Loonbalans is door het ministerie erkend en doet wat het moet doen: het vertalen van een verminderde arbeidsprestatie van een medewerker naar een betrouwbare loonwaarde. Met Loonbalans helpt CompetenSYS gemeenten & SW-organisaties om duidelijk en doelgericht het beleid rond loonkostensubsidie, loondispensatie en werkgeversbenadering vorm te geven.

Reële waardebepaling en optimalisatie daarvan zorgen voor de beste match

Stel dat een cliënt door omstandigheden een lage loonwaarde heeft als het gaat om zijn oorspronkelijke beroep. Wij kijken dan verder. Bijvoorbeeld door beroepen te zoeken waar de cliënt een hogere loonwaarde heeft en dus meer kan betekenen voor een werkgever. Zo helpen we niet alleen de cliënt en de werkgever, maar ook de gemeente of het SW-bedrijf.

Een laagdrempelige basisscan

Loonbalans bestaat uit een laagdrempelige basisscan waarmee een consulent gericht op zoek kan gaan naar functies waar een zo hoog mogelijke loonwaarde bereikt wordt. De basisscan zorgt voor een uitgebreide diagnose, zodat u direct gericht kunt ontwikkelen en bemiddelen. De uitkomst van de loonwaardemeting is een betrouwbaar percentage van de tegemoetkoming aan de werkgever. Ook de werkgever wordt betrokken bij de totstandkoming van de loonwaarde. Bovendien is het advies door werkplekonderzoek afgestemd op de specifieke functie-inhoud. CompetenSYS Loonbalans staat voor een goede balans tussen competenties en hard meetbare prestatie-indicatoren. Compleet en onderbouwd.

  1. loonwaarde is veel meer dan een percentage; het is een strategie om mensen met een Arbeidshandicap echt aan de slag te krijgen
  2. koploper in de pilots loondispensatie
  3. loonbalans; een methodiek waar ook werkgevers bij betrokken worden

 

handwriting_usps_nl

Organisatie geheel ontzorgd

Werkgevers weten precies welke cliënten ze aangeboden krijgen

Modernste online diagnoseplatform op de markt

De verschillende componenten worden automatisch vertaald in een loonwaarde

Snel inzicht in individu en het complete bestand

Een druk op de knop is voldoende om actuele informatie te vinden

VacatureMatch op basis van cliëntprofiel en competenties

Directe bemiddeling is hierdoor mogelijk

Compleet beeld van de kosten

Inclusief extra werkbegeleiding, werkplekaanpassing en mogelijk afbreukrisico

Alles in één overzicht

Loonbalans waarborgt een uniforme interpretatie van kernbegrippen en scores

 

Inclusief werkplekonderzoek

Brengt als enige ook de kosten voor de vereiste aanpassingen van de werkplek in kaart

 

Hard meetbare indicatoren

Werk- en denkniveau, vaardigheden en arbeidsprestatie

Gerelateerde innovaties

< | >

REFERENTIES

Gemeente Den Bosch
Gemeente Den Bosch
Gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg
Gemeente Eindhoven
Gemeente Eindhoven
Novawork
Novawork
Gemeente Dongen
Gemeente Dongen
Gemeente Moerdijk
Gemeente Moerdijk
WIL Lekstroom
WIL Lekstroom
Werkplein Regio Etten-Leur
Werkplein Regio Etten-Leur
WeenerXL
WeenerXL
Topcraft
Topcraft
Sociale Dienst Veluwerand
Sociale Dienst Veluwerand
Sallcon Deventer
Sallcon