info@competensys.nl
+31 (0)53 - 30 30 217
Park Phi, Zuiderval 62-4 7543 EZ Enschede

Gemeente Utrecht: Loonwaardemetingen van consistente kwaliteit

Erica Swaters - Contractmanager Gemeente Utrecht

De loonwaardemeting is een belangrijk instrument in het vinden en behouden van een duurzame werkplek voor cliënten. Erica Swaters, contractmanager en inkoper bij de gemeente Utrecht, beschrijft waarom haar gemeente ervoor kiest om jaarlijks de loonwaardemeting van zo’n 100 cliënten uit te besteden aan de professionals van CompetenSYS.

Uitbesteden loonwaardemetingen bewuste keuze

Erica: “Een aantal jaren geleden sloten we met diverse partners een regionaal contract af voor Loonbalans. Deze geaccrediteerde loonwaardemethodiek van CompetenSYS kwam voor ons als beste uit de bus. Wij kozen er vervolgens bewust voor om de uitvoering van de loonwaardemetingen ook bij CompetenSYS te beleggen. Tot die keuze kwamen we om verschillende redenen.”

Jaarlijks ongeveer 1200 uur aan metingen

“We rekenden uit dat tegenover elke loonwaardemeting per cliënt een tijdsinvestering staat van ongeveer 8 tot 12 uur. Er komt veel meer bij kijken dan alleen de meting zelf! Bijvoorbeeld het uitnodigen van de cliënt, het inplannen van een afspraak, reserveren van een ruimte, alles bevestigen, et cetera. Voorheen deden we jaarlijks een meting om de loonwaarde van elke cliënt te bepalen. Maar met de aanwas van nieuwe cliënten stijgt het aantal metingen exponentieel. Nu bekijken we eerst de situatie en meten we minder vaak, ongeveer 100 cliënten per jaar. Maar nog altijd een tijdsintensieve klus. Hoe gingen we dat aanpakken?”

"We willen het maximaal mogelijke doen om cliënten te begeleiden naar een duurzame, passende werkplek"

Erica Swaters - Gemeente Utrecht

Complexe puzzel met eigen professionals

“Voor het uitvoeren van een loonwaardemeting moet je gecertificeerd zijn. We hebben ongeveer 100 werkmatchers in dienst, waarvan er op een gegeven moment 8 gecertificeerd waren. Maar we kampten met veel verloop, dus moesten we telkens weer opnieuw matchers certificeren... We merkten ook dat als je bijvoorbeeld met 8 matchers die 100 metingen per jaar doet, geen van allen echt het maximale uit die metingen haalt. Daarvoor doet iedereen er dan net te weinig. En 2 van onze eigen matchers vrijspelen voor alle metingen was ook geen optie. Bovendien, hoe bewaak je dan de nodige objectiviteit die belangrijk is bij het bepalen van de loonwaarde?”

Tevreden met uitbesteden en Loonbalans

“We willen het maximaal mogelijke doen om cliënten te begeleiden naar een duurzame, passende werkplek. En daarin werkgevers en natuurlijk onze eigen matchers meenemen. Daarom kiezen wij ervoor dat CompetenSYS jaarlijks onze loonwaardemetingen doet. En met die keuze zijn we na al die jaren nog steeds heel blij! We ondervangen hiermee eventueel verloop van gecertificeerde matchers, we waarborgen de objectiviteit, kwaliteit en tijdsinvestering,” vertelt Erica.

“Onze matchers zijn erg te spreken over de inhoud van de verschillende maatwerk rapportages die Loonbalans automatisch genereert. Ze gaven CompetenSYS nog wel mee dat een toelichting bij een afwijkende hermeting prettig zou zijn. Verder zijn de doorlooptijden van de loonwaardemetingen vlot en vinden we altijd een luisterend oor als er iets is. Hoewel er momenteel landelijke ontwikkelingen zijn die afstevenen op één uniforme loonwaarde methodiek, werken wij voorlopig door met Loonbalans. Waar het landelijk ook op uitkomt, wij hebben de overtuiging dat Loonbalans aan alle eisen blijft voldoen…”

"Met de uitbesteding van de loonwaardemetingen ondervangen we eventueel verloop van gecertificeerde matchers en waarborgen de objectiviteit, kwaliteit en tijdsinvestering"

Erica Swaters - Gemeente Utrecht

Meer klantverhalen

Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

Realisatie Tozo-OndernemersScan met RSD KRH

In twee maanden tijd 20.000 mails en 18.000 telefoontjes beantwoorden en pakweg 9.000 aanvragen verwerken van een hele nieuwe doelgroep in nood: ondernemers voor de Tozo-regeling. Dat overkwam de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) in maart 2020 en natuurlijk vele andere gemeenten.

Lees meer
Samen aan de juiste knoppen draaien

Samen aan de juiste knoppen draaien

Doelgerichter en meer samen met cliënten toewerken naar die voor hen passende plek op de arbeidsmarkt. Samen aan de juiste knoppen draaien. Wat is daarvoor nodig? In elk geval scherp inzicht in je cliëntenbestand voor de juiste aanpak. Zo luidde ook de bestuursopdracht aan de afdeling werk en inkomen van de gemeente Renkum.

Lees meer
Digitaal handen ineen voor cliënten regio Parkstad

Digitaal handen ineen voor cliënten regio Parkstad

In de regio Parkstad in Zuid Limburg slaan gemeenten hun handen ineen om hun cliënten naar passend werk te begeleiden. Letterlijk kan dat nu niet, dus dan maar digitaal. In een op maat gebouwde omgeving, speciaal voor de ambitie van deze gemeenten, worden bemiddelbare en werkfitte cliënten gemeente-overstijgend gematcht met passende vacatures. Uniek in Nederland!

Lees meer