Onze partners...

Ministerie van Sociale Zaken
Sinds 2009 neemt CompetenSYS met Loonbalans deel aan de landelijke pilots Loondispensatie. Wij zijn door het ministerie van Sociale Zaken geselecteerd om deel te nemen aan de pilot en brengen belangrijke informatie in over het succesvol en duurzaam plaatsen van mensen met een arbeidshandicap op loonwaarde. Een derde van de dienstverbanden kwam tot stand i.s.m. CompetenSYS. Daarnaast leveren we input aan de afbakening van het begrip loonwaarde en de validering van Loonbalans.

SBCM
De samenwerking met SBCM, het arbeidsmarkt – en opleidingsfonds voor de SW, is ontstaan om vanuit de uitgevoerde EVC-AKA trajecten bij SW-bedrijvende een slag te maken richting de ontwikkeling van SW-medewerkers. Om dit te bewerkstelligen heeft CompetenSYS samen met SBCM de uitkomsten van de EVC-AKA trajecten direct vertaald naar Werk Plek Opdrachten (WPO) en een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP). Daarnaast heeft CompetenSYS de werkladderscan in haar EVC en diagnose-instrument ingebouwd. Bekijk de publicatie Arbeidsontwikkeling in de SW voor meer informatie:

Divosa
CompetenSYS is belangstellend-lid van Divosa en ondersteunt Divosa op diverse vlakken. Zo nemen wij met een stand deel aan de jaarlijkse congressen in het voor- en najaar, schrijven wij artikelen in Sprank (opinieblad voor professionals op het terrein van participatie, werk en inkomen) en leveren een inhoudelijke bijdrage aan de werkwijzer diagnose-instrumenten.

RCF
CompetenSYS werkt sinds geruime tijd samen met het RCF om handhaving bij gemeenten te professionaliseren. De door het RCF ontwikkelden DPS-matrix is in het diagnoseplatform van CompetenSYS opgenomen om gemeente in staat te stellen gerichter te handhaven. Samen met het RCF helpt CompetenSYS handhaving bij gemeenten naar een hoger plan te tillen. Dit doen wij door medewerkers van gemeente te trainen in het gebruik van de DPS-matrix en hun kennis van handhaving te vergoten.