Nieuws uitgelicht

Nieuws30-04-2014
Een oneliner die we keer op keer als motto gebruiken is die van Amazon.com; “Ga op zoek naar de dingen in je business die niet zullen veranderen en investeer nadrukkelijk in die dingen.” Intake, Diagnose, Ontwikkeling en Matching zijn voor ons die kernproducten die de komende decennia onverminderd belangrijk zullen blijven. In dit nieuwsoverzicht leest u over onze laatste ontwikkelingen en investeringen.
Veel SW-bedrijven zijn een soort bol.com zonder goed ontsloten magazijn07-10-2015
Een winkel die niet kan leveren, zal nooit maximaal succes behalen.
Innovatieve aanpak WeenerXL ('s-Hertogenbosch)07-10-2015
Als CompetenSYS zijn we trots om te melden dat Weener XL het eerste Werkbedrijf in Nederland is, waar Sociale Zaken en SW samenkomen in een integrale aanpak, geheel gefaciliteerd met de maatwerk-software van CompetenSYS.
Amfors; Diagnose, IOP & Werkplekopdrachten SBCM in één oplossing07-10-2015
Opdracht aan CompetenSYS was een systeem dat praktijkbegeleiders en consulenten daadwerkelijk helpt om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling en dat gerichte plaatsingsinformatie verschaft.
Matching aan de poort. Succesvol door vroegtijdige diagnose. 07-10-2015
Door slimme techniek kan de ingevoerde diagnose-informatie bij toekenning van de uitkering worden verrijkt om een verdiepingsslag te maken.
De Sociale Dienst; bol.com zonder goed ontsloten magazijn? 07-10-2015
Nu het aantal plaatsingen op garantiebanen nog op gang moet komen, wordt steeds duidelijker dat bestandsinzicht en ontsloten kennis over de cliënten en werknemers in het bestand steeds belangrijker wordt.
CompetenSYS ontwikkelt loonwaardeindicatie07-10-2015
CompetenSYS heeft haar diagnose uitgebreid met de loonwaarde-indicatie en registratie-mogelijkheid garantie-banen.
Innovatieve aanpak WeenerXL 07-10-2015
Innovatieve aanpak WeenerXL ('s-Hertogenbosch) Poort, Diagnose, Ontwikkeling en Matching in één oplossing
CompetenSYS wint aanbesteding Loonwaarde in Arbeidsmarktregio Twente07-10-2015
CompetenSYS wint aanbesteding Loonwaarde in Arbeidsmarktregio Twente SOZA + SW
Nieuwe look and feel CompetenSYS applicatie16-04-2015
Nieuwe look and feel CompetenSYS applicatie
Diagnose- en matchingsprojecten ’s-Hertogenbosch en Tilburg van start16-04-2015
Diagnose- en matchingsprojecten 's-Hertogenbosch en Tilburg van start
CompetenSYS screent 3.000 cliënten tijdens arbeidsmarktoffensief gemeente Eindhoven 16-04-2015
CompetenSYS screent 3000 cliënten tijdens arbeidsmarktoffensief voor Gemeente Eindhoven.
CompetenSYS in het Duits; vertaling voor grensgemeenten en Duitse werkgevers16-04-2015
CompetenSYS in het Duits; vertaling voor grensgemeenten en Duitse werkgevers.
Doorontwikkeling rapportages Loonbalans; meten op output, ontwikkelen op competenties16-04-2015
Doorontwikkeling rapportages Loonbalans; meten op output, ontwikkelen op competenties
CompetenSYS certificeert 18 arbeidsdeskundigen UWV regio Utrecht voor Loonbalans!16-04-2015
CompetenSYS certificeert 18 arbeidsdeskundigen UWV regio Utrecht voor Loonbalans!
Nieuwe gemeenten en SW-bedrijven kiezen voor CompetenSYS 16-04-2015
7 nieuwe gemeenten en SW bedrijven kiezen in het 1e kwartaal 2015 voor CompetenSYS!
