Referenties

CompetenSYS is de afgelopen drie jaar flink gegroeid. We begroeten veel nieuwe klanten. Vaak horen we als reden dat CompetenSYS makkelijk in gebruik is, betrouwbaar is en eenvoudigweg werkt. Juist dat laatste is wellicht ons grootste geheim. CompetenSYS is uitgebreid genoeg om er alles mee te kunnen, eenvoudig genoeg om er fijn mee te kunnen werken. Hieronder een bloemlezing van een aantal klanten en projecten waar we trots op zijn.

Onze referenties...

handwriting_referenties_nl
Gemeente Eindhoven
Bestandsanalyse voor 3000 uitkeringsgerechtigden
CompetenSYS gaat voor gemeente Eindhoven, Veldhoven en de A2-gemeenten (Valkenswaard, Heeze-Leede en Cranendonck) 3000 uitkeringsgerechtigden screenen. 

   

SWB groep Hengelo
Werkzoekendenprofiel voor snelle matching
Voor de SW-medewerkers hebben we hier een EVC-procedure aangeboden en het werkzoekendenprofiel op maat gemaakt.

Gemeente Enschede
Loondispensatie
Door goed samen te werken met de gemeente Enschede zijn er prachtige successen geboekt in de pilots loondispensatie.

Gemeente Oldenzaal
Bestandsanalyse en matchingplatform
Voor Oldenzaal hebben wij samen met de klantmanagers ruim 800 cliënten gediagnosticeerd.

Gemeente Wageningen
Diagnose gecombineerd met frauderisico
Twee vliegen in één klap, dat was het resultaat toen we voor de gemeente Wageningen de diagnosetool combineerden met de DPS-matrix.

Amfors groep
Diagnose, ontwikkeling en matching
Na een uitgebreid offertetraject koos Amfors volmondig voor CompetenSYS.

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Diagnose- en matchingplatform
We zijn trots dat we de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg medio 2013 als klant mochten begroeten.

Gemeente Aalten
Brede diagnose met werk, participatie, WMO en jeugdzorg ineen
Gemeente Aalten bereidt zich voor op de Participatiewet en de transities.

Larcom, Novawork en BWR
Competentiegericht ontwikkelen van het SW-bestand
CompetenSYS is erkend EVC-aanbieder en heeft voor meerdere SW-organisaties de competenties van het SW-bestand in beeld gebracht.

Gemeente Nijmegen
Baankansen voor jongeren in beeld
Het jongerenloket van de Gemeente Nijmegen wil laagdrempelig met jongeren communiceren over werk en baankansen.

Gemeente Ede
Zelfsturingdiagnose
Zelfsturing en de klant aan het roer, het zijn veelgehoorde termen in sociale zekerheidsland.