen hiermee eventueel verloop van gecertificeerde matchers, we waarborgen de objectiviteit, kwaliteit en tijdsinvestering,” vertelt Erica.

“Onze matchers zijn erg te spreken over de inhoud van de verschillende maatwerk rapportages die Loonbalans automatisch genereert. Ze gaven CompetenSYS nog wel mee dat een toelichting bij een afwijkende hermeting prettig zou zijn. Verder zijn de doorlooptijden van de loonwaardemetingen vlot en vinden we altijd een luisterend oor als er iets is. Hoewel er momenteel landelijke ontwikkelingen zijn die afstevenen op één uniforme loonwaarde methodiek, werken wij voorlopig door met Loonbalans. Waar het landelijk ook op uitkomt, wij hebben de overtuiging dat Loonbalans aan alle eisen blijft voldoen…”

"Met de uitbesteding van de loonwaardemetingen ondervangen we eventueel verloop van gecertificeerde matchers en waarborgen de objectiviteit, kwaliteit en tijdsinvestering"

Erica Swaters - Gemeente Utrecht

Meer klantverhalen

Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Animo voor app ‘Veenendaal werkt’ door succesvolle pilot

Robin van der Klok, jobmatcher bij de gemeente Veenendaal, blikt terug op 2021. In dat jaar lanceerde zijn gemeente de app ‘Veenendaal Werkt’ voor cliënten met een uitkering. Ze deden er ervaring mee op in de vorm van een pilot. Robin: “We wilden al een tijdje onze dienstverlening deels digitaliseren en liepen direct warm tijdens de presentatie van deze app. Compleet in onze eigen look & feel laagdrempelig cliënten matchen, leek ons een gouden greep.” De eerste ervaringen zijn positief. Conclusie? Het informeren en communiceren via dit extra kanaal blijkt van waarde voor de Veenendaalse cliënten.

Lees meer
Cliënten matchen met werkgevers!

Cliënten matchen met werkgevers!

“Mijn persoonlijke visie op matching is dat het draait om welke cliënten passen bij welke werkgevers, niet meer om wie matcht op welke vacature. “We matchen niet langer enkel en alleen vraaggericht, maar steeds vaker ook aanbodgericht en dat vereist anders denken en werken.”

Lees meer
De nieuwe wet Inburgering in Twente: Gewoon doen, samen én goed!

De nieuwe wet Inburgering in Twente: Gewoon doen, samen én goed!

“We zetten nog een paar flinke puntjes op de i,” maar verder zijn de 14 Twentse gemeenten klaar voor de nieuwe wet Inburgering die ingaat per 1 januari 2022. Vanaf 2018 mocht Lenneke Niënhuis hen hierin ondersteunen als regiocoördinator inburgering. Het leukste aan die rol?

Lees meer