CompetenSYS feliciteert de nieuwe Loonbalans specialisten van UWV en gemeenten!09-04-2015
CompetenSYS feliciteert de geslaagden!
Divosa Voorjaarscongres07-04-2015
Net als voorgaande jaren is CompetenSYS dit jaar weer aanwezig op het Divosa-voorjaarscongres.
Innovaties20-02-2015
CompetenSYS heeft het proces rondom plannen van aanpak en beschikkingen samen met gemeenten een stuk eenvoudiger gemaakt.
DPS-Matrix in CompetenSYS applicatie20-02-2015
CompetenSYS heeft de DPS-matrix i.
Beslisboom garantiebanen en loonwaarde-indicatie20-02-2015
In samenwerking met UWV en de gemeente Tilburg is een korte handzame beslisboon ontwikkeld.
De paradox van een goede bestandsanalyse; kiezen om niets te doen20-02-2015
De paradox van een goed ontsloten bestand; soms bewust te kiezen om niets te doen.
Wageningen; meer uitstroom ondanks een moeilijke markt20-02-2015
Ken je bestand.
Garantiebanen en regionale samenwerking schreeuwen om beter ontsloten bestandskennis20-02-2015
Ken je bestand.
Ken je bestand. Een uitspraak die in de sociale zekerheidswereld actueler is dan ooit.20-02-2015
Ken je bestand.
Ministeriële afspraken en eisen op een rijtje09-12-2014
Veel regio's zijn momenteel bezig om richting Participatiewet een loonwaarde-methodiek te kiezen.
Arbeidsmarktregio's kiezen CompetenSYS Loonbalans09-12-2014
Veel regio's zijn momenteel bezig om richting Participatiewet een loonwaarde-methodiek te kiezen.
Naast validiteit ook kwaliteit09-12-2014
Veel regio's zijn momenteel bezig om richting Participatiewet een loonwaarde-methodiek te kiezen.
De keuze voor een loonwaardesystematiek binnen uw arbeidsmarktregio09-12-2014
Veel regio's zijn momenteel bezig om keuzes te maken voor een loonwaardeinstrument.
Loonwaarde: Succesvol van start met Participatiewet20-08-2014
Veel regio's zijn momenteel bezig om richting Participatiewet een loonwaarde-methodiek te kiezen.
Eerste Kamer akkoord met Participatiewet en WWB-maatregelen04-07-2014
De Eerste Kamer is in meerderheid akkoord gegaan met de Participatiewet en de wet Maatregelen WWB.
Gemeente ’s-Hertogenbosch kiest voor Quickscan en Matchingsoplossing van CompetenSYS27-06-2014
Na een intensieve aanbestedingsprocedure is CompetenSYS –unaniem- als winnaar uit de bus gekomen voor de inrichting van een Quickscan en Matchingsoplossing voor de gemeente ’s Hertogenbosch.
Vacaturematch; weer meer innovatieve functies toegevoegd25-06-2014
Het steeds verder verbeteren van de module vacaturematch nemen we zeer serieus.
Steeds meer focus op brede diagnose en keukentafelgesprekken18-06-2014
Het diagnoseplatform van CompetenSYS leent zich uitstekend om verder te gaan dan diagnose, loonwaarde en matching alléén.
Profiteren van baangroei in 201518-06-2014
Volgens het UWV komt er dit jaar een einde aan de sterke toename van het aantal WW-uitkeringen.
Divosa-congres: nog veel werk aan de winkel18-05-2014
CompetenSYS stond dit jaar met een geheel vernieuwde stand op het Divosa voorjaarscongres in het nieuwe TivoliVredeburg in Utrecht.
Matching: De 7 meest gemaakte fouten bij een werkgever14-05-2014
BLOG: Hoe breng je op een zo efficiënt mogelijke wijze het bestand in verbinding met de kostbare regionale werkgevers? We hebben de 7 meest gemaakte fouten bij werkgevers die het verschil maken tussen uitkeringsafhankelijkheid of een succesvolle plaatsing op een rij gezet.
CompetenSYS screent 3000 cliënten voor Gemeente Eindhoven07-05-2014
Gemeente Eindhoven, Veldhoven en de A2-gemeenten (Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck) willen middels een bestandsanalyse zicht krijgen op het zittende bestand.
Bestandsanalyse van start voor Gemeente Eindhoven, Veldhoven en A2-gemeenten07-05-2014
Gemeente Eindhoven, Veldhoven en de A2-gemeenten (Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck) willen middels een bestandsanalyse zicht krijgen op het zittende bestand.
De Wet werken naar Vermogen en de ParticipatieWet: Zoek de verschillen 07-05-2014
Het ministerie vond het hoog tijd om de voortdurende wijzigingen waar we de afgelopen periode mee te maken hebben gehad, in één overzicht te vervatten.
Wijze lessen uit de pilot Loondispensatie07-05-2014
Hoewel loondispensatie in de Participatiewet wordt vervangen door Loonkostensubsidie, vallen er nog heel veel goede lessen uit de pilots loondispensatie te trekken.
Het succes achter de Pilot Loondispensatie in Enschede07-05-2014
De afgelopen tijd is al veel over gesproken de nieuwe regeling loonkostensubsidie binnen de Participatiewet.
Ministerie van SZW op bezoek voor succesvolle pilot Loondispensatie07-04-2014
Het Ministerie van SZW is bij CompetenSYS en de gemeente Enschede op bezoek geweest om het geheim achter het succes van de Pilot Loondispensatie in Enschede te achterhalen.
Topcraft Oldenzaal legt ontwikkeling vast met CompetenSYS-diagnose en WPO van SBCM21-02-2014
Topcraft is sinds enkele jaren een gewaardeerde CompetenSYS-klant.
Beverwijk kiest voor DPS-matrix module in CompetenSYS ©06-02-2014
Beverwijk heeft er recentelijk voor gekozen om haar diagnose in CompetenSYS te combineren met de DPS-matrix module.
Nieuwe projecten WIL Lekstroom, Aalten, Veluwerand, Amfors, Lelystad en regio Foodvalley van start06-02-2014
CompetenSYS groeit! Recentelijk hebben diverse gemeenten en SW-bedrijven gekozen voor CompetenSYS.
Nieuwe vacaturematch opgeleverd in Hardenberg, OPTIMISD, Hengelo, Ede en Kromme Rijn Heuvelrug06-02-2014
Het heeft onze programmeurs heel wat grijze haren gekost en ook de traditionele blikjes Red Bull waren niet aan te slepen, maar het resultaat mag er zijn.
Gemeente Ede zet klant in zijn kracht met Zelfsturingsdiagnose06-02-2014
Zelfsturing en de klant aan het roer, het zijn veel gehoorde termen in sociale zekerheidsland.
Verdere uitbreiding koppelingen GWS4all en Compas in de maak06-02-2014
De voorbereidingen op de participatiewet zijn in volle gang en CompetenSYS doet hier volop aan mee.
Jetta Klijnsma bezoekt succesvolle Pilot Loondispensatie gemeente Enschede27-05-2013
In 2013 bezocht Jetta Klijnsma Enschede om kennis op te doen over het plaatsen van mensen met een arbeidshandicap met behulp van loondispensatie.

REFERENTIES

Gemeente Den Bosch
Gemeente Den Bosch
Gemeente Tilburg
Gemeente Tilburg
Gemeente Eindhoven
Gemeente Eindhoven
Novawork
Novawork
Gemeente Dongen
Gemeente Dongen
Gemeente Moerdijk
Gemeente Moerdijk
WIL Lekstroom
WIL Lekstroom
Werkplein Regio Etten-Leur
Werkplein Regio Etten-Leur
WeenerXL
WeenerXL
Topcraft
Topcraft
Sociale Dienst Veluwerand
Sociale Dienst Veluwerand
Sallcon Deventer
Sallcon